window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Primăria Timişoara – Chestionar on-line pe teme energetice

  • Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Primăria Municipiului Timişoara lansează un Chestionar on-line pe teme energetice, care are ca scop cunoaşterea  modului în care cetăţenii municipiului Timişoara acţionează pentru îmbunătăţirea performanţelor energetice în locuinţe, în care gestionează deşeurile, abordează problematica   transportului şi  mobilităţii urbane, utilizează resursele, şi  nu numai.

Chestionarul se doreşte a fi şi un instrument pentru cunoaşterea intenţiilor de viitor ale timişorenilor pentru punerea în practică la nivelul fiecărei locuinţe sau gospodării a unor măsuri de eficienţă energetică şi utilizare a surselor de energie regenerabilă (panouri solare şi fotovoltaice), în vederea conturării politicilor energetice locale până în anul 2020 şi în viitor.

Invităm timişorenii să participe la chestionarul on-line disponibil pe pagina www.dmmt.ro la adresa www.dmmt.ro/poll.php

Parcurgerea şi completarea celor 15 întrebări ale chestionarului presupune alocarea a câteva minute.

Pentru municipalitate, răspunsul cetăţenilor va constitui  o importantă resursă de date şi informaţii în vederea conturării  şi  dezvoltării politicilor energetice şi de mediu locale, care se cicumscriu  prevederilor Pachetului legislativ „Energie – Schimbări Climatice” care vizează:  reducerea, până în anul 2020, cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea, în acelaşi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic şi creşterea eficienţei energetice cu 20%.

Chestionarul va fi deschis până pe data de 21 Martie 2014, rezultatele acestuia urmând a fi făcute publice.

Go to Top