window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Regio sprijină îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială  din judeţul DâmboviţaJoi, 16 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Beneficiarul finanţării este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, care a primit fonduri nerambursabile Regio pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii Sociale CASA SOARELUI”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.859.510,31 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.026.794,89 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 2.572.775,66 lei; valoare nerambursabilă din bugetul național: 393.483,33 lei; cofinanţare beneficiar: 60.535,90 lei).

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din judeţul Dâmboviţa, prin reabilitarea, extinderea, modernizarea şi echiparea Complexului de Servicii Sociale „Casa Soarelui”. Astfel, cu sprijin financiar Regio va fi construit un nou corp ce va fi dotat corespunzător activităţilor existente, iar clădirea în care funcţionează deja Complexul va fi reabilitată şi modernizată.

Perioada de derulare a contractului de finanţare este de 15 luni şi, în afara lucrărilor tehnice, prin acest proiect va fi înfiinţat Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi, care se adresează copiilor cu sindrom Down, precum şi celor cu autism. Furnizarea de asemenea servicii contribuie la îmbunătăţirea performanţelor educaţionale ale copiilor şi integrarea acestora în societate.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Go to Top