window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 15 mai 2012

Advertising4U.ro-Comunicate-de-presa-Info-evenimente-Media-NEWSPână în data de 15 mai 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 885 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.

De asemenea au fost semnate 380* de contracte de finanţare , cu o valoare nerambursabilă solicitată de, 2.204.206.485,58 lei.

Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:

__________________________________

*Din cele 380 contracte semnate 17 proiecte au fost reziliate.

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)

În dcadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de creştere” (buget 97 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 17 cereri de finanţare, din care: şase cereri se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, o cerere se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost retrase, două cereri de finanţare au fost respinse şi şase contracte au fost semnate.

Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 79,41 milioane de euro.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă

1

Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin realizarea drumului judeţean de centură DJ236, în zona de nord a municipiului Ploieşti

Judeţul Prahova

43.912.185,38

27.278.828,22

2 Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgenţă „Cireșarii” Ploieşti Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Ploieşti 8.684.387,97 6.768.453,68
3 Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a căilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Parc  Municipal Ploieşti Vest Municipiul Ploieşti 93.684.950,15 70.739.838,97
4 Reabilitarea/modernizarea/extinderea şi echiparea specifică a centrului de ingrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Lilieşti-Băicoi UAT Oraşul Băicoi 8.898.061,80 6.927.776,87
5 Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde Ploiesti, judetul Prahova UAT Judeţul Prahova 40.450.278,35 14.619.089,85
6 Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap, comuna Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea) U.A.T Judeţul Prahova 10.489.428,75 8.229.681,63
TOTAL  – lei – 206.119.292,40 134.563.669,22

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli de dezvoltare urbană (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună cu 14 cereri de finanţare, din care: trei cereri au fost retrase, şase contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte sunt în evaluare tehnică, trei proiecte sunt în precontractare.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Total Asistenţa nerambursabilă

1

Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: Podul Viilor – Parc Ştrand din municipiul Piteşti Municipiul Piteşti 3.501.934,57 2.270.094,01
2 Creare Parc Lunca Argeşului Municipiul Piteşti 40.592.065,24 19.072,158,85
3 Modernizarea Podului Argeş Municipiul Pitești 12.675.130,55 8.878.668,92
4 Modernizare pod peste Râul Doamnei, Pitesti Municipiul Piteşti 4.082.072,15 3.105.204,72
5 Modernizare parcare Bowling Municipiul Piteşti 3.429.749,05 2.517.767,24
6 Modernizare Parc Strand (Pitesti Arges) Municipiul Pitesti 6.953.684,08 5.305.283,45
TOTAL  – lei – 71.234.635,64 41.149.177,19

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare.

Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au fost respinse, un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană este în precontractare (două cereri de finanţare), opt Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (23 contracte semnate) au primit finanţare.

Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 86,55 milioane de euro.

* Notă: Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Subdomeniul „Centre urbane”, a fost 31 martie 2009, ora 16:00.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Nr. crt. Total Asistenţa nerambursabilă

1

Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul Alexandria Municipiul Alexandria

24.125.963,20

19.100.295,42

2

Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în Municipiul Alexandria Municipiul Alexandria

9.499.324,57

7.523.346,47

3 Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria Municipiul Alexandria

3.521.304,71

2.735.271,48

4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de Argeş UAT Municipiul Curtea de Argeş

47.649.554,76

37.196.083,26

5 Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin înfiinţarea unui centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi în municipiul Curtea de Argeş

UAT Municipiul Curtea de Argeş

5.843.572,60

4.475.269,96

6 Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea unui sistem de supraveghere video

UAT Municipiul Curtea de Argeş

2.159.042,38

1.565.597,00

7 Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Municipiul Târgovişte

75.804.429,76

60.025.799,16

8 Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Municipiul Târgovişte

69.893.929,74

55.345.077,46

9 Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Municipiul Târgovişte

3.392.503,63

2.552.811,19

10

Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, judeţul Argeş UAT Oraşul Costeşti

40.112.999,59

31.518.787,11

11

Realizare sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii în oraşul Costeşti, judeţul Argeş

UAT Oraşul Costeşti

1.238.205,72

940.802,94

12

Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare Oraşul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2

13

Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni Oraşul Mioveni 2.937.935,89 2.144.617,89
14 Reabilitarea/modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane, străzi şi spaţii verzi în municipiul Moreni UAT Municipiul Moreni 12.612.814,76 9.938.017,32
15 Reabilitare şi modernizare „Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Ţuicani”, municipiul Moreni Parteneriatul dintre UAT Municipiul Moreni şi  UAT Judeţul Dâmboviţa 2.550.403,50 2.013.940,22
16 Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Moreni prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere UAT Municipiul Moreni 760.154,04 598.148,88
17 Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş Sinaia „Via Sinaia  Design – verde – deschis” Oraşul Sinaia 81.856.120,00 63.855.214,49
18 Achiziţia şi instalarea de echipamente de supraveghere necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Sinaia, judeţul Prahova Oraşul Sinaia 1.749.702,00 1.378.321,00
19 Modernizarea unor tronsoane de drum din oraşul Comarnic UAT Oraşul Comarnic 9.746.792,68 7.717.998,82
20 Modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Ghioseşti, Vatra Sat, Poiana şi Podul Lung în oraşul Comarnic UAT Oraşul Comarnic 7.190.131,56 5.698.983,22
21 Realizarea unui centru de afaceri în oraşul Comarnic UAT Oraşul Comarnic 6.393.508,80 2.106.958,00
22 Modernizarea podului peste râul Argeşel prin crearea a 2 benzi suplimentare de acces în oraşul Mioveni UAT Orasul Mioveni 9.633.447,52 7.433.236,30
23 Cresterea accesibilitatii cetatenilor la servicii de utilitati prin extinderea sistemului de iluminat public in orasul Mioveni UAT Orasul Mioveni 1.947.226,52 1.444.527,30
TOTAL  – lei – 427.064.948,33 332.412.935,09

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 122,26 mil. euro)

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură

Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 au fost respinse, iar două proiecte au fost retrase de aplicanți. Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 238 de milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 contracte de finanţare, nouă proiecte fiind în rezervă.

*Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.

Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Nr. crt. Total Asistenţa nerambursabilă

1

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41

2

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10

3

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte Municipiul Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50

4

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari Judeţul Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48

5

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia – Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) Judeţul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38

6

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80

7

Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62

8

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62

9

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47

10

Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Șirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa Parteneriatul între UAT Judeţul Prahova şi UAT Judeţul Dâmboviţa 45.802.088,03 37.647.805,82

11

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.167.628,96

12

Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de transport TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, pe traseul limita jud. Ialomiţa – Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 – km 48+278, pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,15

13

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,69

14

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, tronsonul Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294 Consiliul Judeţean Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00

15

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400 – km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57

16

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84

17

Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN61) Consiliul Judeţean Giurgiu 109.216.190,48 86.193.360,43
18 Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni Oraşul Topoloveni 33.779.554,91 23.703.998,33
TOTAL  – lei – 922.364.114,13 739.863.139,17

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie:

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 35,70 milioane de euro.

Au fost depuse 12 proiecte, din care două proiecte se află în precontractare, pentru trei cereri de finaţare a fost solicitată comisie de evaluare tehnică şi financiară, trei sunt în rezervă, un proiect a fost respins şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 45,35 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Nr. Crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448
2 Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman Consiliul Judeţean Teleorman 83.496.061,52 66.568.370,17
3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa 83.106.684,78 65.278.696,09
TOTAL  – lei – 186.386.377,92 146.656.514,26

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 21 de contracte au fost semnate, opt proiecte au fost retrase de aplicanţi, 10 au fost respinse, şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar şase proiecte se află în etapa precontractuală, iar opt proiecte se află în rezervă, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,86 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.03.2011, ora 12:00.

Nr.

Crt.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă

1

Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa Parteneriat dintre UAT Municipiul Slobozia şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 1.045.015,00 823.337,00

2

Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice Asociaţia „Suflet pentru oameni” 3.457.593,56 2.374.261,68

3

Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş Zimnicea, judeţul Teleorman Parteneriatul dintre UAT Oraşul Zimnicea şi DGASPC Teleorman 2.857.072,84 2.191.690,71
4 Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Tântava Consiliul Judeţean Giurgiu 3.636.281,84 2.588.827,78
5 Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară Parteneriatul dintre UAT Municipiul Ploieşti şi Fundaţia pentru Copii Sfântul Sava 3.624.455,04 2.524.195,8
6 Modernizare reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.A.P.A.H. Mislea, judeţul Prahova Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, comuna Scorţeni, sat Mislea, judeţul Prahova 3.555.415,81 2.423.799,99
7 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu Parteneriatul dintre UAT Judeţul Giurgiu şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti 3.647.313,44 2.831.802,12
8 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cantinei sociale din oraşul Mioveni şi a centrului de sprijin la domiciliu pentru persoanele vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş Parteneriatul dintre UAT Oraşul Mioveni şi

Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni

1.739.283,16 1.332.494,24
9 Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi acces şi dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi, judeţul Prahova Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 3.617.331,28 2.783.353,86
10 Centrul multifuncțional de resurse şi servicii pentru adulți cu handicap Dâmboviţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 3.546.753,47 2.814.275,8
11 Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu UAT Judeţul Giurgiu 3.639.292,49 2.709.579,29
12 Extindere, reabilitare termică şi dotare „Centru îngrijire şi asistenţă”, Municipiul Slobozia, județul Ialomița Direcția Generală de Asistenta Sociala şi Protecția Copilului Ialomița 3.446.360,00 2.681.051,66
13 Înființarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru Adulți Movila Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița 3.710.023,60 2.868.546,24
14 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu Consiliul Judeţean Giurgiu 3.653.824,80 2.807.968,52
15 Modernizare spaţii existente şi extindere construcţie parter „Centru social Găeşti” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 3.626.026,96 2.841.220,90
16 Extindere şi modernizare Centru de zi pentru persoane cu handicap Parteneriatul dintre UAT Municipiul Călăraşi şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor Hadicapaţi Fizic – România – Filiala Călăraşi 1.350.981,92 1.057.035,84
17 Amenajare Centru social multifuncţional sat Orboieşti, comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa Parteneriatul dintre UAT ComunaAndrăşeşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Tehnică şi Protecţia Copilului Ialomiţa 1.841.389,10 1.412.892,50
18 Lucrări de modernizare clădiri, reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap  Urlaţi 3.792.631,11 2.815.918,78
19 Extindere şi modernizare Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice comuna Conţeşti, sat Mereni, judeţul Dâmboviţa Comuna Conţeşti 3.644.050,12 2.801.808,80
20 Consolidare, reabilitare şi extindere Şcoala Speciala Valea Mare Şcoala Specială Valea Mare 3.622.204,60 2.868.805,94
21 Lucrari de modernizare, retele utilitati, facilitati acces si dotari la Centrul de Plasament Filipestii de Targ, judetul Prahova Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Prahova 3.917.194,60 2.746.296,73
TOTAL  – lei – 66.970.494,74 50.299.164,18

Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro

Un proiect depus şi contractat.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Nr. crt. Total Asistenţa nerambursabilă

1

Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Sud Muntenia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de urgenţă Sud Muntenia” 49.995.241,98 41.155.892,21
TOTAL  – lei – 49.995.241,98 41.155.892,21

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73  mil. euro

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanţare sunt semnate, o cerere de finaţare se află în precontractare, 62 de proiecte sunt în rezervă, trei au fost respinse, iar un proiect a fost retras, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 99,00 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

Nr. crt.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă

1

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), Târgovişte Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00

2

Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01
3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34

4

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş Consiliul Local Lereşti 2.162.459,38 1.723.987,58

5

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş Consiliul Local Lereşti

727.056,29

588.818,30

6

Mansardare corp existent Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din municipiul Târgovişte, Dâmboviţa Municipiul Târgovişte

3.790.226,27

2.899.880,78

7

Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea bazei sportive – Şcoala nr. 2 Titu Oraşul Titu 7.139.282,12 5.710.574,66

8

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu clasele I –VIII, sat Râca, comuna Râca, Argeş Consiliul Local Râca 1.941.023,74 1.540.201,72

9

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I –VIII „Paul Bănică” din Târgovişte Municipiul Târgovişte 7.790.229,86 6.421.824,64

10

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I – VIII Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, jud. Argeş Comuna Albeştii de Argeş 2.108.056,47 1.645.639,52

11

Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa Oraş Răcari 8.994.070,33 7.146.417,74

12

Consolidare cu demolare parţială Colegiul „Naţional” Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Consiliul Local Turnu Măgurele 12.496.349,87 10.209.401,86

13

Construire şcoală cu 22 de săli de clasă şi reabilitare şi modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa UAT Oraşul Titu 6.904.561,42 4.558.975,85

14

Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic

„Carol I”

Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47

15

Centru de formare – Colegiul Tehnic Câmpulung

Colegiul Tehnic Câmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44

16

Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95

17

Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I – VIII, sat Pişcani, comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş Consiliul Local Dârmăneşti 1.783.286,24 1.315.114,92

18

Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94

19

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Lereşti, jud. Argeş Consiliul Local Lereşti 3.856.577,84 2.906.389,68

20

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24

21

Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş Comuna Corbeni 3.801.115,04 2.785.075,72

22

Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, judeţul Argeş Comuna Budeasa 4.102.331,52 3.039.079,96

23

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa Oraş Răcari 9.177.112,32 6.357.248,24

24

Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala cu cls. I – VIII „Coresi” din municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 11.790.225,15 9.123.865,23

25

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I –VIII „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte Municipiul Târgovişte 6.065.942,38 4.506.188,24

26

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I – VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş Consiliul Local Muşăteşti 3.088.617,92 2.356.796,12

27

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 13.840.476,17 10.651.461,05

28

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 14.985.041,05 11.722.811,56

29

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I – VIII Urluieni, comuna Bârla, judeţul Argeş UAT comuna Bârla 6.529.408,63 4.326.592,65

30

Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi construirea unei săli de sport în campusul pentru învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord-Vest a judeţului Dâmboviţa, în comuna Voineşti UAT comuna Voineşti 6.907.094,12 5.346.527,00
31 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale, comuna Bârla, judeţul Argeş Consiliul Local Bârla 6.760.091,00 5.232.379,03
32 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul Teoretic „Petru Cercel” Municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 7.018.965,09 5.368.209,62
33 Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Municipiul Câmpulung 3.681.668,59 2.673.168,09
TOTAL  – lei – 216.437.650,36 165.861.629,15

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local

Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – alocare regională 37,11 milioane de euro

S-au depus 25 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, şase au fost respinse, 10 contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa verificării tehnico financiară, un proiect se află în etapa precontractuală şi patru proiecte se află în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 56,02 milioane de euro.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă

1

Centru Multifuncţional de dezvoltare a afacerilor S.C. Camion Logistic S.R.L., com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu 15.377.529,99 8.506.947

2

Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A. Consiliul Judeţean Dâmboviţa 50.403.568,50 17.872.914,63

3

Centru de dezvoltare a afacerilor SC SANVA CONSTRUCT SRL 4.964.564,33 2.634.702,59
4 Structură de sprijinire a afacerilor municipiului Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. Giurgiu/municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu SC Omega Impex SRL Giurgiu 13.832.060,75 7.382.678,04

5

Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton” SC OCH LOGISTIC AG SRL 39.856.622,30 21.274.427,01
6 Înființare centru de afaceri în municipiul Pitești, județul Argeş SC FAST FINANCE FINDER SRL 78.688.793,24 40.837.618,51
7 Centrul de Sănătate, recuperare, întreţinere şi birouri S+D+P+2E SC ADM INSTAL TEHNOLOGY SRL 5.663.178,03 3.151.508,08
8 Business Center, Piteşti, Argeş SC IMOBILIAR DEVELOPMENT TRADING SRL 12.884.207,48 7.074.806,20
9 Înfiinţare spaţii de producţie, comuna Bradu, judeţul Argeş SC INF PROCAS PROD SRL 8.378.680,61 4.223.605,22
10 Centrul de afaceri TRIO B SC TRIO B SRL 8.415.129,21 4.475.534,64
TOTAL  – lei – 238.464.334,44 117.434.741,92

Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi

NICIUN PROIECT DEPUS.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie se suspendată începând cu data de 25.08.2011, ora 12:00, fondurile fiind realocate.

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – alocare regională 52,53 milioane de euro

În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă aproximativ 45 de milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului, 11 contracte au fost reziliate, iar 10 contracte s-au finalizat (valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de 0,71 mil. euro).

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 73 de proiecte au fost respinse, iar 16 proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 14 aplicanţi au renunţat la semnarea contractelor. În momentul de faţă au fost semnate 218 de contracte de finanţare, din care şase au fost reziliate, 93 de proiecte se află în etapa de contractare din care cinci în rezervă, 52 au fost admise pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară şi se află pe lista de rezervă, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 61,22 milioane de euro.

*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea  Sud Muntenia.

Nr.

crt.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Dezvoltare microîntreprindere prin construire hală pentru prelucrat hârtie SC ALMIMOS SRL, oraş Buşteni 1.245.727,04 853.080,00
2 Igienă şi confort, necesitate zilnică SC Softsense SRL, municipiul Călăraşi 691.201,11 557.420,25
3 Dotarea cabinetului medical al SC Tehno Doctor Endoscopy SRL cu aparatură modernă SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, municipiul Piteşti 573.335,08 462.367,00
4 Achiziţionarea unor utilaje şi echipamente pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii economice a societăţii TOYLAND INTERNATIONAL SRL SC TOYLAND INTERNATIONAL  SRL 756.017,00 609.861,29
5 Achiziţionare aparat tipărit True Press 344RL SC ROTATIP SRL 1.518.628,00 846.880,00
6 Achiziţie echipamente pentru service roţi auto SC PARA-CONTROL SRL 478.048,52 385.523,00
7 Creşterea competitivităţii SC MIROPTIC MED SRL, prin achiziţionarea unor echipamente medicale inovative SC MIROPTIC MED SRL 1.208.089,57 840.000,00
8 Construire service auto şi utilităţi SC RBR IMPORT EXPORT SRL 1.512.566,79 840.000,00
9 Construcţie pensiune SC EST-TRANS INTERNATIONAL SRL 1.515.917,71 840.000,00
10 Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL prin investiţii în activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor SC COSMIN SRL

1.529.699,52

840.000,00

11 Modernizare service auto SC AUTO LAUREL SRL Turnu Măgurele SC AUTO LAUREL SRL 988.454,84 797.141,00
12 Dezvoltarea activităţii productive la SC Naviland SRL prin extinderea halei de producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe performante

SC NAVILAND SRL

1.302.896,31

840.000,00

13 Achiziţie de echipamente medicale pentru dotarea şi modernizarea centrului medical în cadrul unor programe de combatere a obezităţii, de recuperare fizică şi psihică în diverse afecţiuni şi de antiaging SC GHETSBI SRL 977.377,30 790.754,27
14 „Fun house” – Împreună creştem mai frumoşi SC Project Construct SRL 1.108.542,95 798.302,88
15 Dezvoltare activitate de inscripţionare prin printare, tampografie, serigrafie şi gravură SC Direct & Partners SRL 909.870,07 733.766,18
16 Achiziţia de aparatură medicală de diagnostic în clinica medicală Biaci Med SC BIACI MED SRL 1.457.109,74 840.000,00
17 Dezvoltarea şi consolidarea societăţii SC FIX TOUR SRL prin modernizarea activităţilor din domeniul turismului S.C. FIX TOUR SRL 189.227,77 152.603,04
18 Modernizarea şi diversificarea producţiei în domeniul reciclării DEEE SC GREEN TRONICS SRL 1.463.200,00 840.000,00
19 Extindere portofoliu de servicii şi activităţi suport pentru implementare birou digital SC SINERGY SRL 715.356,00 576.900,00
20 Extinderea activităţii SC J.B.E. MANAGEMENT CONSULTANCY AND INVEST SRL SC J.B.E. MANAGEMENT CONSULTANCY AND INVEST SRL 1.128.665,39 858.000,00
21 Creşterea competitivităţii economice a SC BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură performantă SC BRIHAMED SRL 329.469,86 265.701,50
22 Armonizarea cu standardele Uniunii Europene a serviciilor de radiologie dentară prin creşterea competitivităţii, introducerea de servicii noi şi retehnologizare SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00
23 Producţie sisteme de compartimentare SC MAUSMANN CONSULTING SRL 1.057.100,00 852.500,00
24 Diversificarea activităţi societăţii SC CARTEL SRL  prin demararea activităţilor de producţie SC CARTEL SRL 1.189.292,97 858.000,00
25 Modernizarea firmei SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL prin achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice noi SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL 1.111.201,67 858.000,00
26 Adaptarea serviciilor turistice la tendinţele pieţei actuale SC GROUP G4 PROMOTION SRL 149.773,91 116.492,67
27 Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO SRL prin achiziţionarea de echipamente şi programe informatice necesare realizării activităţii de post-producţie cinematografică, video şi de televiziune SC LAST TIME STUDIO SRL 613.676,00 489.400,00
28 Diversificarea activităţii SC BALNICANI TRAVEL SRL prin înfiinţarea unui cinematograf SC BALNICANI TRAVEL SRL 1.057.819,20 757.219,71
29 Dotare spaţiu întreţinere corporală SC BYAMAX GROUP SRL 1.055.752,12 827.468,00
30 Achiziţie echipamente pentru întreţinere şi reparaţii autovehicule SC AMRO AUTO SRL 486.835,16 342.835,00
31 Investiţii în lansarea unui nou produs tip data center pentru dezvoltarea microîntreprinderii din mediul urban Club Info SRL SC CLUB INFO SRL 1.057.727,03 853.005,67
32 Creşterea competitivităţii pentru activitatea de producţie confecţii metalice prin tehnologii noi SC ELCRIS SRL 1.526.097,95 858.000,00
33 Modernizarea editurii Gimnasium pentru creşterea accesului la o carte de calitate SC GIMNASIUM SRL 792.124,40 634.010,00
34 Înfiinţare service auto Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu SC AUTO SMART SRL 1.625.474,17 858.000,00
35 Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii de colectare şi epurare ape uzate SC GOPIN COM SRL 733.539,76 591.564,32
36 Investiţiile permanente în echipamente moderne la Centrul Medical Prolife SRL – cheia oferirii de servicii stomatologice la standarde europene SC CENTRUL MEDICAL PROLIFE SRL 961.818,40 775.660,00
37 Partener pentru siguranţa la drum SC ENGINE BODY SRL 1.198.596,15 858.000,00
38 Creşterea competitivităţii SC Prepeliţa SRL prin achiziţionarea de noi utilaje performante SC PREPELIŢA SRL 1.155.357,00 858.000,00
39 Linie tehnologică de fabricaţie piese din material plastic prin injecţie SC THUGS SRL 1.139.635,68 746.957,04
40 Beton de calitate pentru construcţii durabile SC RETON SRL 1.205.913,90 858.000,00
41 Achiziţie echipamente pentru SC GAMA CORPORATION SRL SC GAMA CORPORATION SRL 1.156.829,78 840.600,26
42 Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic medical Dental Blue SC MEDICAL DENTAL BLUE SRL 1.048.561,74 845.614,31
43 Modernizare cabinet stomatologic şi diversificare de activitate în domeniul medical – ANDODENT SRL SC ANDODENT SRL 341.998,41 230.662,17
44 Dezvoltarea şi modernizarea activităţii de service auto prin achiziţionarea de echipamente performante SC BEBEUS SRL 1.130.969,45 751.607,06
45 Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO SRL prin achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi crearea de locuri de muncă SC EVOLLO SRL 528.846,65 426.489,24
46 Investiţie în echipamente de producţie audio-video SC PROTON PRODUCTION SRL 664.534,60 535.915,00
47 Diversificarea producţiei în cadrul SC ROOTSOFT SOLUTIONS SRL prin achiziţie linie de fabricat ambalaje din carton SC ROOTSOFT SOLUTIONS SRL 1.117.321,53 858.000,00
48 Achiziţie de utilaje pentru activitatea de reciclare deşeuri SC INDECO GRUP SRL 1.478.647,12 837.591,79
49 Dezvoltarea activităţii desfăşurate de către SC BROADCAST MEDIA ENTERPRISES SRL prin achiziţionarea de echipamente SC BROADCAST MEDIA ENTERPRISES SRL 972.308,25 784.119,55
50 Modernizare şi extindere cabinet stomatologic – SC CHARMADENTAL Enăchescu SNC SC CHARMADENTAL ENĂCHESCU SNC 171.589,90 136.048,13
51 Construirea şi dotarea unui service pentru roti competitiv de autoturisme şi autoutilitare SC AUTO LENIED A.N.M SRL 1.057.755,96 770.884,00
52 Dotare laborator tehnică dentară SC ARTES-DENT SRL 976.094,32 787.172,84
53 Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii EUROZONE COM SRL în domeniul reparaţiilor utilajelor pentru construcţii, agricultură, minerit şi logistică SC EURO ZONE COM SRL 1.455.420,46 858.000,00
54 Dezvoltarea capacităţii de producţie şi execuţie lucrări SC EURO-AUDIT SERVICE  SRL 1.090.673,56 858.000,00
55 Achiziţie echipamente şi utilaje pentru lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire SC PLUS MOBILE SRL 1.080.833,60 858.000,00
56 Dezvoltarea microîntreprinderii SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL prin achiziţia de echipamente performante pentru producţia de mobilier specializat pentru magazine SC REAL EXPERT ADVERTISING SRL 1.089.792,70 858.000,00
57 Creşterea competitivităţii microîntreprinderii SC AXDROM SRL prin dezvoltarea activităţii principale în domeniul lucrărilor de construcţii a drumurilor SC AXDROM SRL 1.153.372,66 858.000,00
58 Dezvoltarea microîntreprinderii RAV CONTRACTOR SRL prin achiziţia de echipamente performante pentru producţia de mobilier specializat pentru magazine SC RAV CONTRACTOR SRL 1.089.831,15 858.000,00
59 Dotarea firmei cu echipamente performante SC PERLA PREPELIX SRL 192.762,03 104.734,00
60 Dezvoltarea microîntreprinderii SC SINCO SP SRL prin investiţii în pensiunea turistică ROSEMARIE SC SINCO SP SRL 1.057.381,48 849.057,00
61 Dotare cabinet stomatologie SC STOMATOLOGIE DR TANASE JEAN SRL 386.137,85 309.498,26
62 Modernizarea microîntreprinderii SC.ANTORA TRANS SRL prin extinderea activităţilor de producţie SC ANTORA TRANS SRL 1.055.092,83 429.000,00
63 Dezvoltarea afacerii SC NEOS INVEST SRL prin înfiinţarea unei capacităţi de producţie a mobilei SC NEOS INVEST SRL 1.065.218,90 858.000,00
64 Diversificarea activităţii microîntreprinderii Bridge Europe Consulting S.R.L. în domeniul lucrărilor de pregătire a terenului pentru construcţii SC Bridge Europe Consulting SRL 973.445,14 785.036,40
65 Dezvoltarea S.C. DANI INTERNATIONAL S.R.L. prin achiziţia de utilaje performante SC DANI INTERNATIONAL SRL 1.058.978,35 852.000,00
66 Modernizarea activităţii la S.C. GENERAL INVEST S.R.L. prin achiziţia de utilaje SC General Invest SRL 1.087.678,40 858.000,00
67 Achiziţie utilaj la SC SMART TRADING SRL SC SMART TRADING SRL 1.218.078,81 853.080,00
68 Achiziţie maşină de tipar pentru SC INFOALIMENT SRL SC INFOALIMENT SRL 1.158.312,03 853.080,00
69 Achiziţie echipamente pentru S.C. INDEXMEDIA S.R.L. SC INDEXMEDIA SRL 1.030.396,67 762.688,80
70 Dezvoltarea activităţii de alimentaţie (catering) pentru evenimente în cadrul SC POWER FOREVER SRL SC POWER FOREVER SRL 1.052.079,24 845.831,00
71 Achiziţie echipamente tipografice SC DESIGN MEDIA SRL 1.058.746,72 852.828,00
72 Dezvoltare SC ROWEB MEDIA PRODUCTION SRL prin edificarea unui punct de lucru şi dotarea cu echipamente de ultimă generaţie SC ROWEB MEDIA PRODUCTION SRL 1.084.398,19 851.960,67
73 Dezvoltarea durabilă a afacerii TERMOCENTER  prin realizarea unui service auto modern, performant SC TERMOCENTER SRL 263.057,87 212.143,44
74 Dezvoltarea SC ELITECOM SRL prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje performante în vederea realizării de construcţii şi lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate SC ELITECOM SRL 1.112.379,20 846.880,00
75 Centru IT- Service hardware şi software SC FLAX COMPUTERS SRL 1.102.094,20 820.504,00
76 Tehnologii moderne în cadrul tipografiei ANTET-TIPOCOM SC ANTET-TIPOCOM SRL 1.059.952,00 854.800,00
77 Instalatorul european SC ALICSTAL HIDRO SRL 539.488,72 435.071,55
78 Modernizarea activităţii SC 2D BARCODE SOLUTIONS SRL în Piteşti SC 2D BARCODE SOLUTIONS SRL 1.063.162,36 853.080,00
79 Înfiinţare centru medical ORTOGYN OANA SC ORTOGYN OANA SRL 1.084.540,49 843.326,35
80 Achiziţie de utilaje pentru SC Metalplast Prodinvest SRL SC METALPLAST PRODINVEST SRL 1.221.544,05 853.075,73
81 Creșterea competitivităţii SC BRILLIANTIS GROUP 2003 SRL prin achiziţia de echipamente tehnologice performante SC BRILLIANTIS GROUP 2003 SRL 201.823,64 161.696,00
82 Dezvoltarea infrastructurii logistice prin achiziţionarea de utilaje destinate activităţii de construcţii SC CONSUL PRESTCOM TRANS SRL 1.074.009,72 853.000,00
83 Dezvoltarea activităţilor de asistenţă medicală SC RYTMOMED SRL 1.050.010,44 838.902,04
84 Atelier de debitat buşteni şi prelucrat lemn SC FISCHER IMPEX SRL 1.941.143,48 858.000,00
85 Dezvoltarea activităţii SC TOMEXIM PRO SRL prin achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi crearea de locuri de muncă SC TOMEXIM PRO SRL 523.493,28 422.172,00
86 Extindere service auto cu hală tinichigerie – vopsitorie SC PROFESIONAL SERVICE SRL 1.057.820,32 853.080,90
87 Construcţie hală de producţie şi achiziţie utilaje performante pentru producţie mobilier SC KOALA DESIGN SRL 1.082.822,31 858.000,00
88 Pensiunea „Un băiat şi o fată” SC ALEX&THEO PARTY SRL 989.594,11 790.379,77
89 Agrafa tipărește SC AGRAFA PRINT SERVICES SRL 1.047.772,01 836.000,00
90 Dezvoltarea activităților de editare SC TGV MEDIA GRUP SRL 1.057.764,48 841.811,12
91 Dezvoltare linie de producție PET-uri SC PIBIT SRL 1.052.631,81 848.896,62
92 Achiziționarea de echipamente specializate in vederea folosirii acestora pentru producția de paleţi din lemn SC CONS EVAL PIT SRL 1.115.173,24 836.000,00
93 Extindere si modernizare complex sportiv si de agrement in cadrul SC AGREMENT SPORT SRL SC AGREMENT SPORT SRL 967.476,52 733.063,00
94 Modernizarea clinicii stomatologice SC ARISDENT SRL prin dotarea cu echipamente de înaltă performanţă SC ARISDENT SRL 1.022.836,4 822.843,07
95 Un zâmbet de invidiat SC IMPLANT & ESTHETIC CENTER SRL 1.081.010,44 836.000,00
96 Dezvoltarea sectorului productiv al SC EMILCRIST COM SRL prin achiziționarea de utilaje performante SC EMILCRIST COM SRL 806.047,12 650.038,00
97 Dezvoltarea economica a SC DEKOFLEX GLASS DESIGN SRL prin extinderea spaţiilor de producție, precum şi prin achiziționarea de echipamente tehnologice şi sisteme IT noi şi performante SC DEKOFLEX GLASS DESIGN SRL 1.120.488,81 836.000,00
98 Înființare centru de fabricare a panourilor din plasă sudată în orașul Căzănești, județul Ialomița SC DRAFFILI CONSTRUCT 2002 SRL 1.094.274,87 836.000,00
99 Îmbunătățirea serviciilor medicale pe Valea Teleajenului SC MEDICAL CENTER GAJMAN SRL 188.852,46 145.377,62
100 Producție tocuri, pervaze şi elemente decorative pentru ușile de lemn SC SHAY-DOORS TRADING SRL 1.122.200,00 836.000,00
101 Achiziție utilaje pentru SC GABEXPERT SERVICES SRL SC GABEXPERT SERVICES SRL 459.248,63 346.887,06
102 Construcții la standarde europene SC ALROM INVEST SRL 1.046.086,26 836.000,00
103 Amenajarea si dotarea unei săli de fitness şi întreținere corporala SC SILVO STAR SMAF  SRL 1.092.743,78 826.618,59
104 Creare şi dezvoltare portal de socializare online SC ANAGRAMA SRL 673.260,19 542.951,77
105 Diversificare activității prin achiziția de utilaje pentru construcții SC CAD-EX SRL 791.986,00 637.569,97
106 Creșterea competitivității SC LAURITA SRL prin achiziționarea de noi utilaje performante SC LAURITA SRL 1.050.131,20 836.000,00
107 Achiziție de utilaje pentru SC ARCO IRIS CONSULTING SRL SC ARCO IRIS CONSULTING SRL 1.104.358,56 836.000,00
108 PROIECT EUROCONST G.D.R. – Proiect achiziție utilaje de construcții SC PROIECT EUROCONST G.D.R. SRL 950.928,23 766.877,61
109 NEDCOMPANY – proiect achiziție utilaje de construcții SC NEDCOMPANY SRL 1.041.344,06 836.000,00
110 Construire  şi dotare laborator de analize medicale SC ROYALMED SRL 1.080.500,04 814.016,00
111 Dezvoltarea SC MED CENTER PULS SRL prin dotarea cu echipamente medicale SC MED CENTER PULS SRL 1.040.245,92 836.000,00
112 The first swimming pool SRL Giurgiu: servicii competitive SC THE FIRST SWIMMING POOL SRL 1.441.453,23 836.000,00
113 Modernizare şi dotare salon de întreținere corporala SC MEDIA COM SRL 1.050.081,60 806.840,00
114 Construire bloc operator chirurgie oftalmologică şi achiziție echipament la SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL în Pitești, județ Arges SC OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL 981.687,93 774.111,05
115 Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii LAKE PANORAMA S.R.L.  prin achiziţia unor echipamente performante SC LAKE PANORAMA SRL 1.039.646,99 836.000,00
116 Crearea unui serviciu de administrare pagini web şi activităţi conexe, prin realizarea unei construcţii şi dotarea corespunzătoare a acesteia SC HAUSPLAN STUDIO SRL 1.216.539,46 826.826,24
117 Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă SC EUROPROJECT PARTNER COM SRL 1.126.453,20 836.000,00
118 Investiţie în echipamente pentru activitatea de servicii şi reparaţii sisteme de securitate SC BENEFIT SERVICII SRL 1.039.792,08 427.221,00
119 Creşterea competitivităţii societăţii INDUSTRIAL MB PLUS SRL prin investiţii în capacitatea de producţie SC INDUSTRIAL MB PLUS SRL 919.366,29 741.424,43
120 Dezvoltarea clinicii ROSAN MEDICAL prin achizişionarea de echipamente pentru servicii medicale de calitate SC ROSAN MEDICAL SRL 944.446,25 761.650,20
121 Dezvoltarea activităţii microîntreprinderii NATURA RESORT SRL prin achiziţia unor echipamente performante SC NATURA RESORT SRL 1.043.595,48 836.000,00
122 Achiziţie utilaje pentru construcţii SC NOELIA SRL 1.037.753,52 836.000,00
123 Investiţii în echipamente de ultimă oră în vederea dezvoltării unei tipografii digitale în Ploieşti SC PROPRINT COMP SRL 983.043,44 771.293,91
124 Creşterea competitivităţii economice a sc INFO ADRIANO SRL prin achiziţie de utilaje performante SC INFO ADRIANO SRL 1.001.895,20 803.580,00
125 Creşterea competitivităţii economice a microîntreprinderii MANDAE SRL prin extinderea obiectului de activitate SC MANDAE SRL 634.191,80 511.445,00
126 Modernizarea SC RS CONSULTING SRL prin achiziţie de echipamente SC RS CONSULTING SRL 1.050.118,30 836.000,00
127 Dezvoltarea activităţii de recuperare de debite SC OUTSOURCE BUSINESS MANAGEMENT SRL 948.488,40 759.870,00
128 Aplicaţie online pentru generare şi administrare de hârti interactive cu functionlităţi multiple SC TEKTODATA SRL 1.033.539,95 833.499,96
129 Achiziţie de utilaje pentru construcţii în vederea creşterii competitivităţii SC DIGITAL IMAGE IMPEX SRL SC DIGITAL IMAGE IMPEX SRL 1.150.576,25 836.000,00
130 Achiziţie de echipamente la S. ELENA MODCOM SRL SC ELENA MODCOM SRL 1.057.224,00 836.000,00
131 Creşterea competitivităţii SC PRIMA GAS GROUP SA pe piaţa construcţiilor prin achiziţionarea de utilaje specifice SC PRIMA GAS GROUP SA 1.057.224,00 836.000,00
132 Dezvoltare activitate servicii la SC Agro Proconsulting SRL SC Agro Proconsulting SRL 1.030.527,52 782.178,83
133 Armonizarea cu standardele Uniunii Europene şi creşterea competitivităţii serviciilor de radiologie prin retehnologizare SC AS. F. Trandafirescu SRL 329.840,00 266.000,00
134 Administrarea şi găzduirea paginilor web SC DIAMOND CONSULTING 2000 SRL 1.048.131,24 845.267,14
135 Diversificarea gamei de produse şi creşterea competitivităţii economice pentru SC SOLID INVESTMENT GROUP SRL SC SOLID INVESTMENT GROUP SRL 1.186.528,25 836.000,00
136 Achiziţie echipamente prelucrare deşeuri din materiale plastice SC UKY IMPEX SRL 1.042.773,04 836.000,00
137 Dezvoltarea microîntreprinderii K-RISMA SOFT SRL prin achiziţia unor echipamente performante SC K-RISMA SOFT SRL 1.043.758,24 836.000,00
138 Atlas – creare secţie producţie repere din mase plastice SC ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL 1.566.319,64 836.000,00
139 Modernizare clinică stomatologică SC ELITECITYDENT SRL 836.451,92 674.558,00
140 Creşterea competitivităţii firmei GLUSTER SRL prin înfiinţarea unui centru de servicii de tipărire materiale publicitare SC GLUSTER SRL 1.047.924,00 836.000,00
141 Soluţii IT pentru eficientizarea activităţilor SC OPTIMA SOFTWARE SRL 523.805,47 344.591,01
142 Modernizarea şi dezvoltarea liniei de producţie pentru folii şi ambalaje de polietilenă din cadrul SC CORALI GENERAL SCHOPING SRL SC CORALI GENERAL SCHOPING SRL 1.041.817,00 836.000,00
143 ANP EXPERT 2007- proiect achiziţie utilaje de construcţii SC ANP EXPERT 2007 SRL 1.041.344,07 836.000,00
144 Creşterea competitivităţii SC BENINO SRL prin achiziţionarea de utilaje specifice pentru realizarea produselor din carton SC BENINO SRL 1.057.224,00 836.000,00
145 Asigurarea durabilităţii companiei INDUSTRIAL MB prin demararea unui program de investiţii în tehnologii noi de producţie SC INDUSTRIAL MB SRL 1.277.126,63 836.000,00
146 Linie tehnologică modernă de fabricare a căminelor de inspecţie – calitate şi competitivitate în producţia de prefabricate din beton armat SC EUROPEANCONSTRUCT SRL 1.050.131,20 836.000,00
147 Modernizarea Clinicii Andreea Moţoc SC ANDREEA MOTOC SRL 1.053.133,96 836.000,00
148 GEROX KARIN INVEST – proiect achiziţie utilaje service auto SC GEROX KARIN INVEST SRL 1.049.478,46 836.000,00
149 Dezvoltarea microîntreprinderii Green Club&Spa SRL prin achiziţia unor echipamente pentru activitatea suport de interpretare artistică (spectacole) SC Green Club&Spa SRL 1.009.014,66 810.436,13
150 Dezvoltarea microîntreprinderii FILM CONS SRL prin achiziţia unor echipamente performante SC FILM CONS SRL 1.040.602,61 836.000,00
151 LUCE AUTO –  Proiect achiziţie utilaje de construcţii SC LUCE AUTO SRL 1.041.344,07 836.000,00
152 Dezvoltarea producţiei de betoane, material de construcţii puternic, rezistent şi durabil SC Z.M.C. TRADING SRL 1.105.263,09 836.000,00
153 Diversificarea activităţilor SC UNIVERSAL MOTOR TRADING SRL prin achiziţia de utilaje competitive SC UNIVERSAL MOTOR TRADING SRL 1.043.768,76 836.000,00
154 Dezvoltarea microîntreprinderii COOL HR & CONSULTING prin achiziţia unor echipamente performante SC COOL HR & CONSULTING SRL 1.041.757,75 836.000,00
155 Extinderea activităţii de producţie a societăţii 2003 RAM TRUST prin investiţii în utilaje performante şi crearea de locuri de muncă SC 2003 RAM TRUST SRL 1.069.971,20 836.000,00
156 Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii  SC QVADRA CONSTRUCTIONS CONSULTING  SRL prin achiziţionarea de utilaje noi SC QVADRA CONSTRUCTIONS CONSULTING SRL 1.057.604,36 812.219,74
157 SOFTBYTE SOLUTION: servicii competitive şi soluţii inteligente pentru societatea informaţională SC SOFTBYTE SOLUTION SRL 1.031.118,28 770.177,00
158 Achiziţia de echipamente tehnologice pentru modernizarea serviciilor de curăţenie specializată în cadrul ROVENT INVEST SRL SC ROVENT INVEST SRL 623.652,77 492.565,78
159 Dezvoltare prin tehnologizare SC TEHCOM SRL 610.644,20 380.902,00
160 Creare unitate de producţie confecţii textile – SC OMNI DISTRIBUTION SRL, la Videle, judeţul Teleorman SC OMNI DISTRIBUTION SRL 818.107,16 595.496,49
161 PROMO EVOLUTION –  Proiect achiziţie utilaje de construcţii SC PROMO EVOLUTION SRL 1.041.344,07 836.000,00
162 Soluţii medicale de natură stomatologică complete SC MARA – NICO DENT SRL 1.041.417,72 771.288,00
163 Înfiinţare salon de frumuseţe Anabelle prin consolidare, extindere P+M, recompartimentare, schimbare destinaţie locuinţă în salon de frumuseţe SC IBOD CONSULTING SRL 1.094.969,60 794.885,10
164 Retehnologizare atelier de producţie materiale publicitare SC EURO CONSULTANT INC. SRL 1.075.080,00 836.000,00
165 Dezvoltarea microîntreprinderii ALROX SRL prin achiziţia unor echipamente performante SC ALROX SRL 1.050.128,94 836.000,00
166 Dotarea societăţii SC EUROSOFT ONE SRL cu sisteme telemetrice integrate, ce stau la baza dezvoltării proiectelor energetice din resurse regenerabile SC EUROSOFT ONE SRL 1.083.888,88 858.000,00
167 Modernizarea şi creşterea competitivităţii firmei AP-EL CONF IMPEX SRL prin achiziţionarea unui sistem de realizare a imaginilor digitale fotogrametrice necesare derulării la standarde înalte a serviciilor suport combinate SC AP-EL CONF IMPEX SRL 1.164.535,58 836.000,00
168 Dezvoltarea microîntreprinderii COOL PROMOTIONS SRL prin achiziţia unor echipamente performante SC COOL PROMOTIONS SRL 1.041.213,49 836.000,00
169 Dezvoltarea activităţii desfăşurate de către SC CAPA INSTAL SRL prin achiziţionarea de echipamente SC CAPA INSTAL SRL 655.521,33 528.646,24
170 Realizarea unei unităţi de producţie polistiren SC ASCENTIS DESIGN SRL 968.809,99 766.771,26
171 Dezvoltarea activităţii firmei MAGICAV TURIST SRL prin achiziţia de utilaje SC MAGICAV TURIST SRL 947.511,49 735.238,00
172 Dezvoltarea activităţii SC PETROL PROIECT ING SRL prin achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi crearea de locuri de muncă SC PETROL PROIECT ING SRL 519.867,45 419.247,94
173 Dezvoltarea microintreprinderii SC REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L.  prin achizitia de echipamente performante pentru productia de mobilier specializat pentru magazine S.C. REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L. 1.053.294,82 836.000,00
174 Modernizarea companiei SC SEICOM S.R.L.  prin dotarea cu utilaj de foraj de inalta performanta S.C. SEICOM S.R.l. 1.056.561,80 836.000,00
175 Achizitie utilaje de constructii la S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. 1.050.131,20 836.000,00
176 B.M.F GRUP ROM – proiect modernizare spalatorie si vulcanizare auto S.C. B.M.F GRUP ROM S.R.L. 879.404,71 709.197,35
177 Cresterea competitivitatii si a capacitatii de lucru a  S.C. ELITE EXPERT CONT S.R.L. prin achizitionarea unor utilaje performante S.C. ELITE EXPERT CONT S.R.L. 1.049.585,60 836.000,00
178 Realizarea unei unitati de productie profile pentru rigips S.C. ENZO COM S.R.L. 1.005.699,99 796.126,98
179 Achizitie utilaje constructii S.C. CRIMEL BET 2006 S.R.L. 784.311,09 632.508,94
180 Infiintare centru de frezaj dentar S.C. APEX 07 IMPROEX S.R.L. 746.102,59 607.552,41
181 Modernizarea, extinderea si dezvoltarea sustenabila a firmei GREEN TERA CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. prin achizitionarea unui utilaj tehnologic si a unor echipamente si programe informatice suport, necesare realizarii la standarde ridicate a lucrarilor de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale S.C. GREEN TERA CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. 1.056.954,90 836.000,00
182 Imbunatatirea capacitatii de prestare servicii prin extindere teritoriala a intreprinderii S.C. GE-COST 2001 S.R.L. S.C. GE-COST 2001 S.R.L. 1.007.551,71 666.009,20
183 Cresterea competitivitatii serviciilor prestate de S.C. COMO CONSULTING S.R.L. prin infiintarea si dotarea Centrului de fiziokinetoterapie si recuperare medicala Como Clinic S.C. COMO CONSULTING S.R.L. 900.029,82 725.830,50
184 Crearea infrastructurii S.C. FIRST GROUP CONSTRUCT S.R.L. de prestare a serviciilor in domeniul constructiilor S.C. FIRST GROUP CONSTRUCT S.R.L. 1.048.177,08 836.000,00
185 Achizitionarea aparaturii necesara efectuarii tratamentelor dentare complete si complexe S.C. TOP DENT S.R.L. 905.632,43 730.348,73
186 Modernizarea si dezvoltarea activitatii S.C. T.M.G. CONPREST S.R.L. S.C. T.M.G. CONPREST S.R.L. 974.788,06 655.414,12
187 Modernizarea activitatii desfasurate de catre S.C. TERMODAN S.R.L. prin achizitionarea de echipamente S.C. TERMODAN S.R.L. 1.050.684,04 836.000,00
188 Dezvoltarea activitatii firmei AVE AGROSILV 2001 S.R.L. prin achizitia de utilaje S.C. AVE AGROSILV 2001 S.R.L. 1.086.719,33 853.115,61
189 Achizitia de echipamente si tehnologii noi, Pitesti, judetul Arges S.C. AUTENTIC GRUP S.R.L. 1.053.851,20 836.000,00
190 Cresterea competitivitatii si productivitatii economice a S.C. BEBBYR COM S.R.L. prin construirea unui service auto modern S.C. BEBBYR COM S.R.L. 1.824.819,20 836.000,00
191 Dezvoltarea societatii S.C. O.P. CONSULTING S.R.L. prin achizitia de utilaje noi si eco-eficiente S.C. O.P. CONSULTING S.R.L. 1.067.826,00 836.000,00
192 Diversificarea activitatii microintreprinderii Infinitty Wood S.R.L. in domeniul lucrarilor de constructii S.C. INFINITTY WOOD S.R.L. 1.032.065,02 832.310,50
193 Dotarea SC FINING S.R.L. cu utilaje performante de manipulare a marfii S.C. FINING S.R.L. 1.039.649,48 632.515,00
194 Diversificarea activitatii cabinetelor DELTA PLUS MEDICAL SC DELTA PLUS MEDICAL S.R.L. 280.910,09 226.540,40
195 Echipare spatiu de intretinere si reparare a autovehiculelor SC AVANT AUTOCAR S.R.L. 963.480,00 777.000,00
196 SILVESTER MACROS – proiect achizitie utilaje de constructii S.C. SILVESTER MACROS S.R.L. 1.041.344,07 836.000,00
197 Magic Studio – structura de cazare S.C. MAGIC STUDIO S.R.L. 1.064.707,40 836.000,00
198 Diversificarea activitatilor S.C. AUREX IMPEX S.R.L. prin achizitia de echipamente tehnologice performante S.C. AUREX IMPEX S.R.L. 1.050.441,28 836.000,00
199 Structura de cazare – Progresiv S.C. PROGRESIV PROD COM S.R.L. 1.037.720,04 836.000,00
200 Construire atelier de confecţii metalice în cadrul SC RADIAL CONS S.R.L. Târgovişte şi dotare cu echipamente tehnologice SC RADIAL CONS S.R.L. 1.085.997,65 863.957,56
201 Dezvoltarea S.C. AUTO MEDIA ZIV S.R.L. bazata pe extinderea si diversificarea activitatilor de service auto S.C. AUTO MEDIA ZIV S.R.L. 1.408.235,51 853.579,99
202 Dezvoltarea societatii S.C. CONSULT INVEST S.R.L. prin infiintarea unei pensiuni turistice S.C. CONSULT INVEST S.R.L. 1.090.676,84 839.906,00
203 Voinicel – centru after-school S.C. EUROCONSULTING S.R.L. 1.086.914,57 822.200,00
204 Dezvoltarea activitatii microintreprinderii FIRST IDEA PROMOTION S.R.L.  prin achizitia unor echipamente performante pentru printul digital pe materiale flexibile sau rigide S.C. FIRST IDEA PROMOTION S.R.L. 1.030.104,39 826.919,04
205 Program de investitii pentru dezvoltarea activitatii firmei S.C. ACTIV CONSTRUCT S.R.L. 1.081.404,00 870.000,00
206 Cresterea performantelor SC SYS AUTO SOFTWARE S.R.L.  prin achizitia de software de specialitate SC SYS AUTO SOFTWARE S.R.L. 927.608,70 741.246,90
207 Achizitia de software la SC JUST BEST SYSTEM S.R.L. in vederea cresterea performantelor companiei SC JUST BEST SYSTEM S.R.L. 894.849,23 715.041,23
208 Cresterea  productivitatii societatii MIRO IMPEX S.R.L. ca urmare a dezvoltarii activitatii prin confectionarea produselor textile SC MIRO IMPEX S.R.L. 1.214.576,39 826.907,36
209 Dotarea SC OXILUX EDIL S.R.L. cu utilaje performante de constructii SC OXILUX EDIL S.R.L. 1.051.959,42 819.073,95
210 Modernizarea salonului de estetica Coco Studio SC COLI STUDIO S.R.L. 1.039.833,00 838.575,00
211 Solutii moderne pentru cresterea competitivitatii SC SANVA CONSTRUCT S.R.L. SC SANVA CONSTRUCT S.R.L. 1.101.120,00 870.000,00
212 GEOBEST SC STYL CONSULTING S.R.L. 1.086.082,20 848.587,50
TOTAL  – lei – 210.879.302,82 157.039.801,82

Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe alocare regională 30,88 mil. euro.

Au fost depuse 30 de proiecte, din care cinci au fost respinse, 11 contracte de finanţare au fost semnate, un proiect se află în etapa precontractuală, iar 13 proiecte se află în rezervă. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 88,83 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.05.2010, ora 12:00.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila Parohia Vărbila, jud. Prahova

8.214.351,04

6.656.946,88

2

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea Buşteni Oraşul Buşteni 2.128.409,71 1.552.435,27

3

Restaurare şi punere în valoare a ansamblului medieval al fostei Mânăstiri Apostolache Parohia Apostolache, jud. Prahova 12.926.435,20 9.386.998,60
4 Consolidare – restaurare şi valorificare turistică Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş Consiliul Local al Oraşului Topoloveni 4.570.758,76 3.536.642,83
5 Consolidare – restaurare şi valorificare turistică Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Goleştii-Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş Consiliul Local al Oraşului  Topoloveni 7.142.139,18 5.535.846,33
6 Restaurarea, realizarea picturilor interioare, a frescelor şi anexelor bisericii Sf. Dumitru din comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa Parohia Potlogi 2.551.521,16 2.001.230,05
7 Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe Parteneriatul dintre UAT Judeţul Giurgiu şi Mânăstirea Comana 30.402.000,96 23.279.300,86
8 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi Consiliul Judeţean Dâmboviţa 42.809.489,34 31.755.304,61
9 Restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic al complexului arhitectural medieval al fostei mânăstiri Negoieşti – Şoldanu, judeţul Călăraşi Parohia Negoieşti 10.593.303,72 5.668.650,68
10 Dezvoltarea infrastructurii turistice a Municipiului Câmpulung prin reabilitarea zonei istorice şi de agrement Complex Parc Kreţulescu Municipiul Câmpulung 64.303.285,42 46.201.870,40
11 Reabilitarea, resaurarea şi valorificarea turistică a bisercii din lemn „Duminica Tuturor Sfinţilor”, „Sf Ioan”, modernizarea şi crearea infrastructurii şi utilităţilor conexe, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa

UAT Comuna Voineşti

4.159.837,16

3.070.687,70

TOTAL  – lei – 189.801.531,65 138.645.914,25

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocarea regională orientativă este de 35,64 mil. euro (două sesiuni de depunere de proiecte)

În data de 23 noiembrie 2009 a fost reluată depunerea de proiecte în condiţiile unei alocări financiare regionale de  de 22,177 mil. euro.

*Notă: În data de 25 februarie 2010, ora 12:00, depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată.

Până la termenele limită au fost depuse 32 de proiecte (13 până la termenul limită de 19.12.2008 şi 19 începând cu 23.11.2009 până la 25.02.2010 inclusiv), din care: 13 proiecte au fost respinse, un solicitant a renunţat la proiect, patru proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei se află în etapa precontractuală, un proiect a fost retras, un proiect se află în rezervă, iar pentru nouă proiecte s-au semnat contractele de finanţare. Proiectele aflate în diferite stadii de evaluare şi contractele semnate au o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate de aproximativ 61,20 milioane de euro.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă

1

Modernizare prin extindere şi transformare cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi agrement de 4 stele SC Valea cu Peşti SA, Arefu, jud. Argeş 16.856.816,00 8.840.093,74

2

Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara Oraşul Amara

16.545.748,10

12.967.959,00

3

Modernizarea infrastructurii de turism a SC Resalcom SA în vederea diversificării serviciilor turistice SC RESALCOM SA, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

14.188.605,53

7.752.171,45

4

Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor turistice în staţiunea Buşteni Oraşul Buşteni 15.197.393,42 4.785.995,49

5

Extindere Pensiune Marald, amenajare parcare, branşamente utilităţi, ziduri de sprijin, împrejmuire teren în staţiunea Sinaia, jud. Prahova SC ALPA SRL, Sinaia, jud. Prahova 4.499.257,58 2.251.175,29
6 Complex turistic de nataţie Târgovişte UAT Municipiul Târgovişte 88.349.662,23 32.716.401,71
7 Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa – reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în staţiunea turistică Pucioasa Oraşul Pucioasa 37.403.999,12 29.408.694,25
8 Modernizare şi extindere complex balnear Slănic Prahova SC VALDOR SRL 12.782.689,42 5.400.577,00
9 Crearea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism din arealul climatic Ghitu-Molivisu , comuna Arefu, judetul Arges Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Molivişu 73.434.349,96 27.386.028,70
10 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii tehnice pentru cresterea potentialului turistic al Pesterii Ialomitei din masivul Bucegi, judetul Dambovita UAT Judeţul Dâmboviţa 6.415.828,68 4.665.725,12
TOTAL  – lei – 285.674.350,04 136.174.821,75

Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică – 150.355.934 de euro.

Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional. Coordonatele Organismului Intermediar pentru DMI 5.3 al POR: Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar, tel: 0372 144 003, 0372 144 004, e-mail: georgiana.florescu@mturism.ro, site www.inforegio.ro
Explicaţie *Notă: Pentru axele prioritare/domeniile majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de finanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate, se va realiza în momentul în care valoarea solicitată a contractelor de finanţare încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în proces de evaluare şi selecţie depăşeşte cu cu 50% valoarea totală alocată pe regiunea respectivă (suma între alocarea FEDR şi alocarea de la bugetul de stat, mai puţin contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada de programare 2007 – 2013.

Anunţul de suspendare a depunerii cererilor de finanţare se va publica cu minim 15 zile lucrătoare înainte de data limită până la care mai pot fi depuse cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie, pentru una sau mai multe regiuni, după caz. Anunţul va menţiona data şi ora până la care se mai pot depune cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu major de intervenţie.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top