Asociaţia Pro Consumatori, Asociatia InfoCons și Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) îşi exprimă protestul faţă de intenţia autorităților de a completa articolul 30 din OG. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, în sensul adăugării aliniatului 2 cu următorul conţinut:

„Asociaţiile de consumatori vor informa anual Autoritatea cu privire la activitatea desfăşurată în anul precedent, adunările generale precum şi situaţiile economice”.

În lipsa oricărei finanțări din partea statului, organizațiile de consumatori care și așa se confruntă cu numeroase dificultăți, cu lipsă cronică de resurse financiare și umane, vor fi obligate să întocmească o raportare anuală suplimentară, detaliată, către ANPC, în condițiile în care oricum depun bilanțuri contabile anuale, la fel ca și agenții economici.

Cu totul altfel ar sta situația dacă statul ar finanța asociațiile de consumatori, așa cum se întâmplă în multe alte state membre UE. Sau dacă măcar ar permite asociaţiilor de consumatori să aplice la proiecte și programe susținute prin finanțari publice sau din fonduri europene.

Aceasta nu este, de altfel, unica schimbare de natură să îngrijoreze asociațiile de consumatori.

Prin modificarea recentă a organigramei ANPC, se creează premisele unei inversări a trendului pro-consumatori manifestat de ANPC în ultima perioadă în ceea ce privește serviciile financiar-bancare. Orice reorganizare ar fi trebuit făcută în mod transparent, cu explicarea pașilor următori și a consecințelor practice ale acesteia.

În consecinţă, stimată doamnă prim-ministru, asociațiile de consumatori semnatare ale prezentei scrisori, vă solicită să nu dați curs propunerii de modificare menționate mai sus a articolului 30 din propunerea de OUG.

De asemenea, vă solicităm să fiți de acord cu organizarea unei întâlniri la care să se discute viziunea Guvernului României în ceea ce privește susținerea activității asociațiilor de consumatori și impactul pe care reorganizarea ANPC îl va avea în privința unei protecții mai eficiente a consumatorilor.

“Rolul organizațiilor de consumatori este de a apăra drepturile și interesele consumatorilor prin orice mijloc pus la dispoziție de lege: realizarea de materiale și campanii informative, având caracter preventiv, informări asupra comportamentului incorect al agenților economici, realizarea de teste comparative și studii de piață, astfel încât consumatorii să poată alege ce este cel mai potrivit pentru fiecare dintre ei în deplină cunoștință de cauză, lobby și reprezentare în cadrul autorităților cu atribuții în domeniu, pentru ca drepturile și interesele consumatorilor să nu fie ignorate și să fie puse în valoare, și chiar inițierea de acțiuni în instanță pentru protejarea intereselor colective ale consumatorilor. Ce nu a înţeles actuala conducere a ANPC, dar nici actualul Guvern, este că statul român, prin instituţiile sale, trebuie să susţină financiar, şi nu doar la nivel declarativ, asociaţiile de consumatori credibile, așa cum este şi Asociaţia Pro Consumatori, asociație cu o activitate neîntreruptă în acest domeniu de 29 de ani, singura organizaţie de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor. Din păcate, susţinerea financiară a asociaţiilor de consumatori, de către statul român, a fost în anul 2017 de 0,01 bani pentru educarea unui consumator, comparativ cu Luxembourg unde statul a alocat 2 euro pentru educarea unui consumator. În anul 2018, pentru asociațiile de consumatori nu a existat niciun fel de susținere financiară. În același timp, partidele politice parlamentare, care sunt tot ONG-uri, au fost finanțate cu milioane de euro din bugetul acestei țări, în anul 2018. ANPC în loc să vadă în asociaţiile de consumatori un partener în procesul de informare şi educare a consumatorilor, le percepe ca pe un inamic.’’ a precizat conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.

Asociația Pro Consumatori APC Romania