window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Stagii transnaţionale pentru identificarea de metode, tehnici, instrumente de mediere şi consiliere profesională

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

În cadrul proiectului CompEtent, Activitatea 6 “Îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi mediere a muncii” a demarat în luna martie 2015 cu aplicarea de chestionare la cele opt agenţii de ocupare a forţei de muncă implicate în proiectul Competent. Utilizate ca instrumente de sondare, acestea au conţinut întrebări referitoare la instrumentele de lucru folosite de principalele servicii de ocupare locale: medierea muncii, consilierea şi orientarea profesională.

Vizitele de studiu organizate conform activităţii A5 – Vizite de studiu, în lunile aprilie şi mai 2015, au permis cunoaşterea realităţilor europene, a iniţiativelor pentru combaterea şomajului în colaborare cu instituţii UE prin implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene, cunoaşterea unor instrumente eficiente pentru activitatea de consiliere şi orientare profesională a şomerilor, de mediere a muncii, cunoaşterea viziunii şi a procedurilor gestionate de Serviciul Public de Ocupare din Belgia şi Olanda.

În cadrul celor 5 vizite de studiu efectuate de cele 100 de persoane înregistrate în grupul ţintă, s-a realizat un schimb de bune practice în baza unor prezentări, dezbateri interactive, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, vizite în sedii de funcţionare şi de lucru ale unor organizaţii şi agenţii private din Olanda şi Belgia şi au fost organizate sesiuni de lucru pentru completarea chestionarelor privind identificarea unor instrumente îmbunătățite şi eficiente pentru activitatea de orientare profesională şi mediere a muncii.

Toate informaţiile culese în cadrul Activităţii 6 vor fi centralizate şi interpretate de experţii instrumente consiliere şi mediere, în “Studiul privind îmbunătățirea instrumentelor de consiliere profesională și mediere a muncii”, studiu care va fi finalizat la sfârşitul lunii iunie.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA.

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa pagina web www.proiectcompetent.ro.

Filipescu Sergiu – expert comunicare şi promovare proiect

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui

email: asociatie.vaslui@gmail.com; www.proiectcompetent.ro; facebook: Proiect CompEtent_ID 130703

Manager proiect “CompEtent”

Gabriel LAZĂR

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top