window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Yes Top Training organizeaza Curs de perfectionare ACHIZITII PUBLICE / Bucuresti / 12-13 noiembrie 2010

LECTOR:  Octavian CONSTANTINESCU – specialist in achizitii publice din cadrul  A.N.R.M.A.P.

Se asigura mapa de lucru si suport electronic cu materialele prezentate.

La sfârsitul cursului in urma testului de evaluare se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia  „Expert achizitii publice” cod COR 241940, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de C.N.F.P.A.

Taxa curs: 500 lei / participant

În cadrul intâlnirii va propunem o tematica pe baza careia vor fi purtate discutii de specialitate:

– sistemul achizitiilor publice în România;

– autoritati contractante – operatori economici – factori de implementare;

– proceduri si modalitati speciale de atribuire;

– reguli de participare la procedurile de atribuire – candidat/ofertant, asociat/subcontractant, terta persoana;

– deschiderea, analiza si evaluarea ofertelor;

– criterii de atribuire a contractelor de achizitie publica;

– cai de atac – contestatii, dispute, clarificari, exemple, cazuri, spete;

– dosarul achizitiei publice.

– contracte, obligatii, responsabilitati, modificari, acte aditionale, certificate constatatoare;

– simbioza autoritati contractante – operatori economici;

Alte subiecte abordate:

– programul anual al achizitiilor publice – instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizitie;

– modul de rezolvare a situatiilor în care oferta depaseste valoarea estimata a contractului;

– constituirea garantiilor si prin polite de asigurare;

– situatiile în care contractul de achizitie publica poate fi modificat;

– riscurile în derularea procedurilor de achizitii publice.

MODIFICARI LEGISLATIVE:

– Legea nr. 314/2009, Ordinul ANRMAP nr.107/2009 modificat prin Ordinul ANRMAP nr.122/2009, Ordinul ANRMAP nr. 51/2009, HG nr. 834/2009, Ordinul comun MFP – ANRMAP nr.1517/9574/2009, O.U.G. nr.72/2009, HG nr. 827/2009.

– Regulamentul CE 1177/ 2009 privind modificarea pragurilor europene.

Înscrierile se fac pâna la data de 09 noiembrie 2010 în baza formularului de participare solicitat la telefon 0741 989 956 sau la adresa de email: office@yestt.ro

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top