window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Vizita la proiectele Regio implementate in judetul Giurgiu!In data de 12 octombrie, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, a organizat o vizita la proiectele implementate cu sprijin nerambursabil din Regio in judetul Giurgiu. Scopul acestei actiuni a fost de a prezenta mass-mediei din Giurgiu stadiul implementarii proiectelor si, implicit, impactul fondurilor structurale la nivel judetean. Cu aceasta ocazie s-au promovat proiectele ce se deruleaza cu finantare europeana nerambursabila prin Regio, ai caror beneficiari sunt locuitorii judetului Giurgiu.
In acest context au fost prezentate jurnalistilor proiecte ce au ca obiectiv reabilitarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, dotarea cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta, dar si valorificarea patrimoniului cultural.
A doua parte a intalnirii a fost dedicata vizitarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tantava din comuna Gradinari, judetul Giurgiu, ce a primit finantare nerambursabila din Regio, Axa prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Interventie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Contractul de finantare a fost semnat in data de 29 noiembrie 2010 si reprezinta primul proiect judetean de asistenta sociala implementat prin fonduri Regio.
Valoarea totala a proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Centru de Integrare prin Terapie Ocupationala Tantava” este de 3.636.281,84 lei, din care 2.245.411,85 lei finantare nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, iar 623.785,20 lei reprezentand contravaloarea TVA aferenta. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Obiectivul general il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale si ridicarea acestora la standarde europene in cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tantava, cu impact direct asupra cresterii calitatii serviciilor de ingrijire acordate persoanelor cu handicap din judetul Giurgiu și asigurarea participarii acestora la viata sociala.
Astfel, prin implementarea acestui proiect se urmareste creșterea gradului de incluziune a persoanelor adulte cu handicap, prin dezvoltarea abilitatii de viata independenta, si dezvoltarea serviciilor oferite cu urmari directe asupra focalizarii și specializarii interventiei. Totodata, proiectul vizeaza conștientizarea opiniei publice asupra problematicii persoanelor adulte cu handicap care reprezinta un segment vulnerabil al populatiei și care are nevoie de sprijinul comunitatii, precum si intarirea capacitatii administratiei publice locale de a implementa initiative in domeniul infrastructurii serviciilor sociale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio si are responsabilitati delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitatile de finantare din Regio puteti obtine contactand expertii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,
Sef Serviciu Comunicare

Go to Top