Acesta prevede scutirea de taxe a construcțiilor din zone inundabile, printre care și cele folosite pentru activități economice ca jocurile de noroc și comerțul cu amănuntul

WWF-România, Fundația Eco-Civica, SOR, Federația Coaliția Natura 2000 și Fundația Conservation Carpathia solicită Camerei Deputaților să respingă propunerea legislativă[1] prin care sunt încurajate și scutite de taxe construcțiile în zone inundabile.

Aplicarea unei astfel de legi va duce la creșterea riscului de producere a pagubelor economice și chiar pierderi de vieți omenești în cazul inundațiilor. Proiectul de lege încurajează, prin facilități fiscale, construcțiile pe insule, grinduri și alte suprafețe de uscat care se află în zone cu risc la inundații. Tocmai interdicția de a construi în aceste zone reprezintă o măsură de prevenție extrem de utilă, aplicată cu succes în multe țări europene. În plus, alternativa de apărare împotriva viiturilor – digurile și alte tipuri de lucrări hidrotehnice aflate sub responsabilitatea statului român – este extrem de costisitoare.

În același timp, acest proiect de lege ar transforma Rezervația Biosferei Delta Dunării, sit inclus în patrimoniul UNESCO, precum și alte arii naturale protejate din România, în zone comerciale și de distracții, fără să se țină cont de protejarea valorilor naturale unice în Europa. Scutirile de taxe pentru activități economice ce țin de “producție de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentație publică, comerț cu amănuntul, jocuri de noroc, precum și cele de servicii conexe acestora”, menționate la art. 7 al propunerii legislative, vor avea un puternic impact negativ asupra naturii.

Insulele, grindurile și alte formațiuni similare create de apă sau situate în jurul apei sunt teritorii cu biodiversitate importantă. Doar în Delta Dunării se adăpostesc peste 300 de specii de păsări, majoritatea strict protejate la nivel european. Fără să fie prezentată o evaluare a zonelor unde există șanse să fie aplicată propunerea legislativă, putem considera că pe aceste zone se află specii și habitate protejate de lege care riscă să fie distruse.

„Delta Dunării se poate dezvolta economic doar prin activități prietenoase cu natura, alături de turiști care sunt interesați de natură. Sunt turiștii care au grijă să nu deranjeze coloniile de pelicani și care vor să se cazeze sau să ia masa la localnici. Activitățile economice necontrolate duc la transformări iremediabile ale ecosistemelor deltaice, riscăm să pierdem Delta Dunării așa cum o știm”, spune Camelia Ionescu, Manager Program Ape, WWF-România.

De asemenea, prin obiectivul de promovare a activităților economice în zone inundabile, noua propunere legislativă contravine legilor existente[2], inclusiv Constituției României. “În forma propusă acum, se încalcă mai multe drepturi garantate de Constituție, cum este cel la un mediu sănătos și echilibrat ecologic sau dreptul de proprietate”, mai adaugă reprezentantul WWF. Se poate observa și o lipsă de documentare, inclusiv cu privire la impactul negativ asupra bugetului de stat, precum și corelarea cu importante Convenții internaționale, cum sunt: Convenția pentru protecția fluviului Dunărea, ratificată de România prin Legea nr 14/1995[3] și Convenția RAMSAR asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (ratificată de România prin Legea nr 5/1991).

Astfel, „Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate” înregistrată la Senat sub nr. L123/2017, iar la Camera Deputaților cu PL-x nr. 453/2017, contravine politicilor în vigoare în România și în Europa. WWF România, Fundația Eco-Civica, SOR, Federația Coaliția Natura 2000 și Fundația Conservation Carpathia solicită deputaților să respingă această propunere legislativă, a cărei adoptare va duce la dezvoltarea nesustenabilă a României.


[1] PL-x nr. 453/2017 – „Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate”
[2] Directiva privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații (2007/60/CE) transpusă în România prin Legea apelor, Strategia de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobată prin HG 846/2010
[3] Publicată în Monitorul Oficial nr 41 din 27 februarie 1995
Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa