Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO

– 20 februarie 2012 –

Până în data de 20 februarie 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 882 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.

De asemenea au fost semnate 337* decontracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 2.083.161.142,5 lei.

Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)

În dcadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de creştere” (buget 97 mil. euro)afost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 15 cereri de finanţare, din care: două cereri se află in etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, cinci cereri se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei cereri se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost restrase şi trei contracte au fost semnate.

Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 62,10 milioane de euro.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin realizarea drumului judeţean de centură DJ236, în zona de nord a municipiului Ploieşti Judeţul Prahova 43.912.185,38 27.278.828,22
2 Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgenţă „Cireșarii” Ploieşti Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Ploieşti 8.684.387,97 6.768.453,68
3 Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a căilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Parc  Municipal Ploieşti Vest Municipiul Ploieşti 93.684.950,15 70.739.838,97
TOTAL  – lei – 146.281.523,5 104.787.120,87

__________________________________

*Din cele 327 contracte semnate 16 proiecte au fost reziliate.

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Poli de dezvoltare urbană (buget 38,80 mil. euro)a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună cu 14 cereri de finanţare, din care: două cereri au fost retrase, cinci contracte de finanţare au fost semnate, un proiect este în evaluare tehnică, şase proiecte sunt în precontractare.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Total Asistenţa nerambursabilă
1 Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: Podul Viilor – Parc Ştrand din municipiul Piteşti Municipiul Piteşti 3.501.934,57 2.270.094,01
2 Creare Parc Lunca Argeşului Municipiul Piteşti 40.592.065,24 19.072,158,85
3 Modernizarea Podului Argeş Municipiul Pitești 12.675.130,55 8.878.668,92
4 Modernizare pod peste Râul Doamnei, Pitesti Municipiul Piteşti 4.082.072,15 3.105.204,72
5 Modernizare parcare Bowling Municipiul Piteşti 3.429.749,05 2.517.767,24
TOTAL  – lei – 64.280.951,56 35.843.893,74

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Centre urbane”(buget 58,20 mil. euro)au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare.

Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au fost respinse, două Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (şapte cereri de finanţare), şapte Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (18 contracte semnate) au primit finanţare.

Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro.

* Notă: Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Subdomeniul „Centre urbane”, a fost 31 martie 2009, ora 16:00.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Nr. crt. Total Asistenţa nerambursabilă
1 Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul Alexandria Municipiul Alexandria 24.125.963,20 19.100.295,42
2  Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în Municipiul Alexandria Municipiul Alexandria 9.499.324,57 7.523.346,47
3 Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria Municipiul Alexandria 3.521.304,71 2.735.271,48
4 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de Argeş UAT Municipiul Curtea de Argeş 47.649.554,76 37.196.083,26
5 Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin înfiinţarea unui centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi în municipiul Curtea de Argeş UAT Municipiul Curtea de Argeş 5.843.572,60 4.475.269,96
6 Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea unui sistem de supraveghere video UAT Municipiul Curtea de Argeş 2.159.042,38 1.565.597,00
7 Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 75.804.429,76 60.025.799,16
8 Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 69.893.929,74 55.345.077,46
9 Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 3.392.503,63 2.552.811,19
10 Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, judeţul Argeş UAT Oraşul Costeşti 40.112.999,59 31.518.787,11
11 Realizare sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii în oraşul Costeşti, judeţul Argeş UAT Oraşul Costeşti 1.238.205,72 940.802,94
12 Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare Oraşul Mioveni 6.445.880,40 5.103.830,2
13 Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni Oraşul Mioveni 2.937.935,89 2.144.617,89
14 Reabilitarea/modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane, străzi şi spaţii verzi în municipiul Moreni UAT Municipiul Moreni 12.612.814,76 9.938.017,32
15 Reabilitare şi modernizare „Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Ţuicani”, municipiul Moreni Parteneriatul dintre UAT Municipiul Moreni şi  UAT Judeţul Dâmboviţa 2.550.403,50 2.013.940,22
16 Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Moreni prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere UAT Municipiul Moreni 760.154,04 598.148,88
17 Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş Sinaia „Via Sinaia  Design – verde – deschis” Oraşul Sinaia 81.856.120,00 63.855.214,49
18 Achiziţia şi instalarea de echipamente de supraveghere necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Sinaia, judeţul Prahova Oraşul Sinaia 1.749.702,00 1.378.321,00
TOTAL  – lei – 392.153.841,25 308.011.231,45

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 122,26 mil. euro)

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură

Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 au fost respinse, iar două proiecte au fost retrase de aplicanți. Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 de milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 contracte de finanţare, nouă proiecte fiind în rezervă.

*Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.

Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Nr. crt. Total Asistenţa nerambursabilă
1 Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41
2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10
3 Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte Municipiul Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50
4 Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari Judeţul Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48
5 Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia – Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) Judeţul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38
6 Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80
7 Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62
 

8

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62
9 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47
10 Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Șirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa Parteneriatul între UAT Judeţul Prahova şi UAT Judeţul Dâmboviţa 45.802.088,03 37.647.805,82
11 Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.167.628,96
12 Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de transport TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, pe traseul limita jud. Ialomiţa – Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 – km 48+278, pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,15
13 Modernizare Calea Daciei Consiliul Local Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,69
14 Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, tronsonul Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294 Consiliul Judeţean Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00
15 Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400 – km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57
16 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova Oraşul Breaza 48.209.259,08 37.983.438,84
17 Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN61) Consiliul Judeţean Giurgiu 109.216.190,48 86.193.360,43
18 Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni Oraşul Topoloveni 33.779.554,91 23.703.998,33
TOTAL  – lei – 922.364.114,13 739.863.139,17

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie:

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 35,70 milioane de euro.

Au fost depuse 12 proiecte, din care un proiect se află în precontractare, şapte sunt în rezervă, un proiect a fost respins şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 46,62 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Nr. Crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi Judeţul Călăraşi 19.783.631,62 14.809.448
2 Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman Consiliul Judeţean Teleorman 83.496.061,52 66.568.370,17
3 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa 83.106.684,78 65.278.696,09
TOTAL  – lei – 186.386.377,92 146.656.514,26

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 20 decontracte au fost semnate, opt proiecte au fost retrase de aplicanţi, 10 au fost respinse, şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar şase proiecte se află în etapa precontractuală, iar nouă proiecte se află în rezervă, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,98 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.03.2011, ora 12:00.

Nr.Crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa Parteneriat dintre UAT Municipiul Slobozia şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 1.045.015,00 823.337,00
2 Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice Asociaţia „Suflet pentru oameni” 3.457.593,56 2.374.261,68
3 Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş Zimnicea, judeţul Teleorman Parteneriatul dintre UAT Oraşul Zimnicea şi DGASPC Teleorman 2.857.072,84 2.191.690,71
4 Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Tântava Consiliul Judeţean Giurgiu 3.636.281,84 2.588.827,78
5 Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară Parteneriatul dintre UAT Municipiul Ploieşti şi Fundaţia pentru Copii Sfântul Sava 3.624.455,04 2.524.195,8
6 Modernizare reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.A.P.A.H. Mislea, judeţul Prahova Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, comuna Scorţeni, sat Mislea, judeţul Prahova 3.555.415,81 2.423.799,99
7 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu Parteneriatul dintre UAT Judeţul Giurgiu şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti 3.647.313,44 2.831.802,12
8 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cantinei sociale din oraşul Mioveni şi a centrului de sprijin la domiciliu pentru persoanele vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş Parteneriatul dintre UAT Oraşul Mioveni şiFundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni 1.739.283,16 1.332.494,24
9 Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi acces şi dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi, judeţul Prahova Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 3.617.331,28 2.783.353,86
10 Centrul multifuncțional de resurse şi servicii pentru adulți cu handicap Dâmboviţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 3.546.753,47 2.814.275,8
11 Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu UAT Judeţul Giurgiu 3.639.292,49 2.709.579,29
12 Extindere, reabilitare termică şi dotare „Centru îngrijire şi asistenţă”, Municipiul Slobozia, județul Ialomița Direcția Generală de Asistenta Sociala şi Protecția Copilului Ialomița 3.446.360,00 2.681.051,66
13 Înființarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru Adulți Movila Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița 3.710.023,60 2.868.546,24
14 Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu Consiliul Judeţean Giurgiu 3.653.824,80 2.807.968,52
15 Modernizare spaţii existente şi extindere construcţie parter „Centru social Găeşti” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 3.626.026,96 2.841.220,90
16 Extindere şi modernizare Centru de zi pentru persoane cu handicap Parteneriatul dintre UAT Municipiul Călăraşi şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor Hadicapaţi Fizic – România – Filiala Călăraşi 1.350.981,92 1.057.035,84
17 Amenajare Centru social multifuncţional sat Orboieşti, comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa Parteneriatul dintre UAT ComunaAndrăşeşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Tehnică şi Protecţia Copilului Ialomiţa 1.841.389,10 1.412.892,50
18 Lucrări de modernizare clădiri, reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap  Urlaţi 3.792.631,11 2.815.918,78
19 Extindere şi modernizare Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice comuna Conţeşti, sat Mereni, judeţul Dâmboviţa Comuna Conţeşti 3.644.050,12 2.801.808,80
20 Consolidare, reabilitare şi extindere Şcoala Speciala Valea Mare Şcoala Specială Valea Mare 3.622.204,60 2.868.805,94
TOTAL  – lei – 63.053.300,14 47.552.867,45

Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro

Un proiect depus şi contractat.

Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Nr. crt. Total Asistenţa nerambursabilă
1 Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Sud Muntenia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de urgenţă Sud Muntenia” 49.995.241,98 41.155.892,21
TOTAL  – lei – 49.995.241,98 41.155.892,21

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73  mil. euro

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanţare sunt semnate, 64 de proiecte sunt în rezervă, două au fost respinse, iar un proiect a fost retras, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 104,27 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget              (lei)
Total Asistenţa nerambursabilă
1 Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), Târgovişte Municipiul Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00
2 Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01
3 Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34
4 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş Consiliul Local Lereşti 2.162.459,38 1.723.987,58
5 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş Consiliul Local Lereşti 727.056,29 588.818,30
6 Mansardare corp existent Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din municipiul Târgovişte, Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 3.790.226,27 2.899.880,78
7 Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea bazei sportive – Şcoala nr. 2 Titu Oraşul Titu 7.139.282,12 5.710.574,66
8 Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu clasele I –VIII, sat Râca, comuna Râca, Argeş Consiliul Local Râca 1.941.023,74 1.540.201,72
9 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I –VIII „Paul Bănică” din Târgovişte Municipiul Târgovişte 7.790.229,86 6.421.824,64
10 Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I – VIII Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, jud. Argeş Comuna Albeştii de Argeş 2.108.056,47 1.645.639,52
11 Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa Oraş Răcari 8.994.070,33 7.146.417,74
12 Consolidare cu demolare parţială Colegiul „Naţional” Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Consiliul Local Turnu Măgurele 12.496.349,87 10.209.401,86
13 Construire şcoală cu 22 de săli de clasă şi reabilitare şi modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa UAT Oraşul Titu 6.904.561,42 4.558.975,85
14 Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic„Carol I” Municipiul Câmpulung 12.449.657,26 9.866.312,47
15 Centru de formare – Colegiul Tehnic Câmpulung Colegiul Tehnic Câmpulung 6.116.088,16 4.696.040,44
16 Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 4.825.344,88 3.294.953,95
17 Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I – VIII, sat Pişcani, comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş Consiliul Local Dârmăneşti 1.783.286,24 1.315.114,92
18 Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş Consiliul Local Cocu 2.006.966,99 1.575.156,94
19 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Lereşti, jud. Argeş Consiliul Local Lereşti 3.856.577,84 2.906.389,68
20 Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 7.208.183,08 4.710.028,24
21 Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş Comuna Corbeni 3.801.115,04 2.785.075,72
22 Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, judeţul Argeş Comuna Budeasa 4.102.331,52 3.039.079,96
23 Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa Oraş Răcari 9.177.112,32 6.357.248,24
24 Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala cu cls. I – VIII „Coresi” din municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 11.790.225,15 9.123.865,23
25 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I –VIII „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte Municipiul Târgovişte 6.065.942,38 4.506.188,24
26 Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I – VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş Consiliul Local Muşăteşti 3.088.617,92 2.356.796,12
27 Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa Municipiul Târgovişte 13.840.476,17 10.651.461,05
28 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” municipiul Târgovişte Municipiul Târgovişte 14.985.041,05 11.722.811,56
29