window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');
  • ADR Sud Muntenia Vizita la proiectele REGIO din Teleorman

ADR Sud Muntenia Vizita la proiectele REGIO din TeleormanÎn data de 15 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat un nou eveniment destinat promovării proiectelor implementate cu finanţare nerambursabilă Regio în Sud Muntenia. De această dată s-a realizat o vizită în teren cu jurnaliştii la locul de implementare a unor proiecte ce se derulează în judeţul Teleorman. Acţiunea a avut ca obiectiv prezentarea rezultatelor proiectelor Regio vizitate, dar şi a impactului programului la nivel local, asigurând astfel transparenţă în utilizarea fondurilor nerambursabile.

Proiectele vizitate în judeţul Teleorman au primit asistenţă financiară din domeniile majore de intervenţie ale Regio, ce vizează dezvoltarea infrastructurii urbane, a serviciilor sociale, precum sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Astfel, jurnaliştii au avut ocazia de a observa rezultatele concrete ale utilizării fondurilor Regio, prin vizitarea următoarelor proiecte:

  1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Alexandria – beneficiar: Municipiul Alexandria  (valoare totală proiecte: 37.146.592,47 lei):

•   „Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul Alexandria”;

•   „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier în Municipiul Alexandria”;

•   „Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în municipiul Alexandria;

  1. „Achiziţionarea aparaturii necesare efectuării tratamentelor dentare complete şi complexe” – beneficiar S.C. TOP DENT S.R.L. (valoare totală proiect: 905.632,43 lei);

  1. „Centru social pentru recuperare persoane vârstnice oraş Zimnicea, judeţul Teleorman” – beneficiar parteneriatul dintre UAT Oraşul Zimnicea şi D.G.A.S.P.C. Teleorman (valoare totală proiect: 2.984.310 lei).

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Go to Top