window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Proiect strategic pentru şomerii din sectorul de construcţii

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor, în calitate de solicitant, împreună cu partenerii săi, Sempla SRL (partener transnaţional din Italia) şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă începerea implementării proiectului Centre PICAS – Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii din sectorul abordat, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”

Proiectul are o abordare sectorială şi a fost depus în cadrul Axei Prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, obiectivul general fiind acela de îmbunătăţire a capacităţii de ocupare a resurselor umane din sectorul construcţiilor în vederea depăşirii fluctuaţiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente şi mecanisme complexe şi specializate de formare, acompaniere şi motivare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Printre activităţile principale ale proiectului amintim : monitorizarea şi analiza informaţiilor de pe piaţa muncii din construcţii, dezvoltarea unui instrument modern şi specializat pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă din sectorul abordat, consilierea şi asistenţa în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, formarea profesională şi evaluarea competenţelor profesionale pentru persoanele din grupul ţintă.

„Proiectul nostru vizează o abordare complexă a fenomenului de şomaj din construcţii încercând să ofere soluţii integrate şi specializate pentru facilitarea întâlnirii în condiţii optime a cererii cu oferta de muncă din sector.” subliniază Simion ILIE, Managerul acestui proiect.

Pentru informarea tuturor actorilor interesați cu privire la obiectivele, activităţile, rezultatele precum şi oportunităţile oferite de acest proiect, în perioada imediat următoare se va organiza în Bucureşti o Conferinţă naţională de lansare a proiectului precum şi alte 3 întâlniri de lansare a proiectului în celelalte regiuni vizate de proiect.

Câteva date pe scurt despre proiect :

Perioada de implementare: septembrie 2010 – august 2013

Regiunile ce vor fi acoperite: Bucuresti-Ilfov; Centru, Nord-Est, Sud-Est

Grupul ţintă Persoane care au părăsit timpuriu şcoala ; Persoane în căutarea unui loc de muncă; şomeri

Buget total: 21 097 740 RON

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiect vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

Mihai PÎRCĂLĂBESCU
Responsabil PR
Telefon: 021.212.37.62/63/64 | Fax: 021.212.37.61
Email: mihai.pircalabescu@cmc.org.ro ; office@picas.ro
Site : http://www.cmc.org.ro www.picas.ro (în construcţie)

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top