Asociația MozaiQ vă invită luni, 18 noiembrie 2019, între orele 15:00 – 20:00, la prima ediție a evenimentului Unicorns@Work, care va avea loc la Qreator, Bulevardul Aviatorilor 8A, București.

În luna martie 2019, Asociația MozaiQ a inițiat proiectul „TRANScendent”, cu scopul de a dezvolta instrumente și practici care să conducă la o creștere a inserției persoanelor transgender pe piața muncii, precum și la reducerea transfobiei în mediile de muncă. Astfel, ne-am propus să elaborăm instrumente de management al resurselor umane care să contribuie la crearea unor medii de muncă tot mai incluzive cu diversitatea de gen.

Deși egalitate de gen înseamnă egalitate între toate persoanele cu diferite identități de gen, încă nu putem vorbi de egalitate de șanse pe piața muncii pentru persoanele transgender. În România nu există prevederi legale sau inițiative de prevederi care să reglementeze situații specifice legate de tranziția medicală sau legală a persoanelor transgender, sau care să adreseze provocările specifice tranziției în societate: la școală, la locul de muncă, pe stradă sau în locuri publice.

Articolele 16, 20 și 40 din Constituția României, cât și Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare includ texte importante și o gamă variată de instrumente menite să ofere protecții împotriva discriminării. Cu toate acestea, discriminarea persoanelor transgender pe piața muncii – atât la angajare, cât și în ceea ce privește condițiile efective de muncă rămâne o realitate. Această situație este semnalată și în rapoartele Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA): „Sondajul UE privind LGBT – Sondajul Uniunii Europene privind lesbienele, homosexualii, bisexualii și transgen” (2013)[1] și „Condiția de persoană transgen în Uniunea Europeană: Analiză comparativă a datelor obținute în urma sondajului UE privind LGBT” (2014)[2].

Inspirat de modelul german Sticks and Stones, Unicorns@Work  își dorește să contribuie la dezvoltarea unei rețele de angajatori informați și dornici să construiască medii de muncă incluzive cu persoanele cu identități de gen ce nu se conformează normelor tradiționale și politici interne care să recunoasca comportamentele și atitudinile care duc la creșterea sau, dimpotrivă, scăderea transfobiei la locul de muncă.

Evenimentul va include un târg de locuri de muncă, o conferință de managamentul resurselor umane și lansarea unui ghid cu informații și recomandări pentru managementul incluziv al identității de gen, împreună cu campania de combatere a transfobiei “Munca NU are gen” și website-ul www.t-jobs.org.

„În 2018 am absolvit UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, secția kineto. Acum sunt angajat la Patiseria Paul ca să am un salariu, dar munca mea full-time e alta – ceva ce se potrivește mănușă cu studiile mele medicale și cu identitatea mea de gen. Vino la Unicorns@Work 2019 să auzi un T-Talk despre mușchi trans, în mai multe sensuri”, ne spune Elias Damian, 23 de ani.

[1] https://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results

[2] https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-being-trans-eu-comparative-summary_ro.pdf