window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Seminar de instruire pentru noii beneficiari Regio

  • Seminar de instruire pentru noii beneficiari Regio

Seminar de instruire pentru noii beneficiari Regio

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat joi, 16 aprilie, la sediul din Călăraşi, un seminar de instruire destinat noilor beneficiari de fonduri nerambursabile de la nivelul regiunii noastre.

Întâlnirea de lucru a fost destinată beneficiarilor – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Sud Muntenia –, care au primit finanţare nerambursabilă europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, şi Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

La această instruire au participat aproximativ 40 de reprezentanţi ai echipelor de implementare a proiectelor Regio, care au primit informaţii utile despre etapele implementării proiectelor, temele de discuţie abordate fiind legate de obligaţiile beneficiarilor privind măsurile de informare şi publicitate, managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea activităţilor din cadrul proiectelor, care sunt cerinţele minime pentru implementarea cu succes a contractelor, precum şi modalitatea de realizare la termen a indicatorilor. De asemenea, cu această ocazie, reprezentanţii ADR Sud Muntenia au oferit informaţii importante beneficiarilor despre vizitele de monitorizare, măsurarea şi raportarea progresului, achiziţiile publice realizate, dar şi despre instrucţiunile de prefinanţare, plata şi rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top