window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Reuniune de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Reuniune de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud MunteniaJoi, 29 martie 2012, cu începere de la ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Turnu Măgurele a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (CpDR Sud Muntenia), reuniune de lucru ce a fost condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Liviu Nicolae Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului.

În cadrul şedinţei CpDR au fost supuse adoptării următoarele hotărâri:

–          aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2011;

–          aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2012;

–          aprobarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de angajator, şi Sindicatul Sud Muntenia;

–          aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul proiectului „Human capital and innovation: employment policies in local and regional innovation networks for talent attraction and better job opportunities” (Working4Talent);

–          aprobarea Bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2012;

–          stabilirea tarifelor aferente activităţii de formare şi pregătire profesională a adulţilor, desfăşurată de ADR Sud Muntenia;

–          aprobarea Comisiei de Cenzori.

„De asemenea, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost informaţi cu privire la următoarele teme: implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în regiunea Sud Muntenia, propunerile ADR Sud Muntenia pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor în cadrul POR, stadiul procesului de planificare în Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020, implementarea Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, aplicaţiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obţinerea unor finanţări comunitare etc.”, a declarat domnul Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ al Regiunii Sud Muntenia, fiind format din 28 de membri. Consiliul  funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii noastre, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din cele şapte judeţe ale regiunii (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman).

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabi-lităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibi-lităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare, tel.: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top