window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Studiul național care urmăreşte legătura dintre studiile universitare și activitatea profesională a absolvenţilor continuă cu promoțiile 2006 și 2010

Advertising4U.ro-Comunicate-de-presa-Info-evenimente-Media-NEWSȊncepând cu 02 aprilie 2012, absolvenții promoțiilor 2006 și 2010 din 52 de universități de stat și particulare vor fi invitați să participe la studiul național care urmărește legătura dintre studiile universitare și activitatea profesională desfășurată după absolvire. Studiul se adresează tuturor absolvenţilor de licenţă din universităţile participante, pentru a obţine rezultate relevante la nivel de universitate, facultate şi chiar program de studii.

Demersul se desfăşoară în cadrul proiectului „Absolvenţii şi Piaţa Muncii – Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”, co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013). Proiectul este implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFSICDI) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).

Această etapă a studiului continuă cercetarea realizată anul trecut pentru promoțiile 2005 și 2009, utilizând instrumente și metode similare. Invitaţiile de participare la studiu vor fi transmise către absolvenţi preponderent prin utilizarea mijloacelor electronice de contactare, fie direct de la universități, fie printr-o platformă informatică realizată de experții UEFISCDI. Modul de implementare a etapei actuale asigură un grad mai mare de independență ȋn activitatea pe care universitățile o desfășoară, urmărindu-se ca acestea să poată realiza astfel de studii ȋn mod independent și după ȋncheierea finanțării asigurate din proiectul european.

Un număr mare de absolvenți contactați în această etapă poate constitui o indicație asupra modului ȋn care universitățile continuă să ia ȋn considerare cu prioritate urmărirea carierei profesionale a absolvenților. Totodată, un grad ridicat de participare la studiu a absolvenților promoțiilor 2006 și 2010 va permite realizarea unor comparații relevante cu rezultatele obținute ȋn etapa desfășurată anul trecut, când aproximativ 39.000 de absolvenți ai promoțiilor 2005 și 2009 au răspuns la chestionarul de monitorizare.” a afirmat prof.univ.dr.ing. Radu Mircea Damian, coordonatorul ştiinţific al proiectului.

Şi în acest an, absolvenții sunt rugați să completeze on-line un chestionar complex, dar accesibil. Ȋntrebările sunt variate și se referă la studiile absolvite, ocupație, salarizare, domeniu de activitate, propria evaluare a competențelor dezvoltate pe parcursul studiilor, modul ȋn care studiile au contribuit la obținerea unui loc de muncă și la rezolvarea problemelor de serviciu. Utilizând facilitățile oferite de formatul electronic, timpul necesar pentru completare este de aproximativ 30 de minute.

Informații suport

  • informații despre proiectul Absolvenții și Piața Muncii: http://www.absolvent-univ.ro/
  • listă completă universităţi participante la studiu: http://www.absolvent-univ.ro/485/section.aspx/395
  • pagina de acces pentru chestionarul online: http://www.absolvent-univ.ro/chestionar.aspx
  • informații suplimentare despre UEFISCDI și CNFIS (organisme aflate în subordinea MECTS): http://www.uefiscdi.gov.ro/, respectiv http://www.cnfis.ro/

Responsabil relații publice, Adriana Tran (tel: 0740 20 20 64)

Go to Top