Asociația Creștin-Umanitară „Slujirea Vieții” și partenerii săi Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic „Ion Holban”, C.T.E.T.C „Gheorghe Mârzescu”, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări și Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, lansează proiectul Tinerii de azi, Liderii de mâine, finanțat de Primăria Municipiului Iași.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, în 3 etape distincte, începând cu data de 8 august 2016.

Tinerii de azi, Liderii de mâine și-a propus să creeze diferite situații de învățare într-un cadru protejat, dar și în cadrul real prin organizarea unor activități care să-i provoace pe tineri și să-i motiveze în vederea dobândirii deprinderilor antreprenoriale. Pe parcursul proiectului tinerii pot să își descopere potențialul personal privind posibilitatea inițierii unei afaceri, să își dezvolte abilitățile practice și cunoștințele teoretice necesare pentru inițierea unei afaceri; să își dezvolte abilitățile de lucru în echipă, de comunicare și de organizare.

Proiectul are un obiectiv general multianual și unul anual. Activitățile de proiect se desfășoară identic în fiecare an, partenere fiind câte 5 instituții de învățământ preuniversitar.

Obiectivul general (multianual): Facilitarea accesului la piața muncii pentru 3000 de elevi din 15 unități de învățământ preuniversitare ieșene, în 36 luni.

Obiectivul general(anual): Facilitarea accesului la piața muncii pentru 1000 de elevi din 5 licee ieșene, în 12 luni.

Obiectivele specifice:

O 1 – Informarea beneficiarilor cu privire la piața muncii din Iași și modalități de accesare.

O 2 – Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și promovarea culturii antreprenoriale în rândul elevilor participanți.

Principalele activități de proiect sunt:

  • Selecția beneficiarilor care vor participa la Școala de business. După stabilirea partenerilor la nivelul fiecărei instituții de învățământ se va forma o echipă din 5 elevi și un cadru didactic. În această formulă vor participa la Școala de Business.
  • Sesiuni de informare – (martie – iunie 2017). Temele abordate vor fi: “Pași în căutarea unui loc de muncă”; “Întocmirea unei scrisori de intenție”. În fiecare unitate de învățământ se vor organiza 20 de sesiuni, pentru 10 clase diferite.
  • Întâlniri cu angajatorii – Târg de joburi (martie – decembrie 2017). Beneficiarii de proiect vor fi informați  despre târgurile de joburi organizate și vor fi invitați să participe la acestea, unde vor avea posibilitatea să se întâlnească cu angajatorii și să afle condițiile de angajare;
  • Târgul Primăverii (martie – mai).
  • Școala de business – Descoperă cum poți să crești o idee de la A la Z. Evenimentul se va desfășura pe o durată de 6 zile, după cum urmează: 24 – 25 martie, 31 martie – 1 aprilie, 7-8 aprilie. Tinerii participanți la proiectul „Tinerii de azi, liderii de mâine” vor învăța într-o manieră simplă, interactivă cum să treci de la o idee la o afacere, și vor avea ocazia să își dezvolte abilitățile de muncă în echipă și de relaționare cu ceilalți. Cu această ocazie vor fi abordate teme de interes despre voluntariat, metode de educație non-formală, planul de afacere, posibile afaceri, ateliere demonstrative, întâlniri cu antreprenorii și întâlnire cu reprezentanții autorităților locale. La eveniment elevii vor participa împreună cu profesorul coordonator.
  • „Mă implic în școala mea” (iunie – noiembrie 2017). Rolul Școlii de Business este de a pregăti 5 echipe formate din 5 elevi și un cadru didactic, care ulterior vor susține 10 sesiuni în care vor împărtăși experiența lor elevilor, colegilor de liceu;
  • Party
  • Excursie
  • Conferință de presă

Detalii puteți găsi aici:

https://www.facebook.com/proiectlicee/?fref=ts