Organizațiile Coaliției anti-discriminare (CAD) lucrează împreună la un nou proiect prin care își propun să faciliteze accesul la informații și la justiție pentru persoanele vulnerabile în fața discriminării. Coaliția anti-discriminare va oferi asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, dar și în relație cu decidenții politici și instituționali. 

Asociația ACCEPT, alături de partenerii săi Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Intersex Iceland adresează prin intermediul noului proiect două mari probleme cu care se confruntă victimele discriminării din România: invizibilitatea și accesul dificil la justiție. Aceste probleme duc deseori la nesancționarea și impunitatea autorilor discriminării și infracțiunilor motivate de prejudecată.

Proiectul „Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării și infracțiunilor motivate de ură” va crește gradul de implicare al comunităților și cetățenilor vulnerabili la discriminare și infracțiuni motivate de ură prin acțiuni de advocacy și autoreprezentare coordonate de organizațiile CAD în vederea obținerii unor schimbări sistemice ale cadrului normativ pentru un acces eficient la justiție și remedii adecvate. Acest obiectiv va fi susținut prin numeroase activități, una dintre ele fiind asigurarea de consiliere juridică pentru 300 de victime ale discriminării și infracțiunilor motivate de ură. Dintre acestea, vom alege și susține șase cazuri de litigare strategică, adică șase procese ale unor persoane care pot produce schimbări sistemice pentru întregi comunități prin decizii de impact alte unor instanțe care adresează o problemă generală. Un asemenea exemplu este susținerea unei cauze individuale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un caz în care o persoană discriminată nu își găsește dreptatea la nivelul instanțelor naționale. CEDO poate da o hotărâre aplicabilă tuturor situațiilor similare, direct prin instanțele de judecată și de către stat, prin măsuri care să prevină încălcări viitoare de drepturi. De asemenea, pentru a ajuta la formarea unei noi generații de juriști specializați în domeniul egalității și nediscriminării, Coaliția anti-discriminare va organiza un incubator juridic pentru a pregăti profesional cinci tineri juriști care provin din grupuri protejate de discriminare.

În plus, Coaliția anti-discriminare va organiza o amplă campanie pentru a îmbunătăți accesul persoanelor care se confruntă cu discriminare și infracțiuni motivate de prejudecată la informații despre drepturile victimelor. În cadrul acesteia, zece tineri care fac parte din grupuri vulnerabile la discriminare  vor fi pregătiți să devină formatori în domeniul egalității și nediscriminării. CAD va organiza 12 ateliere pentru parteneri sociali din București, precum angajatori, universități, alte organizații, instituții și autorități publice, în care aceștia vor avea ocazia să vorbească despre comunitatea din care fac parte, dar și despre responsabilitatea legală, socială și morală pe care o avem cu toții în implementarea reală a principiilor egalității și nediscriminării în viața profesională, educațională, etc.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc joi, 28 octombrie, începând cu ora 14:00. Invitați în cadrul conferinței au fost Csaba Asztalos, președintele Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Romanița Iordache și Teodora Roseti-Ion-Rotaru, directoarea executivă ACCEPT și secretara Coaliției anti-discriminare. Punctul focal al evenimentului a fost prezentarea Raportului de țară privind transpunerea și implementarea la nivel național a Directivelor 43 și 78 privind nediscriminarea, realizat în cadrul Rețelei pentru Dreptul Egalității al Comisiei Europene de către Romanița Iordache, autoarea raportului și expertă membră a Rețelei CE pentru România. Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a CAD și ACCEPT România, precum și pe cea a History Channel România, partener media al evenimentului.

Raportul Comisiei Europene notează o serie de probleme în aplicarea legislației europene privind nediscriminarea. Câteva exemple notabile se referă la:

(1)    Absența unei strategii naționale pentru prevenirea și combaterea discriminării, în ciuda eforturilor depuse de CNCD pentru elaborarea acesteia în consultare cu Coaliția anti-discriminare și alți actori instituționali și ai societății civile. Strategia a fost supusă dezbaterii publice, dar nu a fost adoptată prin hotărâre de guvern din 2015 până astăzi. Absența acestui document de planificare conduce la o lipsă de viziune la nivel de țară pentru a reduce discriminarea și a combate prejudecățile din țara noastră.

(2)    Absența datelor privind egalitatea și nediscriminarea, anonimizate și dezagregate este generată de interpretarea greșită a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste date ar putea fi utilizate pentru a facilita elaborarea de politici publice care să răspundă nevoilor diferitelor grupuri vulnerabile și care ar permite monitorizarea adecvată a măsurilor speciale, sau care ar putea fi utilizate în instanțe sau în fața CNCD atunci când este necesară documentarea discriminării.

Despre Coaliția anti-discriminare

Coaliţia anti-discriminare este o structură non-guvernamentală informală de lobby și advocacy, formată din zece organizații active în domeniul drepturilor omului în România. Organizaţiile membre ale Coaliţiei anti-discriminare susţin cazuri strategice de discriminare în faţa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării şi în instanţele de judecată, transmit scrisori deschise, documente cu luări de poziţie şi memorii, organizează proteste şi campanii publice pentru apărarea drepturilor omului în România.