window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Regio sprijină îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială din judeţul GiurgiuÎn data de 15 februarie, Judeţul Giurgiu a semnat primul contract de finanţare din 2013 în cadrul Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu” are o valoare totală de 3.544.463,76 lei, din care 2.804.465 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă (fonduri FEDR: 2.383.795,25 lei; fonduri din bugetul naţional: 364.580,45 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 56.089,30 lei).

Prin implementarea prezentului proiect se urmăreşte creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă socială furnizate la nivelul judeţului Giurgiu, prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea clădirii Căminului pentru persoanele vârstnice din comuna Gostinari, satul Mironeşti. Totodată, prin această investiţie se doreşte adaptarea gradului de înzestrare şi dotare a spaţiilor existente la standardele şi normativele în vigoare ce reglementează funcţionarea unor astfel de centre şi furnizarea serviciilor sociale aferente.

În prezent, Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti găzduieşte 41 de persoane, asigurând servicii sociale specializate, respectiv: de găzduire şi hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare, readaptare, petrecere a timpului liber, precum şi asistenţă socială şi psihologică pentru persoanele vârstnice. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, timp în care se vor realiza lucrări de extindere, modernizare, reabilitare şi dotare. De asemenea, în urma implementării acestui proiect va creşte numărul celor care vor beneficia de infrastructura reabilitată.

 ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

 

 

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Go to Top