LECTOR:  Octavian CONSTANTINESCU – specialist in achizitii publice din cadrul  A.N.R.M.A.P.

Se asigura mapa de lucru si suport electronic cu materialele prezentate.

La sfârsitul cursului in urma testului de evaluare se elibereaza Certificat de absolvire pentru ocupatia  „Expert achizitii publice” cod COR 241940, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de C.N.F.P.A.

Taxa curs: 500 lei / participant

În cadrul intâlnirii va propunem o tematica pe baza careia vor fi purtate discutii de specialitate:

– sistemul achizitiilor publice în România;

– autoritati contractante – operatori economici – factori de implementare;

– proceduri si modalitati speciale de atribuire;

– reguli de participare la procedurile de atribuire – candidat/ofertant, asociat/subcontractant, terta persoana;

– deschiderea, analiza si evaluarea ofertelor;

– criterii de atribuire a contractelor de achizitie publica;

– cai de atac – contestatii, dispute, clarificari, exemple, ca