Până în data de 24 ianuarie 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 882 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane.
De asemenea au fost semnate 327* de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 2.075.569.747,62 lei.
Situaţia proiectelor depuse pe cele cinci axe prioritare ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)
În dcadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de creştere” (buget 97 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti şi 15 cereri de finanţare, din care: două cereri se află in etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii, cinci cereri se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, trei cereri se află în precontractare, două cereri de finanţare au fost restrase şi trei contracte au fost semnate.
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 62,10 milioane de euro.

Nr. crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B, prin realizarea drumului judeţean de centură DJ236, în zona de nord a municipiului Ploieşti
Judeţul Prahova
43.912.185,38
27.278.828,22

2    Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgenţă „Cireșarii” Ploieşti    Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Ploieşti    8.684.387,97    6.768.453,68
3    Realizarea parcului municipal Ploiesti Vest inclusiv a căilor de acces şi a rețelelor edilitare specifice – Parc  Municipal Ploieşti Vest    Municipiul Ploieşti    93.684.950,15    70.739.838,97
TOTAL  – lei –    146.281.523,5
104.787.120,87

__________________________________
*Din cele 327 contracte semnate 16 proiecte au fost reziliate.

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 38,80 mil. euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti – împreună cu 14 cereri de finanţare, din care: două cereri au fost retrase, cinci contracte de finanţare au fost semnate, un proiect este în evaluare tehnică, şase proiecte sunt în precontractare.

Nr. crt.    Titlul proiectului    Beneficiar    Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona: Podul Viilor – Parc Ştrand din municipiul Piteşti    Municipiul Piteşti    3.501.934,57    2.270.094,01
2    Creare Parc Lunca Argeşului    Municipiul Piteşti    40.592.065,24    19.072,158,85
3    Modernizarea Podului Argeş    Municipiul Pitești    12.675.130,55    8.878.668,92
4    Modernizare pod peste Râul Doamnei, Pitesti    Municipiul Piteşti    4.082.072,15    3.105.204,72
5    Modernizare parcare Bowling    Municipiul Piteşti    3.429.749,05    2.517.767,24
TOTAL  – lei –    64.280.951,56    35.843.893,74

În cadrul Domeniului 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, conţinând 35 de cereri de finanţare.
Trei Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană au fost respinse (şapte cereri de finanţare), trei cereri de finanţare au fost respinse, două Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană sunt în precontractare (şapte cereri de finanţare), şapte Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (18 contracte semnate) au primit finanţare.
Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitate este de aproximativ 91,22 milioane de euro.

* Notă: Termenul limită până la care se puteau depune Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană, Subdomeniul „Centre urbane”, a fost 31 martie 2009, ora 16:00.

Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Nr. crt.            Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul Alexandria    Municipiul Alexandria
24.125.963,20
19.100.295,42
2
Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în Municipiul Alexandria    Municipiul Alexandria
9.499.324,57
7.523.346,47
3    Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria    Municipiul Alexandria
3.521.304,71
2.735.271,48
4    Creşterea calităţii infrastructurii rutiere în municipiul Curtea de Argeş    UAT Municipiul Curtea de Argeş
47.649.554,76
37.196.083,26
5    Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin înfiinţarea unui centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi în municipiul Curtea de Argeş
UAT Municipiul Curtea de Argeş

5.843.572,60
4.475.269,96
6    Creşterea siguranţei şi securităţii cetăţenilor din municipiul Curtea de Argeş, prin implementarea unui sistem de supraveghere video
UAT Municipiul Curtea de Argeş
2.159.042,38
1.565.597,00
7    Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
Municipiul Târgovişte
75.804.429,76
60.025.799,16
8    Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
Municipiul Târgovişte
69.893.929,74
55.345.077,46
9    Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
Municipiul Târgovişte
3.392.503,63
2.552.811,19

10    Reabilitare şi modernizare străzi urbane, poduri, trotuare şi parcări în oraşul Costeşti, judeţul Argeş    UAT Oraşul Costeşti
40.112.999,59
31.518.787,11

11    Realizare sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii în oraşul Costeşti, judeţul Argeş
UAT Oraşul Costeşti
1.238.205,72
940.802,94

12    Modernizarea străzii I.C. Brătianu din oraşul Mioveni, prin crearea a 2 benzi suplimentare    Oraşul Mioveni    6.445.880,40    5.103.830,2

13    Implementarea unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul Mioveni    Oraşul Mioveni    2.937.935,89    2.144.617,89
14    Reabilitarea/modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane, străzi şi spaţii verzi în municipiul Moreni    UAT Municipiul Moreni    12.612.814,76    9.938.017,32
15    Reabilitare şi modernizare „Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Ţuicani”, municipiul Moreni    Parteneriatul dintre UAT Municipiul Moreni şi  UAT Judeţul Dâmboviţa    2.550.403,50    2.013.940,22
16    Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Moreni prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere    UAT Municipiul Moreni    760.154,04    598.148,88
17    Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş Sinaia „Via Sinaia  Design – verde – deschis”    Oraşul Sinaia    81.856.120,00    63.855.214,49
18    Achiziţia şi instalarea de echipamente de supraveghere necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Sinaia, judeţul Prahova    Oraşul Sinaia    1.749.702,00    1.378.321,00
TOTAL  – lei –    392.153.841,25    308.011.231,45

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 122,26 mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură

Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 au fost respinse, iar două proiecte au fost retrase de aplicanți. Valoarea totală solicitată prin aceste 27 de proiecte este de aproximativ 241 de milioane de euro. Din cele 27 de proiecte rămase s-au semnat 18 contracte de finanţare, nouă proiecte fiind în rezervă.

*Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Nr. crt.            Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 0+000 – km 19+000, Ciochina – Orezu – Raşi    Judeţul Ialomiţa    36.462.900,65    29.423.908,41

2    Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara    Oraşul Amara    17.640.143,72    14.110.006,10

3    Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte    Municipiul Târgovişte    88.789.047,00    70.273.252,50

4    Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari    Judeţul Dâmboviţa    66.894.836,12    53.968.478,48

5    Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia – Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)    Judeţul Teleorman    119.905.412,69    96.861.074,38

6    Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301, tronsonul Fundeni – Budeşti, km 13+000 – km 36+578    Judeţul Călăraşi    43.795.745,88    36.030.147,80

7    Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km    Judeţul Argeş    51.142.578,38    41.351.925,62

8    Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km    Judeţul Argeş    15.740.581,08    12.493.156,62

9    Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil, judeţul Prahova    UAT Oraşul Mizil    10.503.848,27    8.603.445,47

10    Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Șirna – Hăbud – Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa    Parteneriatul între UAT Judeţul Prahova şi UAT Judeţul Dâmboviţa    45.802.088,03    37.647.805,82

11    Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km    Judeţul Argeş    46.020.473,81    37.167.628,96

12    Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de transport TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, pe traseul limita jud. Ialomiţa – Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 – km 48+278, pe traseul Valea Argovei – Mânăstirea    Judeţul Călăraşi    44.944.350,96    36.974.362,15

13    Modernizare Calea Daciei    Consiliul Local Câmpina    25.477.127,02    20.308.570,69

14    Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, tronsonul Călăreţi  –  Valea Argovei, km 0+000 – 26+294    Consiliul Judeţean Călăraşi    55.557.533, 56    45.705.002,00

15    Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400 – km 58+000    Judeţul Teleorman    62.482.442,49    51.063.576,57

16    Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova    Oraşul Breaza    48.209.259,08    37.983.438,84

17    Reabilitare şi modernizare DJ411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN61)    Consiliul Judeţean Giurgiu
109.216.190,48    86.193.360,43
18    Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni    Oraşul Topoloveni    33.779.554,91    23.703.998,33
TOTAL  – lei –    922.364.114,13    739.863.139,17

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale are patru domenii majore de intervenţie:

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 35,70 milioane de euro.
Au fost depuse 12 proiecte, din care un proiect se află în precontractare, şapte sunt în rezervă, un proiect a fost respins şi trei contracte au fost semnate. Valoarea totală a asistenţei nerambursabile solicitată este de aproximativ 46,62 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Nr. Crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă
1    Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi    Judeţul Călăraşi    19.783.631,62    14.809.448
2    Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman    Consiliul Judeţean Teleorman    83.496.061,52    66.568.370,17
3    Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa    Consiliul Judeţean Dâmboviţa    83.106.684,78    65.278.696,09
TOTAL  – lei –    186.386.377,92
146.656.514,26

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 milioane de euro

Au fost depuse 60 de proiecte, din care: 20 de contracte au fost semnate, opt proiecte au fost retrase de aplicanţi, 10 au fost respinse, şapte proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar şase proiecte se află în etapa precontractuală, iar nouă proiecte se află în rezervă, valoarea asistenţei nerambursabile solicitate fiind de aproximativ 22,98 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.03.2011, ora 12:00.

Nr.
Crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa    Parteneriat dintre UAT Municipiul Slobozia şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor    1.045.015,00    823.337,00

2    Centrul rezidenţial de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice    Asociaţia „Suflet pentru oameni”    3.457.593,56    2.374.261,68

3    Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş Zimnicea, judeţul Teleorman    Parteneriatul dintre UAT Oraşul Zimnicea şi DGASPC Teleorman    2.857.072,84    2.191.690,71
4    Reabilitare, modernizare şi dotare Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Tântava    Consiliul Judeţean Giurgiu
3.636.281,84    2.588.827,78
5    Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară    Parteneriatul dintre UAT Municipiul Ploieşti şi Fundaţia pentru Copii Sfântul Sava    3.624.455,04    2.524.195,8
6    Modernizare reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din C.I.A.P.A.H. Mislea, judeţul Prahova    Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea, comuna Scorţeni, sat Mislea, judeţul Prahova    3.555.415,81    2.423.799,99
7    Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu    Parteneriatul dintre UAT Judeţul Giurgiu şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti    3.647.313,44    2.831.802,12
8    Reabilitarea, modernizarea şi dotarea cantinei sociale din oraşul Mioveni şi a centrului de sprijin la domiciliu pentru persoanele vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş
Parteneriatul dintre UAT Oraşul Mioveni şi
Fundaţia Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni
1.739.283,16    1.332.494,24
9    Lucrări de modernizare, reţele utilităţi, facilităţi acces şi dotări la C.I.T.O.P.A.H. Urlaţi, judeţul Prahova    Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi    3.617.331,28    2.783.353,86
10    Centrul multifuncțional de resurse şi servicii pentru adulți cu handicap Dâmboviţa    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa    3.546.753,47    2.814.275,8
11    Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu    UAT Judeţul Giurgiu    3.639.292,49    2.709.579,29
12    Extindere, reabilitare termică şi dotare „Centru îngrijire şi asistenţă”, Municipiul Slobozia, județul Ialomița    Direcția Generală de Asistenta Sociala şi Protecția Copilului Ialomița    3.446.360,00    2.681.051,66
13    Înființarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru Adulți Movila    Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița    3.710.023,60    2.868.546,24
14    Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de Asistenţă Socială Hotarele, judeţul Giurgiu    Consiliul Judeţean Giurgiu    3.653.824,80    2.807.968,52
15    Modernizare spaţii existente şi extindere construcţie parter „Centru social Găeşti”    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa    3.626.026,96    2.841.220,90
16    Extindere şi modernizare Centru de zi pentru persoane cu handicap    Parteneriatul dintre UAT Municipiul Călăraşi şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor Hadicapaţi Fizic – România – Filiala Călăraşi    1.350.981,92    1.057.035,84
17    Amenajare Centru social multifuncţional sat Orboieşti, comuna Andrăşeşti, judeţul Ialomiţa    Consiliul Local al Comunei Andrăşeşti
1.841.389,10    1.412.892,50
18    Lucrări de modernizare clădiri, reţele utilităţi, facilităţi de acces şi dotări la C.R.R.N.P.A.H. Urlaţi    Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap  Urlaţi    3.792.631,11    2.815.918,78
19    Extindere şi modernizare Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice comuna Conţeşti, sat Mereni, judeţul Dâmboviţa    Comuna Conţeşti    3.644.050,12    2.801.808,80
20    Consolidare, reabilitare şi extindere Şcoala Speciala Valea Mare    Şcoala Specială Valea Mare    3.622.204,60    2.868.805,94
TOTAL  – lei –    63.053.300,14    47.552.867,45

Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 milioane de euro
Un proiect depus şi contractat.

Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Nr. crt.            Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Sud Muntenia    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de urgenţă Sud Muntenia”    49.995.241,98    41.155.892,21
TOTAL  – lei –    49.995.241,98    41.155.892,21

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 39,73  mil. euro

Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 33 de contracte de finanţare sunt semnate, 64 de proiecte sunt în rezervă, două au fost respinse, iar un proiect a fost retras, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 104,27 milioane de euro.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

Nr. crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă

1    Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Constantin Carabella” (corp A+B), Târgovişte    Municipiul Târgovişte    10.305.346,07    8.471.678,00

2    Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu    Oraşul Titu    14.309.045,03    11.771.129,01
3    Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu    Oraşul Titu    1.775.750,08    1.319.700,34

4    Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Voineşti, jud. Argeş    Consiliul Local Lereşti    2.162.459,38    1.723.987,58

5    Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Pojorâta, jud. Argeş    Consiliul Local Lereşti
727.056,29
588.818,30

6    Mansardare corp existent Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din municipiul Târgovişte, Dâmboviţa    Municipiul Târgovişte
3.790.226,27
2.899.880,78

7    Reabilitare şi mansardare corp vechi, reabilitarea bazei sportive – Şcoala nr. 2 Titu    Oraşul Titu
7.139.282,12    5.710.574,66

8    Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Generală cu clasele I –VIII, sat Râca, comuna Râca, Argeş    Consiliul Local Râca    1.941.023,74    1.540.201,72

9    Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I –VIII „Paul Bănică” din Târgovişte    Municipiul Târgovişte    7.790.229,86    6.421.824,64

10    Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I – VIII Brăteşti, comuna Albeştii de Argeş, jud. Argeş    Comuna Albeştii de Argeş    2.108.056,47    1.645.639,52

11    Reabilitare, modernizare şi extindere Liceul Teoretic „Ion Ghica”, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa    Oraş Răcari
8.994.070,33    7.146.417,74

12    Consolidare cu demolare parţială Colegiul „Naţional” Unirea din Municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman    Consiliul Local Turnu Măgurele    12.496.349,87    10.209.401,86

13    Construire şcoală cu 22 de săli de clasă şi reabilitare şi modernizare clădire internat la Grupul Şcolar „Goga Ionescu” din oraşul Titu, jud. Dâmboviţa    UAT Oraşul Titu    6.904.561,42    4.558.975,85

14    Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic
„Carol I”    Municipiul Câmpulung    12.449.657,26    9.866.312,47

15
Centru de formare – Colegiul Tehnic Câmpulung    Colegiul Tehnic Câmpulung    6.116.088,16    4.696.040,44

16    Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa    Municipiul Târgovişte    4.825.344,88    3.294.953,95

17    Dotare şi extindere Şcoala cu clasele I – VIII, sat Pişcani, comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş    Consiliul Local Dârmăneşti    1.783.286,24    1.315.114,92

18    Dotare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII sat Cocu, comuna Cocu, judeţul Argeş    Consiliul Local Cocu    2.006.966,99    1.575.156,94

19    Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare din comuna Lereşti, satul Lereşti, jud. Argeş    Consiliul Local Lereşti    3.856.577,84    2.906.389,68

20    Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa    Municipiul Târgovişte    7.208.183,08    4.710.028,24

21    Reabilitare Grup Şcolar Corbeni, comuna Corbeni, judeţul Argeş    Comuna Corbeni    3.801.115,04    2.785.075,72

22    Reabilitare şi dotare Şcoala Caloteşti, comuna Budeasa, judeţul Argeş    Comuna Budeasa    4.102.331,52    3.039.079,96

23    Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructura educaţională Şcoala Ghergani, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa    Oraş Răcari    9.177.112,32    6.357.248,24

24    Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala cu cls. I – VIII „Coresi” din municipiul Târgovişte    Municipiul Târgovişte    11.790.225,15    9.123.865,23

25    Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I –VIII „Smaranda Gheorghiu” Târgovişte    Municipiul Târgovişte    6.065.942,38    4.506.188,24

26    Modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I – VIII, sat Robaia, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş    Consiliul Local Muşăteşti    3.088.617,92    2.356.796,12

27    Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” din municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa    Municipiul Târgovişte    13.840.476,17    10.651.461,05

28    Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Grup Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” municipiul Târgovişte    Municipiul Târgovişte    14.985.041,05    11.722.811,56

29    Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I – VIII Urluieni, comuna Bârla, judeţul Argeş    UAT comuna Bârla    6.529.408,63    4.326.592,65

30    Modernizarea, dotarea spaţiilor de cazare şi construirea unei săli de sport în campusul pentru învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar pentru zona de Nord-Vest a judeţului Dâmboviţa, în comuna Voineşti    UAT comuna Voineşti    6.907.094,12    5.346.527,00
31    Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII, sat Mozăceni-Vale, comuna Bârla, judeţul Argeş    Consiliul Local Bârla
6.760.091,00    5.232.379,03
32    Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Liceul Teoretic „Petru Cercel” Municipiul Târgovişte    Municipiul Târgovişte    7.018.965,09    5.368.209,62
33    Reabilitare Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”    Municipiul Câmpulung    3.681.668,59    2.673.168,09
TOTAL  – lei –    216.437.650,36    165.861.629,15

Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local

Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – alocare regională 37,11 milioane de euro
S-au depus 24 de proiecte, trei proiecte au fost retrase de către aplicant, şase au fost respinse, 10 contracte de finanţare au fost semnate, două proiecte se află în etapa precontractuală şi trei proiect se află în rezervă. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 53,49 milioane de euro.

Nr. crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă

1
Centru Multifuncţional de dezvoltare a afacerilor    S.C. Camion Logistic S.R.L., com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu    15.377.529,99    8.506.947

2    Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.    Consiliul Judeţean Dâmboviţa    50.403.568,50
17.872.914,63

3
Centru de dezvoltare a afacerilor    SC SANVA CONSTRUCT SRL    4.964.564,33    2.634.702,59
4    Structură de sprijinire a afacerilor municipiului Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. Giurgiu/municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu    SC Omega Impex SRL Giurgiu    13.832.060,75    7.382.678,04

5    Dezvoltare Centru de afaceri „Hamilton”    SC OCH LOGISTIC AG SRL    39.856.622,30    21.274.427,01
6    Înființare centru de afaceri în municipiul Pitești, județul Argeş    SC FAST FINANCE FINDER SRL    78.688.793,24    40.837.618,51
7    Centrul de Sănătate, recuperare, întreţinere şi birouri S+D+P+2E    SC ADM INSTAL TEHNOLOGY SRL    5.663.178,03    3.151.508,08
8    Business Center, Piteşti, Argeş    SC IMOBILIAR DEVELOPMENT TRADING SRL    12.884.207,48    7.074.806,20
9    Înfiinţare spaţii de producţie, comuna Bradu, judeţul Argeş    SC INF PROCAS PROD SRL    8.378.680,61    4.223.605,22
10    Centrul de afaceri TRIO B    SC TRIO B SRL    8.415.129,21    4.475.534,64
TOTAL  – lei –    238.464.334,44    117.434.741,92

Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi

NICIUN PROIECT DEPUS.

*Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie se suspendată începând cu data de 25.08.2011, ora 12:00, fondurile fiind realocate.

Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – alocare regională 52,53 milioane de euro

În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă aproximativ 45 de milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului, 11 contracte au fost reziliate, iar 10 contracte s-au finalizat (valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de 0,71 mil. euro).

În data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, iar cererile de finanţare au putut fi depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009. Alocarea financiară disponibilă pentru această cerere deschisă de proiecte este de 27,28  mil. euro.

În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă au fost depuse 466 de proiecte, din care: 60 de proiecte au fost respinse, iar 15 proiecte au fost retrase de aplicanţi şi 14 aplicanţi au renunţat la semnarea contractelor. În momentul de faţă au fost semnate 177 de contracte de finanţare, din care cinci au fost reziliate, 93 de proiecte se află în etapa de contractare, 54 de proiecte se află în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar 53 au fost admise pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară, cu o valoare totală a asistenţei financiare nerambursabile de aproximativ 63,69 milioane de euro.

*Notă: Începând cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00, s-a suspendat procesul de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în regiunea  Sud Muntenia.

Nr.
crt.    Titlul proiectului    Beneficiar                           Buget              (lei)
Total    Asistenţa nerambursabilă
1    Dezvoltare microîntreprindere prin construire hală pentru prelucrat hârtie    SC ALMIMOS SRL, oraş Buşteni    1.245.727,04    853.080,00
2    Igienă şi confort, necesitate zilnică    SC Softsense SRL, municipiul Călăraşi    691.201,11    557.420,25
3    Dotarea cabinetului medical al SC Tehno Doctor Endoscopy SRL cu aparatură modernă    SC Tehno Doctor Endoscopy SRL, municipiul Piteşti    573.335,08    462.367,00
4    Achiziţionarea unor utilaje şi echipamente pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii economice a societăţii TOYLAND INTERNATIONAL SRL    SC TOYLAND INTERNATIONAL  SRL    756.017,00    609.861,29
5    Achiziţionare aparat tipărit True Press 344RL    SC ROTATIP SRL    1.518.628,00    846.880,00
6    Achiziţie echipamente pentru service roţi auto    SC PARA-CONTROL SRL    478.048,52    385.523,00
7    Creşterea competitivităţii SC MIROPTIC MED SRL, prin achiziţionarea unor echipamente medicale inovative    SC MIROPTIC MED SRL
1.208.089,57    840.000,00
8    Construire service auto şi utilităţi    SC RBR IMPORT EXPORT SRL    1.512.566,79    840.000,00
9    Construcţie pensiune    SC EST-TRANS INTERNATIONAL SRL    1.515.917,71    840.000,00
10    Dezvoltarea societăţii COSMIN SRL prin investiţii în activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor    SC COSMIN SRL
1.529.699,52
840.000,00
11    Modernizare service auto SC AUTO LAUREL SRL Turnu Măgurele    SC AUTO LAUREL SRL
988.454,84    797.141,00
12    Dezvoltarea activităţii productive la SC Naviland SRL prin extinderea halei de producţie şi achiziţionarea de mijloace fixe performante
SC NAVILAND SRL

1.302.896,31
840.000,00
13    Achiziţie de echipamente medicale pentru dotarea şi modernizarea centrului medical în cadrul unor programe de combatere a obezităţii, de recuperare fizică şi psihică în diverse afecţiuni şi de antiaging    SC GHETSBI SRL
977.377,30    790.754,27
14    „Fun house” – Împreună creştem mai frumoşi    SC Project Construct SRL    1.108.542,95    798.302,88
15    Dezvoltare activitate de inscripţionare prin printare, tampografie, serigrafie şi gravură    SC Direct & Partners SRL    909.870,07    733.766,18
16    Achiziţia de aparatură medicală de diagnostic în clinica medicală Biaci Med    SC BIACI MED SRL    1.457.109,74    840.000,00
17    Dezvoltarea şi consolidarea societăţii SC FIX TOUR SRL prin modernizarea activităţilor din domeniul turismului     S.C. FIX TOUR SRL    189.227,77    152.603,04
18    Modernizarea şi diversificarea producţiei în domeniul reciclării DEEE    SC GREEN TRONICS SRL    1.463.200,00    840.000,00
19    Extindere portofoliu de servicii şi activităţi suport pentru implementare birou digital    SC SINERGY SRL    715.356,00    576.900,00
20    Extinderea activităţii SC J.B.E. MANAGEMENT CONSULTANCY AND INVEST SRL    SC J.B.E. MANAGEMENT CONSULTANCY AND INVEST SRL    1.128.665,39    858.000,00
21    Creşterea competitivităţii economice a SC BRIHAMED SRL prin achiziţia de aparatură performantă    SC BRIHAMED SRL    329.469,86    265.701,50
22    Armonizarea cu standardele Uniunii Europene a serviciilor de radiologie dentară prin creşterea competitivităţii, introducerea de servicii noi şi retehnologizare    SC AS. F. Trandafirescu SRL    329.840,00    266.000,00
23    Producţie sisteme de compartimentare    SC MAUSMANN CONSULTING SRL    1.057.100,00    852.500,00
24    Diversificarea activităţi societăţii SC CARTEL SRL  prin demararea activităţilor de producţie    SC CARTEL SRL    1.189.292,97    858.000,00
25    Modernizarea firmei SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL prin achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice noi    SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL    1.111.201,67    858.000,00
26    Adaptarea serviciilor turistice la tendinţele pieţei actuale    SC GROUP G4 PROMOTION SRL    149.773,91    116.492,67
27    Modernizarea, extinderea şi dezvoltarea sustenabilă a firmei LAST TIME STUDIO SRL prin achiziţionarea de echipamente şi programe informatice necesare realizării activităţii de post-producţie cinematografică, video şi de televiziune    SC LAST TIME STUDIO SRL    613.676,00    489.400,00
28    Diversificarea activităţii SC BALNICANI TRAVEL SRL prin înfiinţarea unui cinematograf    SC BALNICANI TRAVEL SRL    1.057.819,20    757.219,71
29    Dotare spaţiu întreţinere corporală    SC BYAMAX GROUP SRL    1.055.752,12    827.468,00
30    Achiziţie echipamente pentru întreţinere şi reparaţii autovehicule    SC AMRO AUTO SRL    486.835,16    342.835,00
31    Investiţii în lansarea unui nou produs tip data center pentru dezvoltarea microîntreprinderii din mediul urban Club Info SRL    SC CLUB INFO SRL    1.057.727,03    853.005,67
32    Creşterea competitivităţii pentru activitatea de producţie confecţii metalice prin tehnologii noi    SC ELCRIS SRL    1.526.097,95    858.000,00
33    Modernizarea editurii Gimnasium pentru creşterea accesului la o carte de calitate    SC GIMNASIUM SRL    792.124,40    634.010,00
34    Înfiinţare service auto Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu    SC AUTO SMART SRL    1.625.474,17    858.000,00
35    Achiziţie echipamente necesare desfăşurării activităţii de colectare şi epurare ape uzate    SC GOPIN COM SRL    733.539,76    591.564,32
36    Investiţiile permanente în echipamente moderne la Centrul Medical Prolife SRL – cheia oferirii de servicii stomatologice la standarde europene    SC CENTRUL MEDICAL PROLIFE SRL    961.818,40    775.660,00
37    Partener pentru siguranţa la drum    SC ENGINE BODY SRL    1.198.596,15    858.000,00
38    Creşterea competitivităţii SC Prepeliţa SRL prin achiziţionarea de noi utilaje performante    SC PREPELIŢA SRL    1.155.357,00    858.000,00
39    Linie tehnologică de fabricaţie piese din material plastic prin injecţie    SC THUGS SRL    1.139.635,68    746.957,04
40    Beton de calitate pentru construcţii durabile    SC RETON SRL    1.205.913,90    858.000,00
41    Achiziţie echipamente pentru SC GAMA CORPORATION SRL    SC GAMA CORPORATION SRL    1.156.829,78    840.600,26
42    Dotarea şi echiparea cabinetului stomatologic medical Dental Blue    SC MEDICAL DENTAL BLUE SRL    1.048.561,74    845.614,31
43    Modernizare cabinet stomatologic şi diversificare de activitate în domeniul medical – ANDODENT SRL    SC ANDODENT SRL    341.998,41    230.662,17
44    Dezvoltarea şi modernizarea activităţii de service auto prin achiziţionarea de echipamente performante    SC BEBEUS SRL    1.130.969,45    751.607,06
45    Dezvoltarea activităţii SC EVOLLO SRL prin achiziţia de noi echipamente şi tehnologii şi crearea de locuri de mun