Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă că, în anul 2014, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, s-a realizat încadrarea unui număr de 371.363 persoane.

Pentru anul 2014, prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă aprobat de către ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform H.G. 10/2013, a fost estimată încadrarea a 346.000 persoane, la nivel naţional.

Măsurile de bază ale serviciului public de ocupare, medierea muncii, informarea şi consilierea profesională au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocuparea celor 371.363 persoane.

Din totalul persoane încadrate, 215.296 persoane provin din mediul urban, iar 156.067 persoane din mediul rural. Ponderea persoanelor ocupate pe mediu de rezidenţă este următoarea: 59,97 % dintre persoanele încadrate provin din mediul urban, iar 42,03 % provin din mediul rural.

Principalele obiective ale Programului au fost: creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale, creşterea gradului de ocupare a tinerilor şi a persoanelor de etnie romă, facilitarea tranziţiei de la şomaj către ocupare, îmbunătăţirea şi consolidarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutare de loc de muncă.

Programul de ocupare pentru anul 2014 a avut la bază obiectivele Programului de Guvernare 2013-2016, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, inclusiv acţiuni subscrise viitoarei scheme de Garanţie pentru tineri pentru perioada 2014 – 2015.

Documentul integral privind stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă al ANOFM pentru anul 2014 poate fi accesat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, www.anofm.ro .