În vederea gestionării centralizate optime a situației copiilor neînsoțiți care intră pe teritoriul României, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANDPDCA) a emis procedura privind intervenția pentru protecția drepturilor copiilor neînsoțiți din Ucraina https://www.romaniafaraorfani.ro/important-orfanii-care-intra-pe-teritoriul-romaniei-au-un-regim-special/. Astfel, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județele de graniță cu Ucraina și Republica Moldova, au un responsabil desemnat pentru gestionarea situației copiilor neînsoțiți și plasează copiii în funcție de locurile disponibile în baza de date pusă la dispoziție de ANPDCA.

În acest context, este imperios necesar ca ONG-urile care au servicii acreditate de plasament rezidențial sau familial să anunțe cu celeritate DGASPC din județul sau sectorul în care activează disponibilitățile pe care le au, precum și orice modificări survenite, astfel încât baza de date centralizată să reflecte cu cât mai mare precizie realitatea.

Alianța România Fără Orfani (ARFO) recomandă membrilor acesteia precum și tuturor organizațiilor de profil care activează în România să lucreze în strânsă legătură cu autoritățile locale pentru a asigura o intervenție coordonată la nivel național a situației copiilor neînsoțiți care vin pe teritoriul României.

Alianța România Fără Orfani unește peste 30 de organizații cu scopul ca fiecare copil să beneficieze de dragostea, susținerea și siguranța apartenenței la o familie. Alianța România Fără Orfani (ARFO) este afiliată organizțiilor internaționale World Without Orphans (WWO) și Christian Alliance for Orphans (CAFO).