Până în data de 24 ianuarie 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 882 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
De asemenea au fost semnate 327* de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 2.075.569.747,62 lei.
Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)
În dcadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de creştere” (buget 97 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 15 cereri de finanţare, din care: două cereri se află in etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, cinci cereri se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei cereri se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost restrase şi trei contracte au fost semnate.
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 62,10 milioane de euro.

Nr. crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin rea