Sesiunea de informare  destinată Organismelor Intermediare din regiunea Sud MunteniaÎn data de 26 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat cea de-a patra sesiune de informare destinată Organismelor Intermediare din regiunea Sud Muntenia.

Întâlnirea de lucru a avut ca scop diseminarea rezultatelor Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, precum şi facilitarea unui schimb de experienţă între Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaţionale în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. În acest sens, fiecare Organism Intermediar a prezentat pe scurt situaţia derulării Programului Operaţional de care este responsabil, situaţia proiectelor depuse şi contractate, precum şi tipurile de probleme întâmpinate de aplicanţi în implementarea contractelor de finanţare. De asemenea, având în vedere pregătirea viitoarei perioade de programare, una din temele de discuţie aflate pe agenda întâlnirii a vizat acest subiect.