window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');
  • Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

ANOFM, prin Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, organizează selectia pentru studenţii si masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, pe perioada vacanţei de vară (min. două luni).

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibe între 18 – 35
ani; să fie studenţi sau masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu; să aibă cunostinte bune şi foarte bune de limbă germană (cel putin 3 ani de studiu).

Documentele necesare :
• copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
• optional, copie pasaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);
• fisa de solicitare – Bewerbung 2014 – completata in 2 exemplare
• la calculator si semnata (formularul tipizat se regaseste pe site-ul A.M.O.F.M. Bucuresti, www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizari in site);
• adeverinta de la facultate in care sa se specifice anul de studii si ce tip de cursuri urmeaza (tipizat facultate);
• adeverinta de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum si instructiunile de completare sunt postate pe site-ul A.M.O.F.M. Bucuresti, www.bucuresti.anofm.ro, sectiunea Actualizari in site);
• dovada acreditarii, in cazul unei facultati particulare;
• copie a foii matricole (cu exceptia studentilor din anul I de studiu);
• recomandare de la unul din profesorii de la facultate;
• 3 fotografii tip pasaport;
• copie carnet de conducere (daca este cazul).

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană va avea loc în perioada
06.01.2014 – 14.02.2014, în intervalul luni – joi, orele 09.00- 15.00 şi vineri orele 09.00 – 12.30 la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, strada Spataru Preda nr. 12, corp cladire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632.

Go to Top