Memoriu referitor la problemele existente la nivel de salarizare a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din Romania

Domnule Ministru al Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

Avand in vedere numeroasele sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in ceea ce priveste plata drepturilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, se impun de urgenta o serie de masuri.

Astfel, tinand cont ca la aprobarea bugetelor locale pe 2010 nu s-au alocat resurse financiare suficiente pentru asigurarea si garantarea cheltuielilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, iar directiile generale de finante publice nu au dispus completarea sumelor din venituri proprii, majoritatea primariilor nu mai au bani pentru aceste drepturi.

La nivelul judetului Iasi, din cele 98 de primarii, doar 8 au repartizate sumele suficiente pentru plata drepturilor salariale ale asistentilor personali si a indemnizatiilor de insotitor al persoanei cu handicap grav, altul decat vizual, ceea ce a generat restante de luni de zile la plata acestora, cu consecinte grave asupra calitatii ingrijirii persoanelor cu handicap grav.

Imposibilitatea de a asigura plata drepturilor salariale a determinat, in multe localitati, din nevoia de a oferi mijloace de subzistenta acestor persoane, trecerea in somaj a asistentilor personali, efectuandu-se chiar proceduri de concediere colectiva(!)

In acest mod, s-a incalcat grav legislatia in vigoare, atat de catre autoritatile locale cat si de reprezentantii institutiilor publice cu responsabilitati in domeniu, care au acceptat neintemeiat privarea persoanelor cu handicap grav de dreptul la protectie sociala stabilit de comisia de incadrare in grad de handicap, singura abilitata sa decida in acest sens.