Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara vă informează că, începînd cu data de 23.01.2014, se vor suplimenta cantităţile deja primite de produse alimentare, provenind din stocul Uniunii Europene.

Distribuirea se va face în Timişoara, Bv. Circumvalaţiunii 8-10,pe baza unor numere de ordine primite de la locul de distribuire, conform următorului program:

  • Luni: 7.30.00 – 15.00   
  • Marţi: 7.30 – 17.30 
  • Miercuri: 7.30 – 14.30    
  • Joi: 7.30 – 16.30
  • Vineri: 7.30 – 14.00

Categoriile de persoane, cu domiciliul în municipiul Timişoara ăn conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 950/2012, care beneficiază de ajutoarele alimentare sunt:
a) beneficiarii de ajutor social,  acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
e)persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.”

Actele necesare pentru ridicarea produselor sunt:

Pentru şomeri:
– buletinul sau cartea de identitate ( copie şi original), precum carnet de şomer vizat la zi   (copie şi original pentru şomerii indemnizaţi).
-buletinul sau cartea de identitate ( copie şi original),  adeverinţă prin care se atestă calitatea de şomer aflat în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru şomerii înregistraţi, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
Pentru persoanele cu handicap:
buletinul sau cartea de identitate (în  copie şi original), certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, valabil la data ridicării produselor, (în  copie şi original).

Pentru pensionari şi persoanele beneficiare de legi speciale, menţionate la litera e:
buletinul sau cartea de identitate ( copie şi original), cuponul de pensie din luna curentă sau luna anterioară ( copie şi original).

Se vor distribui  următoarele produse alimentare  cu menţionarea cantităţilor pentru fiecare categorie de beneficiari.

Nr.crt. TIP PRODUS PERSOANE CU HANDICAP SOMERII PENSIONARII ŞI BENEFICIARII
LEGILOR  SPECIALE
BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
Cantitate/pers. Cantitate/pers Cantitate/pers Cantitate/membru
1. FAINA 17 Kg 17 Kg 16 Kg 16 Kg
2. MALAI 9 Kg 9 Kg 9 Kg 9 Kg
3. PASTE FAINOASE 0,500 Kg 0,500 Kg 1Kg 1Kg
4. ZACUSCĂ 0,600 Kg 0,800 Kg 0,800 Kg 0,800 Kg
5. MIERE 0,250 Kg 0.500 Kg 0,250 Kg 0,500 Kg
6. ULEI 4 L 5 L 5 L 5 L
7. CONSERVE DE CARNE 1,200 Kg 0,900 Kg 1,200 Kg 0,900 Kg
8. ROSII IN SUC PROPRIU 1,600 Kg 2,400 Kg 1,800 Kg 1,600 Kg
9. ZAHAR 3 Kg 2 Kg 3 Kg 3 Kg

Redistribuirea produselor se va face în limita stocului disponibil existent la momentul ridicării lor. 

Relaţii suplimentare se pot opţine la telefon nr. 0356-416049.

Director Executiv                                                                            
MARIA STOIANOV