Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Liviu MusatAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat astăzi, 13 martie, un seminar de informare pentru potenţialii beneficiari de fonduri Regio, la sediul ADR din Călăraşi, începând cu ora 11:00.

La acest eveniment au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ din regiunea Sud Muntenia, care au aflat noi informaţii despre oportunităţile de finanţare nerambursabilă din cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, precum şi despre completările aduse Ghidului solicitantului.

Evenimentul de astăzi a avut ca scop sprijinirea potenţialilor beneficiari în vederea depunerii şi implementării eficiente a proiectelor, în termenul prevăzut pentru finalizarea investiţiilor finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie (termen limită: 31 iulie 2015), precum şi pentru completarea corectă a cererilor de finanţare pentru acestea.

În cadrul Domeniului major de intervenţie 1.2 sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. Astfel, cu fonduri nerambursabile Regio se pot reabilita blocuri/scări de blocuri ce au fost construite în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

 

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare