• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Municipiul Timişoara s-a angajat în sprijinirea conceptului de DATE DESCHISE (OPEN DATA) – un sistem transparent şi deschis care face seturile de date municipale disponibile pentru cetăţeni în scopul folosirii lor ulterioare.

Primăria Municipiului Timişoara, cu sprijinul tehnic al Comunităţii SmartCity, a publicat primul set de date în format deschis pe portalul Guvernului României data.gov.ro. Este vorba de nomenclatorul stradal al Municipiului Timişoara, primul fişier dintr-o serie de informaţii care vor fi transpuse în format deschis, utilizabil gratuit şi scris într-un format care poate fi citit automat, permitând un grad mai mare de re-utilizare.

Organizaţiile Open Data care activează la nivel central doresc să transforme experienţa Timişoarei într-o poveste de succes, dinamizatoare şi pentru alte oraşe. În acest sens, au avut loc o serie de întâlniri cu privire la seriile de date cu caracter deschis care vor fi publicate pe portalul data.gov.ro, precum şi la procedurile de lucru. Aceste date se adresează unor dezvoltatori de programe şi de site-uri, care le pot folosi în interesul publicului larg.

“Primăria Municipiului Timişoara a decis să expună seturi de date în format deschis către populaţie, mediul de afaceri şi comunitatea ştiinţifică. Primul pas, acela de a testa şi organiza un set de date relevant – Nomenclatorul Stradal al Municipiului Timişoara- a fost făcut. Date importante de la statistici, date geografice, de trafic sau transport urmează să fie colectate şi expuse în acelaşi format. Datele deschise şi accesibile permit un schimb democratic şi larg de cunoştinţe, facilitând dialogul între cetăţeni şi autorităţile locale. Datele deschise încurajează participarea şi comunicarea şi conduc către inovaţie şi dezvoltare”  a declarat Dan Diaconu – viceprimar Timişoara

Site-ul data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative.

Deschiderea locală față de utilizarea datelor deschise a fost vizibilă încă din toamna anului trecut, când a avut loc, în Timișoara, un eveniment având ca principal scop prezentarea modalității și avantajelor publicării datelor de la nivelul administrației locale, precum și contribuția comunităților IT locale la dezvoltarea de aplicații folosind aceste date în beneficiul cetățenilor. La eveniment a participat și Radu Puchiu, secretar de stat.

Având in vedere cele de mai sus, s-a propus emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin care să se aprobe regulamentul-cadru al unei colaborări în regim de voluntariat, având ca unic scop publicarea electronică a datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open data.

Comunitatea Smart City este iniţiator şi colaborator al expunerii acestui set de date. Primăria Municipiului Timişoara mulţumeşte colaboratorilor voluntari din cadrul comunităţii – Bogdan Solga, Petru Isfan, Sebastian Bala, Dan Bugariu pentru asistenţa acordată în acest proces.

“Deschiderea și viziunea Primăriei Timișoara în ce privește utilizarea datelor deschise este una remarcabilă, una ce sperăm să inspire și mai multe instituții. Comunitatea locală din Timișoara este una dintre cele mai active și mai bine organizate – fapt ce a făcut posibil ca setul de date încărcat să fie unul de mare valoare. Ne dorim ca această activitate de a publica seturi de date să fie doar la început pentru Primăria Timișoara și ca acest moment să reprezinte un îndemn și pentru alte instituții ale administrației locale”-  Comunicat  Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) http://ogp.gov.ro/

Go to Top