window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Studiu de impact – instrument de evaluare obiectivă a calităţii serviciilor SPO

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

În cadrul proiectului “CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate”, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar, continuă seria programelor de formare pentru Serviciul Public de Ocupare (SPO) în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere-Vaslui şi SIVECO România SA.

În luna aprilie a acestui an, vor fi derulate trei sesiuni de formare, din care primele serii ale programelor de formare: “Agent de ocupare”, “Analist piaţa muncii” şi a cincea serie a programului de formare “Evaluator proiecte”, acesta fiind unul dintre cele mai solicitate programe de formare profesională urmate de personalul SPO în cadrul acestui proiect. Tot în luna aprilie, se va finaliza şi prima serie a cursului Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii – Competenţe antreprenoriale”, curs demarat la sfârşitul lunii martie.

Activitatea “Studiu privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate” este reluată în anul II de implementare, cu etapa intermediară de realizare a studiului privind impactul serviciilor furnizate de personalul SPO, la nivelul județelor Vaslui, Argeș, Bacău, Buzău, Botoșani, Tulcea, Timișoara şi Vrancea. Procesul de evaluare a calităţii serviciilor SPO constă în colectarea de informații care să sprijine obținerea unor date relevante pentru a determina dacă s-a produs sau nu o schimbare a competențelor angajaților SPO ca urmare a participării la programele de formare organizate în cadrul proiectului. Informaţiile vor fi culese de experţii studiu de impact, cu ajutorul unui chestionar, ca instrument de sondare ce urmează a fi aplicat în rândul beneficiarilor serviciilor oferite de angajații SPO.

Studiul rezultat va avea rol de evaluare a calităţii serviciilor oferite de personalul SPO ca urmare a creşterii competențelor profesionale ale angajaților în urma participării la programele de formare profesionale organizate în cadrul proiectului CompEtent.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO” în baza contractului POSDRU/124/4.2/S/130703.

Persoanele interesate au posibilitatea înregistrării pe site-ul proiectului www.proiectcompetent.ro, pentru a fi informate despre cursuri și despre stadiul implementării proiectului. Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe:

site-ul web al proiectului, www.proiectcompetent.ro;

e-mail: manager.competent@gmail.com;

facebook: proiectCompEtent-Id 130703

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top