window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Potrivit programului de redresare economică, la sfârşitul procesului de restructurare de personal, SRTv va avea un număr de 2.395 de angajaţi, dintr-un total actual de 3.235 salariaţi.

Salariaţii notificaţi de către conducerea societăţii au acceptat participarea la procesul de selecţie de personal în vederea concedierii colective, într-o proporţie de 96,35%. Astfel, au fost transmise un număr de 2.773 de notificări, dintre care 2.672 au fost primite şi semnate de salariaţi. Un număr de salariaţi nu au fost notificaţi şi, în consecinţă, nu participă la selecţia de personal, fie din motive legale, strict determinate, fie din motive care decurg din logica noilor fluxuri de activitate, incluse în planul de restructurare aprobat prin Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 110/2012 şi 121/2012.

Astfel, potrivit reglementărilor legislaţiei incidente, sunt exceptaţi de la selecţia de personal următorii salariaţi:

·        56 de  salariati aflaţi în concediu de îngrijire copil, conform art. 51, alin.1, lit a) din Codul Muncii;

·        30 de salariaţi care au notificat în termen legal angajatorul, în conformitate cu dispoziţiile art. 60, alin.(1) lit.c) din Codul Muncii, coroborate cu cele ale OUG nr.96/2003 (femei însărcinate)

·        27 de  salariaţi care au revenit din concediul de îngrijire copil şi se află în perioada de 6 luni, în care sunt protejaţi de lege, conform art. 44, lit.f) din CCM al SRTv în vigoare;

·        114 salariaţi care nu pot fi concediaţi, în temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. 1 şi art. 183 din Contractul Colectiv de Muncă, coroborate cu cele ale art. 60  alin. 1, litera g) şi ale art. 220 şi 226 respectiv art. 50 lit e) din Codul Muncii şi cu cele ale art. 9, 10 şi 12 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, care au  transmis angajatorului, până la data demarării procesului de selecţie, acte motivate în acest sens (cu funcţii sindicale alese)

·        6  salariaţi detaşaţi la alte instituţii, conform art. 45-47 din Codul Muncii;

·        25 de salariaţii aflaţi în concediu fără plată, protejaţi conform art. 54 din Codul Muncii;

·        2  salariaţi ale căror Contracte Individuale de Muncă încetează până la sfârşitul anului în conformitate cu dispozitiile art. 56 lit c) din Codul Muncii (pensionare pentru limită de vârstă).

Potrivit celor două Hotărâri ale Consiliului de Administraţie, respectiv 110/2012 şi 121/2012, în noua organigramă a SRTv, anumite compartimente, care au în structură locuri de muncă nevizate de restructurare, nu fac obiectul reducerii de personal.

Prin urmare, un număr de 309 locuri de muncă nu sunt afectate de restructurare.

Go to Top