Pe 19 aprilie a avut loc conferința de lansare a rapoartelor de cercretare privind accesul supraviețuitoarelor violenței domestice la servicii dedicate și bugetarea acestora. Reprezentanții societății civile au discutat cu reprezentanți ai autorităților locale și centrale – DGASPC, Poliție, Guvern, Parlament și alte instituții cu atribuții în domeniu. Rapoartele au fost realizate de organizațiile membre în Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor în cadrul proiectului Împreună pentru siguranța femeilor: proiect de intervenție multidimensională împotriva violenței de gen.

Principalele concluzii ale rapoartelor arată că în acest moment serviciile disponibile sunt insuficiente și nu sunt racordate la nevoile reale ale victimelor:

 • numărul de locuri disponibil în centre este mult sub standardul internațional;

 • acoperirea predominant județeană face ca locuri în județe cu un nivel mai scăzut al exprimării problemelor de către victime să fie indisponibile pentru victimele din alte județe unde presiunea pe locuri este foarte mare;

 • continuarea asocierii serviciilor pentru victimele violenței domestice femei adulte cu serviciile pentru mamă și copil și cu serviciile pentru copilul victimă a violenței în familie duce la imposibilitatea de a oferi femeilor adulte victime servicii adecvate, specifice problematicii lor;

 • echipele mobile locale înființate sunt solicitate într-un număr foarte mic de cazuri de către polițiștii care intervin. Acest serviciu a fost conceput pentru a scurta drumul ce ar trebui parcurs de o victimă de la problemă la soluție. În prezent EML se pare că nu funcționează încă așa cum au fost concepute.

 • în majoritatea cazurilor serviciile pentru victimele violenței domestice femei adulte nu sunt vizibile pe site-urile DGASPC-urilor

 • toate cifrele culese reflectă creșterea nivelului de manifestare a fenomenului violenței domestice. Caracterul ascuns al acestuia permite ipoteza că mai multe victime vorbesc despre ceea ce li se întâmplă și solicită intervenție și sprijin mai degrabă decât că crește în realitate numărul de cazuri.

 • a scăzut nivelul de trimitere în judecată pentru faptele de violență in familie (art. 199 Cod Penal)

 • faptul că personalul nu este alocat strict pentru lucrul cu victimele violenței domestice și agresorii lor duce la scăderea calității sau la o calitate foarte slabă a serviciilor livrate către beneficiari.

 • având în vedere variațiile mari de durată de ședere în centre, în cazul victimelor violenței domestice cheltuiala cu beneficiarul ar trebui făcute pe zi și nu pe lună.

 • nu s-a putut identifica un buget alocat cel puțin pentru consilierea psihologică a victimelor violenței sexuale, așa cum prevede Legea 211/2004

Rapoartele pot fi consultate integral aici https://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp-content/uploads/2022/04/RAPORT-SERVICII_VIF.pdf și aici https://violentaimpotrivafemeilor.ro/wp-content/uploads/2022/04/RAPORT-BUGETE_VIF.pdf. Pe baza cercetării au fost formulate și o serie de recomandări către autoritățile locale și centrale:

 • este necesară includerea analizei nevoilor de servicii pentru victimele violenței domestice și agresori în fiecare strategie județeană;

 • este necesară consolidarea rolului strategic prevăzut de legislație pentru Echipele Interdisciplinare Locale;

 • este necesară separarea clară a serviciilor pentru victimele violenței domestice femei adulte de serviciile pentru copil;

 • este necesară creșterea numărului serviciilor specializate pentru agresori;

 • eliminarea de pe site a adreselor complexelor de servicii sociale unde se află și centrele pentru victimele violenței domestice;

 • crearea și publicarea la vedere a unei căi dedicate de acces către servicii de zi de unde victimele să poată primi accesul către centrele cu adrese confidențiale;

Proiect derulat de Centrul FILIA în parteneriat cu Asociația ANAIS, E-Romnja, Asociația Front și Asociația Transcena cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectul este consolidarea activităților de conștientizare, watchdog, monitorizare și advocacy ale Rețelei V.I.F. la nivel central si local, printr-o abordare multidimensională capabila sa producă schimbări sistemice asupra modului în care este gestionată problema violenței de gen de autorități și asupra modului în care societatea se raporteaza la adresa fenomenului.