Asociația ACCEPT salută decizia Președintelui României Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constituțională a României privind propunerea legislativă inițiată de deputatul PMP Cristian Lungu care interzice educația despre gen, egalitate de gen și identitate de gen.  Considerăm că L87/17.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 este un text vădit neconstituțional, care încalcă libertatea academică, libertatea de exprimare și dreptul la educație inițială și continuă a tinerilor și profesioniștilor din România. De asemenea, textul de lege contravine obligațiilor internaționale asumate de România privind combaterea violenței împotriva femeilor și promovarea egalității de gen. Cel mai grav, această propunere de lege încalcă însăși Constituția României și Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru că împiedică exercitarea obligațiilor pozitive ale statului român de a preveni discriminarea femeilor și persoanelor transgender prin interzicerea formării profesionale în acest domeniu pentru magistrați, polițiști, medici, asistenți sociali și alte profesii cheie în asigurarea egalității în societate și prevenirea violenței de gen.

Asociația ACCEPT, alături de organizațiile societății civile din România și Europa, au solicitat președintelui României să refuze promulgarea acestui text de lege.

“CCR trebuie să constate că această lege este neconstituțională, că încalcă principii fundamentale precum respectarea ordinii de drept și a drepturilor omului, esențiale în orice stat democratic. Legea încalcă un set întreg de angajamente internaționale pe care și le-a luat statul român, iar Curtea Constituțională este acum chemată să prevină în ultimul ceas derapaje serioase care ne-ar aduce în rândul unor state din regiune ca Ungaria și Polonia, unde principiul egalității de gen și identitatea de gen au fost anulare prin astfel de inițiative legislative,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.

„Președintele României a arătat astăzi că nu ar trebui să existe cetățeni de rangul al doilea în România și că drepturile tuturor românilor, inclusiv al cetățenilor LGBTI, trebuie respectate. Așteptăm să vedem aceeași fermitate în decizia judecătorilor constituționali, care au datoria să respecte realitatea socială în interpretarea Constituției: zecile de mii de persoane transgender care trăiesc în România nu reprezintă o ideologie, ci sunt oameni care au nevoie de profesioniști pregătiți. Avem nevoie de sprijinul medicilor, avocaților, magistraților pentru realizarea tranziției medicale și juridice,  avem nevoie de angajatori care nu exclud persoanele trans, avem nevoie de polițiști care investighează eficient infracțiunile motivate de ură împotriva noastră. Serviciile publice nu pot fi accesibile persoanelor trans fără formarea profesională a personalului, și de multe ori supraviețuirea noastră depinde de educația celor din jurul nostru,” a declara Patrick Brăila, co-președinte ACCEPT.

Printre organizațiile internaționale care au adresat scrisori Președintelui României solicitând acestuia să nu promulge legea lui Lungu se numără Human Rights Watch, ILGA-Europe – the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, International Planned Parenthood Federation Europe (IPPF), Center for Reproductive Rights, Transgender Europe (TGEU),  Human Rights Without Frontiers, End FGM European Network, International Federation for Human Rights (FIDH), Civil Rights Defenders. Acestea au evidențiat modul în care legea lui Lungu distanțează România de valorile europene asumate de țara noastră prin aderarea la Uniunea Europeană și alte acorduri internaționale.

„Prin această lege, România ar încălca legislația anti-discriminare și egalitatea de gen și ar fi legitimată discriminarea împotriva persoanelor LGBTI. Mai mult, România ar încălca drepturile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a UE și principiul nediscriminării prevăzut în tratatele UE. În cele din urmă, România și-ar încălca obligațiile asumate în temeiul Convenției ONU privind Drepturile Copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) sau Convenția de la Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice,” a declarant Katrin Hugendubel, directoarea de advocacy a ILGA-Europe.