window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Vizite de studiu în Belgia și Olanda a angajaților SPO

  • Vizite de studiu în Belgia și Olanda a angajaților SPO

Vizite de studiu în Belgia și Olanda a angajaților SPO

În perioada 05-10.04.2015, s-a desfășurat în Antwerp – Belgia şi Breda – Olanda, primul schimb de experienţă şi bune practici în furnizarea serviciilor de mediere şi consiliere cu servicii publice şi private de Ocupare din Belgia şi Olanda.

Acesta este primul stagiu transnațional de transfer de bune practici unde au participat 20 de persoane care aparțin grupului ţintă- angajați SPO atât de la Solicitant cât şi de la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din judeţele Vaslui, Argeş, Bacău, Botoşani, Buzău, Timiş şi Vrancea – agenții partenere în cadrul proiectului strategic “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703 al cărui beneficiar este A.J.O.F.M. Vaslui.

Scopul stagiilor transnaționale se referă la identificarea şi preluarea de la partenerii belgieni şi olandezi de metode, tehnici, instrumente de mediere şi consiliere, la transferul de informații privind modalitatea de funcţionare a pieţei muncii şi, nu în ultimul rând, la colaborarea dintre sectorul public şi privat.

În perioada desfășurării vizitelor de studiu, au fost identificate și soluții care ar putea fi sustenabile și în România, cum ar fi: transferul de informații care presupune implementarea de programe de formare, vizite de studiu și transfer de bune practici în Belgia, realizarea de parteneriate de colaborare, transferul de instrumente de lucru care presupune instrumente, modele, sisteme de urmărire a clienților, metode și concept, transferul de mentalități care presupune noi modele de abordare, posibilități și șanse.

Vizitele de studiu fac obiectul activităţii A 5 “Vizite de Studiu”, activitate în care sunt implicaţi aproximativ 160 de angajaţi SPO care vor efectua vizite de studiu în cel puţin două ţări europene.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”, solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA.

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa/trimite pe:

pagina web www.proiectcompetent.ro.

email: asociatie.vaslui@gmail.com; www.proiectcompetent.ro

facebook: Proiect CompEtent_ID 130703

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top