Asociația Creștin – Umanitară Slujirea Vieții și partenerii săi Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu”, Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări și Liceul Tehnologic “Petru Poni”, lansează cea de-a patra etapă a proiectului „Tinerii de azi, liderii de mâine”, cofinanțat de Primăria Municipiului Iași.

Cu peste 6000 de beneficiari direcți rezultați din etapele anterioare de implementare, proiectul va continua în anul 2019, având ca scop facilitarea accesului pe piața muncii pentru încă o mie de tineri din cinci licee ieșene.

Pe perioada derulării activităților, echipa de proiect va susține în cele cinci licee partenere 50 de sesiuni de informare în cadrul cărora tinerii participanți vor învăța să realizeze un CV și o scrisoare de intenție, vor afla care sunt pașii de urmat în căutarea unui loc de muncă și cum să se prezinte la interviul de angajare, vor participa la târgurile de joburi organizate în oraș unde vor avea posibilitatea să se întâlnească  direct cu angajatorii.

Activitățile vor fi desfășurate prin metode nonformale pentru ca tinerii să își descopere potențialul personal într-o manieră simplă, să își dezvolte abilitățile organizatorice, să facă schimb de experiență și să lucreze în echipă. Abilitățile dezvoltate vor fi exersate în cadrul sesiunilor de diseminare a rezultatelor proiectului și a conferinței de presă, activități ce vor fi susținute  de către tineri.

Pas cu pas, beneficiarii de proiect vor contribui la construirea viitorului lor, pentru ca tinerii de astăzi să fie liderii societății de mâine.

Informații despre proiect găsiți aici: https://www.facebook.com/proiectlicee/