programul „Prima Casa”

În cadrul ședinței de guvern din 07.01.2014 au fost aprobate o serie de Hotarâri prin care s-a stabilit plafonul de garanții ce pot fi emise în 2014 pentru programul „Prima Casa”, pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor și pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale UE.

Prin acordarea acestor măsuri de sprijin se urmărește dezvoltarea mediului de afaceri, prin deblocarea mecanismelor de finanțare, concomitent cu dinamizarea pieței construcțiilor și a firmelor din industriile orizontale legate de acesta piață dar și menținerea și crearea de locuri de muncă.

Hotărârile adoptate în cadrul ședinței de astăzi sunt:

I. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

Modificările au în vedere:

 • stabilirea plafonului suplimentar pe anul 2014 al garanţiilor care pot fi emise la 1.200 milioane lei
 • utilizarea cu prioritate în anul 2014 a diferenţei nealocate din plafonul anului 2013 (cca 22 milioane lei şi 196 milioane lei pentru ANL) şi a sumei alocate la data prezentei finanţatorilor care au solicitat plafon, din plafonul anului 2013, dar care nu a fost consumat integral până la data de 31.12.2013 (cca 158 milioane lei şi 301 milioane lei pentru ANL)
 • gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima casă, astfel că finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi stat, să consume plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014
 • lărgirea sferei împrumutătorilor cu condiţia ca aceştia să-şi desfăşoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor validate de Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere, potrivit reglementărilor B.N.R. referitoare la condiţiiile de creditare ale persoanelor fizice, precum şi cu condiţia transmiterii către FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului

Impact:

Aceste masuri creează condiţii propice pentru creşterea gradului de utilizare a plafonului de garanţii care pot fi acordate în cadrul programului pentru achiziţia şi construcţia de locuinţe, cu consecinţe directe asupra dezvoltării pieţei imobiliare şi a sectoarelor adiacente acestuia, asupra creşterii numărului de clienţi ai instituţiilor de credit şi a gradului de securizare a creditelor.

II. Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

Modificările au în vedere:

 • Continuarea programului prin stabilirea plafonului garanţiilor care pot fi emise în anul 2014 la nivelul sumei de 50 milioane lei.

Impact:

 • Se creează condiţii pentru dezvoltarea pieţei construcţiilor, prin deblocarea activităţilor componente, prin stimularea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate lucrări de construcţii şi a celor din industriile orizontale legate de acest sector, crearea de noi locuri de muncă.
 • Vor fi atenuate efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finanţare, producţie şi consum precum şi deblocarea pieţei materialelor de construcţii şi a construcţiilor.
 • Totodată, sunt sprijinite asociaţiile de proprietari/persoane fizice care doresc să contracteze credite pentru reabilitarea termică dar întâmpină dificultăţi în accesarea finanţării necesare din cauza lipsei de garanţii, reducerea costurilor cu întreţinerea datorită reducerii consumurilor energetice din locuinţe.

Programul, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), permite asociațiilor de proprietari și persoanelor fizice să contracteze, în anumite condiții, credite avantajoase, garantate și subvenționate de stat, pentru executarea de lucrări de reabilitare termică. Creditele sunt destinate atât blocurilor de locuințe, cât și clădirilor de locuit individuale. De la începutul programului, lansat în anul 2010, au fost acordate 22 de garanții în valoare totală de peste 6,2 milioane de lei.

III. Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Modificările au în vedere:

 • Demararea programului şi asigurarea condiţiilor de derulare a acestuia presupune stabilirea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2014, la nivelul sumei de 100 milioane lei.

Impact:

 • Se crează condiţiile necesare pentru impulsionarea şi dezvoltarea pieţei construcţiilor prin deblocarea tuturor activităţilor componente ale procesului investiţional în domeniu, stimularea în mod indirect a operatorilor economici din industriile orizontale legate de domeniul construcţiilor, menţinerea şi crearea de locuri de muncă, asigurarea continuităţii plăţii obligaţiilor bugetare de către contribuabilii din acest domeniu de activitate.
 • Creşte atractivitatea economice/turistice a zonelor reabilitate şi atenueaza efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finanţare, producţie şi consum, precum şi prin deblocarea pieţei materialelor de construcţii şi a activităţilor de construire. Programul, derulat la nivelul MDRAP, este finanțat prin credite garantate și subvenționate de stat și se adresează asociațiilor de proprietari sau persoanelor fizice care execută lucrări de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit.

IV. Hotărâre privind completarea art.4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010

Modificările au în vedere:

 • Alocarea unui plafon al garanţiilor de 100 milioane euro pentru anul 2014
 • Garanţiile pentru acordurile de principiu care nu s-au materializat până la finele anului 2013 în contracte de garantare vor fi emise după finalizarea demersurilor legale necesare, în vederea accesării finanţărilor bancare de către unităţile administrativ teritoriale, lucru ce se va întâmpla în anul 2014

Impact:

 • Acordarea măsurilor de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea contractării de credite destinate asigurării contribuţiei proprii a beneficiarilor, contribuie la dinamizarea mediului de afaceri, prin realizarea unei efect multiplicator în economie

Prevederile celor patru acte normative vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial.

Go to Top