window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Restructurarea TVR în linie dreaptă

Restructurarea TVR în linie dreaptă: Consiliul de Administraţie a adoptat, cu 10 voturi din 13, Programul de redresare economică a televiziunii publice.

Unicul punct pe ordinea de zi a şedinţei a fost aprobarea proiectului Programului de redresare economică a TVR, elaborat cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2012, emisă în contextul situaţiei financiare critice a Societăţii Române de Televiziune.

 

Hotărârea CA, nota de fundamentare a acesteia, precum şi Programul în forma adoptată, accesibile pe site-ul www.tvr.ro, urmează a fi trimise încă de astăzi, spre informare, celor două camere ale Parlamentului României, respectiv către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea înscrierii documentului pe ordinea de zi a sedinţei de Guvern de sâmbătă, 1 septembrie, condiţie esenţială pentru eşalonarea pe şapte ani a plăţii datoriilor fiscale ale SRTv.

Programul – redactat în temeiul Raportului aprobat prin Hotărârea CA nr. 106/2012,  cu luarea în considerare a sugestiilor primite în perioada 10-25 august –  a fost supus consultării interne, în spiritul transparenţei decizionale. Observaţiile primite au fost transmise Consiliului de Administraţie, amendamentele respectiv propunerile pretabile a fi cuprinse în măsuri ulterioare fiind introduse pe Ordinea de zi şi dezbătute în cadrul şedinţei.

Măsurile incluse în Programul de redresare economică izvorăsc din necesitatea armonizării ofertei editoriale şi a resurselor utilizate cu veniturile lunare ale SRTv. Pe cale de consecinţă, principalele obiective ale Programului sunt repoziţionarea politicii editoriale şi valorificarea producţiilor difuzate pe canalele prevăzute în legea privind organizarea şi funcţionarea societăţii, adaptarea utilizării resurselor umane şi materiale la constrângerile majore actuale şi refacerea echilibrului financiar şi organizaţional.

 

Programul de redresare economică, cu modificările şi completările agreate cu ocazia dezbaterilor, a întrunit, alături de cele 10 voturi de susţinere, două voturi împotrivă şi o abţinere.

 

La şedinţa de astăzi au fost prezenţi: Claudiu Săftoiu, Anne Jugănaru, Cristian Niţulescu, Lucia Hossu Longin, Irina Radu, Nicoleta Nicolicea, Raico Cornea, Nagy Zoltan Levente, Romina Gabriela Surugiu, Gabriel Tufeanu, Valentin Nicolau, Sorin Burtea (Claudiu Brînzan a delegat votul).

 

Despre echipa de redactare a Programului de redresare economică:

În şedinta din 20 august 2012, Comitetul Director al SRTv a aprobat componenţa echipei de redactare a Programului de redresare economica şi calendarul de lucru al acesteia, astfel încât în şedinţa din 28 august, acesta să poata fi supus analizei şi dezbaterii Consiliului de Administraţie proiectul.

Echipa de redactare a fost compusă din membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului Director, precum şi din alţi specialişti din interiorul şi din afara TVR.
Despre Grupul de lucru:

CA al TVR a aprobat, în şedinţa din 26 iulie 2012, constituirea unui grup de lucru care să elaboreze un raport în temeiul căruia urmează a se aproba Programul de redresare economică a SRTv, şi calendarul acestuia, în acord cu dispoziţiile OUG nr. 33/2012.

Grupul de lucru a inclus manageri din SRTv – cu experienţă şi cu o bună cunoaştere a societăţii -, membri ai CA, dar şi persoane din afara SRTv, cu experienţă în media şi management şi a fost asistat de o comisie de experţi, numită prin Ordin al PDG, şi formată din reprezentanţi ai studiourilor teritoriale, specialişti din TVR şi din afară.

Activitatea grupului a fost susţinută şi prin transmiterea de informaţii şi analize specifice de către specialişti şi şefi ai structurilor din SRTv, parte sau nu din grupul de lucru.

Printre obiectivele grupului de lucru s-au numărat: analizarea schemei organizaţionale actuale; stabilirea unor criterii de optimizare a schemei organizaţionale actuale (în concordanţă cu misiunea televiziunii publice, situaţia financiară, obligativitatea reducerii cheltuielilor şi creşterii veniturilor, reconsiderarea instrumentelor de evaluare a personalului); elaborarea propunerilor de optimizare a schemei organizaţionale actuale; elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; inventarierea problemelor care necesită îmbunătăţiri legislative.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top