Din 2016 Primăria Sibiu a inițiat un program care are ca scop identificarea terenurilor în proprietate privată care nu sunt îngrijite și care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică sau conferă întregii zone un aspect neplăcut. În 2017 a fost instituită măsura impozitării majorate cu 500% în cazul a 11 terenuri ai căror proprietari nu au luat măsuri pentru curățarea acestora în urma somațiilor și a sancțiunilor transmise.

Pe parcursul lui 2017 Primăria a monitorizat un număr de 19 terenuri neîngrijite. În urma somațiilor comunicate, un număr de 15 proprietari au luat măsurile necesare și au curățat zonele. Pe un alt teren lucrările de întreținere sunt în curs.

În cazul altor trei terenuri proprietarii nu au dat curs somației, nici după aplicarea unei amenzi în valoare de 2500 de lei fiecăruia. În consecință, dacă până în 31 decembrie 2017 terenurile nu sunt curățate, Direcția Fiscală va propune Consiliului Local Sibiu majorarea cu 500% a impozitului pentru terenurile situate la următoarele adrese pentru anul 2018:

Str. Viilor nr. 1
Str. General Bălan nr. 17
Șoseaua Alba Iulia nr. 55

Remintim următoarele informațiile:

Conform HCL 143/2017, în categoria de terenuri neîngrjite intră terenurile care se află într-un cartier construit şi locuit, nu sunt ocupate de clădiri, sunt de regulă neîngrădite, nu sunt cultivate dar nici amenajate peisagistic şi pe care sunt abandonate deşeuri din construcţii, vegetale, gunoaie sau de orice alt tip. Excepţie de la aplicarea acestor măsuri vor face terenurile pe care sunt lucrări de construcţie în curs, în acest sens fiind emisă o autorizaţie de construcţie valabilă.

Constatarea se va face de către o comisie special constituită, formată din inspectori ai Poliției Locale și ai Primăriei. Aceştia vor întocmi o fişă şi vor face fotografii la faţa locului care să demonstreze starea terenului în cauză. După identificarea proprietarului, acesta va fi somat. În cazul în care nu va lua măsurile corespunzătoare, Direcţia Fiscală Sibiu va propune Consiliului Local aprobarea majorării impozitului cu 500%.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa