Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor, în calitate de solicitant, împreună cu partenerii săi, Sempla SRL (partener transnaţional din Italia) şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă începerea implementării proiectului Centre PICAS – Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii din sectorul abordat, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”

Proiectul are o abordare sectorială şi a fost depus în cadrul Axei Prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, obiectivul general fiind acela de îmbunătăţire a capacităţii de ocupare a resurselor umane din sectorul construcţiilor în vederea depăşirii fluctuaţiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente şi mecanisme complexe şi specializate de formare, acompaniere şi motivare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Printre activităţile principale ale proiectului amintim : monitorizarea şi analiza informaţiilor de pe piaţa muncii din construcţii, dezvoltarea unui instrument modern şi specializat pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă din sectorul abordat, consilierea şi asistenţa în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, formarea profesională şi evaluarea competenţelor profesionale pentru persoanele din grupul ţintă.