window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

S.C. METROREX S.A. – parteneriat public–privat pentru proiectul linia de metrou “Magistrala 7. Bragadiru – Voluntari”

S.C. METROREX S.A. a semnat in data de 23.08.2011 contractul avand ca obiect achizitionarea Serviciilor de proiectare, asistenta si consultanta tehnica, economico-financiara si juridica pentru pregatirea si derularea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public – privat pentru proiectul linia de metrou “Magistrala 7. Bragadiru – Voluntari” cu Asocierea formata din firmele PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., Pricewaterhouse Coopers Audit S.R.L., S.C. Metroul S.A., Salans Moore si Asociatii SCA.
Obiectivul principal al contractului este de a furniza Beneficiarului consultanta specializata pentru stabilirea solutiei optime atat din punct de vedere tehnico-economic cat si cu asigurarea incadrarii in timpul si in bugetul previzionat, in vederea realizarii in regim de parteneriat public-privat, in conditiile legislatiei nationale aplicabile, a proiectului noii linii de metrou “Magistrala 7. Bragadiru – Voluntari”.
Valoarea contractului de proiectare, asistenta si consultanta tehnica, economico-financiara si juridica este de 36.257.159,00 lei, la care se adauga TVA, finantarea urmand a fi asigurata din Cheltuieli de capital, iar durata acestui contract este estimata la 36 luni.
Atributiile si responsabilitatile principale ale consultantului angajat, corespunzator etapelor specifice de derulare a contractului sunt:
A. Elaborarea studiului de prefezabilitate si fundamentare a proiectului de parteneriat public-privat, a anuntului de selectie si a documentului atasat;
B. Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
C. Asistenta si consultanta pe parcursul etapei de analiza si selectie a candidatilor in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat – public- privat;
D. Asistenta si consultanta pe parcursul etapei de negociere in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat – public- privat;
E. Elaborarea documentelor privind organizarea si functionarea companiei de proiect;

Demararea actiunilor in cadrul Proiectului noii linii de metrou, “Magistrala 7. Bragadiru – Voluntari”, are la baza urmatoarele:
– recomandarea cuprinsa in documentul Master Plan JICA(2000) pentru realizarea unui nou coridor de transport public pe traseul Alexandriei – Rahova – Piata Unirii – Mosilor – Colentina-Voluntari;
– necesitatea de  preluare in conditii de capacitate si viteza superioare a traficului actual si a celui previzionat,  pe directia Sud Vest – Nord Est a Municipiului Bucuresti;
– reducerea investitiilor publice in dezvoltarea si sistematizarea retelei rutiere prin reducerea gradului de utilizare a autoturismelor individuale;
– reducerea consumului de carburanti superiori si a gradului de poluare din aceleasi motive;
– stimularea unor activitati economice prin imbunatatirea transportului la si de la locul de munca;
– crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei si pe perioada exploatarii curente ulterioare;
– stimularea unor activitati economice din industria pe orizontala si crearea de noi locuri de munca.
Linia de metrou ce urmeaza a se realiza va asigura legatura, pe directia Sud Vest –Nord Est a zonei centrale (zona de afaceri, comert, administratie, educatie, cultura, teatru, cinema etc.) cu cartierele Alexandriei-Rahova si Obor-Colentina.
Magistrala 7 va avea o lungime de cca 25,00 Km, 30 statii, un depou si o parcare. Durata pentru realizarea lucrarilor si punerea in functiune cu calatori a noii linii de metrou este estimata la  7-8 ani.
Particularitatea proiectului consta in faptul ca acesta va include lucrari specifice unei linii de metrou, precum si o serie de proiecte de urbanizare mixta (dezvoltari rezidentiale, comerciale, de agrement, etc.) asociate investitiei de baza.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top