Ziua Mondială a Apei! Ce trebuie să ştim despre apa de băut!

  • Ziua Mondială a Apei! Ce trebuie să ştim despre apa de băut!

Ziua Mondială a Apei! Ce trebuie să ştim despre apa de băut!

Accesul la apă este unul din drepturile fundamentale ale consumatorilor, aşa cum au fost ele adoptate în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 1999, îmbunătăţindu-se astfel textul din 1985. El este inclus în primul dintre cele 8 drepturi fundamentale: dreptul la satisfacerea nevoilor de bază, adică accesul la produse şi servicii estenţiale, precum hrană, […], utilităţi publice, apă şi salubritate.  În documentul respectiv, cunoscut ca „Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor” putem citi, la punctul 59: „Guvernele trebuie să formuleze şi să aplice o strategie naţională pentru îmbunătăţirea furnizării şi a calităţii apei potabile. Este necesară o atenţie specială pentru ca utilizatorii să aibă acces la un nivel corespunzător de serviciu, calitate şi înzestrare tehnologică. Ei trebuie să fie educaţi, iar comunitatea să fie atrasă în gestionarea resurselor de apă.  Guvernele trebuie să acorde o prioritate înaltă politicilor privind multiplele utilizări ale apei, luând în considerare importanţa apei pentru o dezvoltare sustenabilă, dar mai ales caracterul finit al acestei resurse.”

De altfel, începând cu anul 1992, Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat ziua de 22 martie drept World Water Day – Ziua Mondială a Apei. În fiecare an, UN-Water, instituţia care coordonează activitatea ONU privind apa, stabileşte o temă corespunzătoare unei situaţii prezente sau viitoare. Tema din 2016 – Apa şi locurile de muncă – a fost stabilită ţinând cont de faptul că 1,5 miliarde de angajaţi din toată lumea lucrează în sectoare care au legătură cu apa. Pe de altă parte, se poate admite că toate activităţile umane depind de accesul la apă, iar tema acestui an ne invită să considerăm modul cum de calitatea şi cantitatea apei depinde însăşi calitatea vieţii noastre, a societăţii în care trăim.

În legislaţia românească – în speţă actul fundamental pentru  protecţia consumatorilor, Ordonanţa nr. 21/1992, cu modificările şi completările ulterioare,  regăsim acest drept sub formula: „ Art. 3. – Principalele drepturi ale consumatorilor sunt: […] c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;” şi la definiţia dată produsului:  sunt considerate produse […], apa … pentru consumul individual.

La nivelul Uniunii Europene, constatăm, examinând paginile de internet relevante, că politica privind apa potabilă are o istorie de peste 30 de ani. Este vorba de atenţia acordată apei destinate consumului uman, care trebuie să poată fi băută în siguranţă, fără riscul îmbolnăvirilor. Astfel, s-au constituit o serie de piloni de bază în vederea aplicării acestei politici la nivel european:

  • Apa potabilă trebuie să fie verificată cu cele mai moderne metode ştiinţifice
  • Calitatea apei potabile trebuie să fie asigurată printr-o monitorizare eficientă, dublată de aplicarea în practică a celor mai severe măsuri sanitare
  • Consumatorii trebuie să fie informaţi la timp şi corect privind apa pe care o folosesc
  • Şi, în fine, includerea preocupărilor privind apa potabilă în aria mai vastă a politicii europene de sănătate publică şi de gestionare a resurselor de apă.
Nivelul preţurilor în astfel de sectoare cu caracter de monopol, recomandă CI, trebuie să fie ţinute sub controlul autorităţilor, care trebuie să se asigure că formarea preţurilor este explicită şi transparentă. Iar aceste autorităţi – vorbim aici despre ANRSC – trebuie să interacţioneze cu organizaţiile de consumatori reprezentative. De asemenea, o soluţie pentru temperarea creşterii tarifelor este extinderea numărului de utilizatori plătitori ai serviciului de utilităţi publice, faţă de situaţia opusă, unde din cauza preţurilor mari, consumatorii care îşi achită datoriile sunt puşi în faţa unor dificultăţi tot mai mari, iar unii dintre aceştia aleg să nu plătească respectiva factură. Privind contorizarea, CI recomandă instalarea de contoare individuale în fiecare locuinţă, situaţie – din fericire – tot mai răspândită în ţara noastră. Iar cine nu a făcut-o încă, va avea o mare surpriză constatând diferenţa serioasă între preţul pe consumul pauşal şi cel individual.
În fine, Organizaţia Mondială a Consumatorilor  opinează că reprezentarea acestora în cadrul procesului decizional este de dorit, aceasta îmbunătăţind transparenţa acestor decizii. Poate ar fi timpul, la 16 ani după privatizarea serviciului de alimentare cu apă,  ca autorităţile să efectueze o privire critică asupra rezultatelor obţinute şi să implementeze recomandările de mai sus.” Dr. ec. Emil Bojin, vicepreşedintele Asociatiei Pro Consumatori.

targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
NuntiBotezuriCumetrii.ro

În anul 2016, Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în data de 22 Martie, are ca temă „Apa și locurile de muncă”, urmărind să evidențieze interdependența dintre resursele de apă și procesele economice responsabile de accesul la bunăstare prin crearea de locuri de muncă.  Pentru a răspunde acestei provocări, în Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului în colaborare cu Asociația Pro Consumatori organizează un eveniment care permite interacțiunea stundeților cu potențialii angajatori implicați în gestionarea și valorificarea resurselor de apă. Totodată, în aceeaşi zi, la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti va avea loc o masă rotundă dedicată acestei zile, în parteneriat cu Asociaţia Pro Consumatori, accentul fiind pus pe dobândirea de cunoştinte, de către studenţii universităţii, necesare alegerii unei ape de băut îmbuteliate.

Nici un alt aliment nu e ingerat zilnic într-o cantitate așa de mare. Acest lucru ne obligă să acordăm o atenție deosebită apei. Din păcate, alegerea unor ape minerale naturale plate în vederea hidratării organismului nu este o opțiune ușoară având în vedere faptul că producătorii nu sunt obligați să declare compoziția chimică a apei după o structură standardizată. Deci, nu putem vorbi despre o informare corectă, completă și precisă.  În acest caz, consumatorul nu are posibilitatea să aleagă acest produs în cunoștință de cauză, ci influențat de publicitatea producătorilor. Totuși, dacă eticheta vă oferă posibilitatea verificării anumitor constituenți, atunci trebuie să aveți în vedere următoarele criterii:
– nivelul scăzut de sodiu, mai mic de 20 mg/l;
– nivelul scăzut de nitrați, mai mic de 4 mg/l;
– conținutul scăzut de reziduu fix la 180 grade Celsius, mai mic de 500 mg/l;
– nivelul scăzut de calciu, mai mic de 100 mg/l.

 În ceea ce privește apa destinată hidratării și pregătirii hranei bebelușilor, legislația în vigoare nu stabilește criterii clare în privința constituienților și valorilor acestora. Totodată, instituțiile care recomandă utilizarea anumitor tipuri de ape la pregătirea hranei sugarilor nu sunt transparente în privința procedurilor folosite în acest scop. Astfel de produse, ar trebui certificate de către organisme notificate/acreditate de către Ministerul Sănătății/Organismul Național de Acreditare. Dacă aveți probleme grave de sănătate, consultați medicul curant pentru a vă recomanda apa potrivită în funcție de diagnosticul dumneavoastră.” conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociaţia Pro Consumatori.

„Apa este importantă pentru prepararea hranei acasă și o dietă de calitate, pentru menținerea igienei și apărarea sănătății, indispensabilă pentru crearea de locuri de muncă. Unul din obiectivele noastre naționale ar trebui să fie  “democratizarea” accesului la apă de calitate“de la robinet” și folosirea a cât mai puțină apă la PET. Faptul că în 2014, conform INSSE, doar circa 12,4 milioane de români aveau acces la apă din sistemul public este un handicap social și economic major. Accesul la apă este precum accesul la energie electrică și internet, fără ea suntem o societate care stagnează.” Tiberiu Cazacioc, Coordonator Slow Food București Valahia Gusturilor

Studiul complet ” Ziua Mondiala a Apei” poate fi citit aici:
http://www.apc-romania.ro/ro/i-ziua-mondiala-a-apei-ce-trebuie-sa-stim-despre-apa-de-baut/MzU0LTE.html
Studiu privind calitatea apei pentru bebeluși poate fi citit aici:
http://www.apc-romania.ro/ro/i-studiu-privind-calitatea-apei-pentru-bebelusi/MjkyLTE.html
Studiu privind apa potabilă și apa îmbuteliată poate fi citit aici:
http://www.apc-romania.ro/ro/i-apa-potabila-si-apa-imbuteliata/MjkzLTIy.html

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!