Președintele României a promulgat modificările aduse Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Modificările conțin aspecte importante de procedură care sunt menite să reducă birocrația sistemului de protecție și să ofere mai multe șanse la o viață de familie pentru copiii abandonați.

Printre principalele modificări se numără:

 • reducerea procesului birocratic de căutare a rudelor copiilor prin scăderea gradului până la care se caută rudele de la IV la III,
 • prevederea expresă a faptului că managerul de caz are obligația de a stabili adopția, ca finalitate a planului individualizat de protecție dacă nu este posibilă reintegrarea în termenul legal de 6, respectiv 12 luni,
 • interzicerea mutării copilului dintr-un serviciu de tip familial într-un serviciu de tip rezidențial,
 • instituționalizarea copiilor sub 7 ani poate fi făcută doar pentru copiii care prezintă afectare funcțională completă,
 • plasamentul familial poate fi dispus în orice județ, nu doar pe raza teritorială unde a fost luat în evidență,
 • interzicerea, atât pentru Comisia pentru Protecția Copilului cât și pentru instanță de a comunica părinţilor biologici ai copilului documente și informații despre persoana sau familia de plasament precum adresa, veniturile, bunurile deținute în proprietate, starea medicală sau psihologică,
 • instanța poate dispune ca drepturile și obligațiile părinteşti faţă de copil să fie exercitate de către persoana, familia, asistentul maternal sau șeful serviciului de tip rezidențial care are copilul în plasament,
 • obligația părinților biologici de a participa la ședințe de consiliere în vederea dezvoltării de abilități parentale în cazul reintegrării,
 • reintegrarea în familia biologică se face obligatoriu cu o monitorizare de minim 2 ani,
 • termene clare pentru specialiștii din SPAS/DGASPC în vederea intervenției și soluționarea situațiilor de protecție a copilului,
 • măsuri pentru prevenirea și combaterea comportamentelor agresive, și a formelor de violență psihologică (bullying),
 • prevederi pentru protecția minorilor străini aflați pe teritoriul României.

În România, sunt aproape 46.000 de copii în sistemul de protecție al copilului iar 9.000 de copii intră în sistem anual din cauza abandonului sau a tragediilor prin care trec, fie că este vorba de abuz, neglijență, decesul părinților, detenția acestora sau alte cauze. Aproape 6.000 de copii sunt momentan adoptabili însă, la nivel național, avem doar puțin peste 3.000 de adoptatori atestați.­­

„O mare parte a modificărilor pe care ARFO le-a propus în acest proces legislativ vizează plasarea cu prioritate a copiilor în familie, debirocratizarea procesului de intervenție și limitarea șederii copiilor în sistemul de protecție. Credem că modificările, publicate deja în Monitorul Oficial, vor avea efecte pozitive pentru zeci de mii de copii”, a declarat Liviu Mihăileanu, Președinte ARFO.

Alianța România Fără Orfani unește peste 30 de organizații cu scopul ca fiecare copil să beneficieze de dragostea, susținerea și siguranța apartenenței la o familie permanentă. Alianța România Fără Orfani (ARFO) este afiliată organizațiilor internaționale World Without Orphans (WWO) și Christian Alliance for Orphans (CAFO).