• aaa.advertising4u.ro

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara”, cod SMIS 38282, a cărui implementare a început în data de 12.05.2013, a fost finanţat în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Pe parcursul celor 24 luni de implementare, proiectul în valoare de 975.014,49 lei, din careasistenţă financiară nerambursabilă  593.077,83 lei şi-a atins obiectivul vizat, deoarece a fost reabilitată, extinsă şi modernizată infrastructura socială a Municipiului Timişoara în vederea creşterii calităţii asistenţei sociale destinate prevenirii abandonului şi instituţionalizării copilului prestate de Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul administraţiei publice locale situat pe strada Platanilor nr. 2.


Din punct de vedere tehnic s-a extins mansarda existentă cu 208,58 mp şi s-a compartimentat şi dotat spaţiul nou creat. Reabilitarea clădirii existente a presupus şi lucrări de reabilitare termică şi de finisare a casei scării. A fost realizat un sistem de supraveghere video a activităţilor desfăşurate, a fost montat un sistem de alarmă antiefracţie pentru siguranţa desfăşurării activităţii şi un sistem antiincendiu de detectare a fumului. De asemenea pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi a fost achiziţionat un lift exterior, într-un corp independent din punct de vedere structural, au fost construite două scări de evacuare în caz de incendiu, a fost refăcută casa scărilor de acces şi construită o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

Prin atingerea obiectivelor propuse, prezentul proiect a contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul Timişoara, în vederea asigurării creşterii calităţii vieţii cetăţenilor Polului de Creştere Timişoara. Prin finalizarea activităţilor prevăzute în proiect s-a reabilitat Centrul pentru Protecţia Copilului şi Familiei situat pe strada Platanilor nr. 2, astfel încât să corespundă nevoilor actuale şi viitoare ale municipiului, şi s-a contribuit la creşterea caracterului preventiv al serviciilor sociale primare în domeniul protecţiei copilului, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copilului, asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, asigurarea de activităţi de sprijin, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, informare şi educaţie parentală, managementul stărilor de criză familială, consilierea victimelor violenţei domestice, precum şi multe altele.

Prin implementarea proiectului s-au realizat următoarele:

A fost reabilitat 27,84 mp spaţiu existent; A fost construit un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi,  în suprafaţă de 4,57 mp – spaţiu existent reabilitat; A fost montat un lift exterior – modernizare; A fost montat un sistem detectare şi alarmare incendiu – modernizare; A fost montat un sistem de supraveghere video şi antiefracţie – modernizare; Au fost amenajate 208,58 mp spaţii prin construirea mansardei, parţial pe clădirea existentă (2 săli de clasă, 1 sală club, 3 cabinete, 2 grupuri sanitare femei/bărbaţi, 1 depozit, 1 hol); Au fost achiziţionate echipamente de specialitate pentru noile spaţii create în mansardă – sisteme de climatizare; Au fost achiziţionate dotări pentru noile spaţii create în mansardă : echipamente IT, echipamente birotică, mobilier, echipamente sportive, electrocasnice; Au fost create 4 noi locuri de muncăîn domeniul asistenţei sociale; A crescut numărul de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/modernizată/echipată – infrastructură pentru servicii sociale, de la  24 copii şi 12 parinţi la 40 copii şi 14 parinţi după implementarea proiectului;


În vederea implementării cu succes, echipa formată la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara  a colaborat cu reprezentaţi aiAgenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea de Vest, respectivcu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Informaţii suplimentare: persoana de contact – d-na Ec. Alina Mara, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională – Asistent de Proiect, tel: 0256/408.430, fax: 0256/408.380, email: alina.mara@primariatm.ro.

Manager de proiect
Ec. Gherghe Cristian

Go to Top