window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a dat în judecată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Astăzi, 14 ianuarie 2022 este primul termen de judecată în dosarul nr. 24075/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, la Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, având ca obiect „Comunicare informaţii de interes public în temeiul Legii 544/2001”. Această acţiune de chemare în judecată, înregistrată la Tribunalul Bucureşti la data de 17 august 2021, a fost iniţiată de APC pentru a obliga ANPC să-şi exercite atribuţiile stabilite prin legislaţia specifică de organizare şi funcţionare pentru apărarea drepturilor şi intereselor economice ale consumatorilor. Demersul juridic iniţiat de APC a avut la bază studiul de piaţă (https://www.apc-romania.ro/ro/i-apc-solicita-anpcului-retragerea-de-la-comercializare-a-douazeci-marci-de-otet/NzU5LTE.html) realizat în luna iunie 2021, parte a Campaniei naţionale de informare şi educare a consumatorilor “Atenţie la etichetă!”. Cu acest prilej s-a constatat nerespectarea legislaţiei aplicabile etichetării oţetului în cazul a 23 de mărci de oţet, iar în urma sesizării ANPC-ului cu privire la acest aspect prin care i s-a solicitat să oblige producătorii de oţet să respecte legislaţia aplicabilă oţetului, ANPC ne-a comunicat că nu este necesar acest lucru fără a argumenta în vreun fel acest răspuns. Prin cererea de chemare în judecată am solicitat Tribunalului Bucureşti să oblige pârâta ANPC la:

  • a ne pune la dispoziţie informaţiile de interes public solicitate prin adresa/notificarea din data 13.07.2021, respectiv modalitatea prin care ANPC a ajuns la concluzia că nu este obligatorie înscrierea indicaţiei “Atenţie! A nu se consuma nediluat” pe ambalajele sortimentelor de oţet;
  • obligarea pârâtei la efectuarea demersurilor necesare în vederea retragerii de urgenţă de la comercializare a mărcilor de oţet enumerate în cererea de chemare în judecată, în vederea reetichetării acestora cu respectarea Ordinului nr. 232/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară, respectiv menţionarea pe eticheta acestora a avertismentului Atenţie! A nu se consuma nediluat.”;
  • plata de daune morale în cuantum de 20.000 Ron;
  • publicarea hotărârii judecătorești într-un cotidian de largă audiență, precum şi pe site-ul instituţiei, la rămânerea definitivă a acesteia;
  • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Din păcate, în ultimii 7 ani, unii funcţionari din conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nu au înţeles rolul asociaţiilor de consumatori într-o societate democratică şi au încercat ori de câte ori li s-a ivit prilejul să elimine din viaţa societăţii organizaţiile de consumatori oneste care luptau şi luptă pentru apărarea drepturilor şi intereselor economice ale consumatorilor.

Go to Top