Asociația Pro Consumatori (APC), organizație de utilitate publică cu o activitate neîntreruptă de peste 30 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor, a identificat la data de 6 decembrie 2020 la comercializare în magazinul Profi o mască de protecţie respiratorie fabricată în China, a cărei denumire este „Acoperitoare facială de utilizat în colectivitate”, denumire ce a fost preluată din proiectul de act normativ al ANPC-ului cu denumirea Ordin privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează  pe piața națională acoperitoare faciale de utilizat în colectivitate (Microsoft Word – REFERAT si ordin site.doc (anpc.ro). Acest proiect referitor la modificarea denumirii şi etichetării măştilor care nu-i protejează pe consumatori împotriva virusului SARS-CoV-2, a fost lansat de ANPC în dezbatere publică pe site-ul instituţiei la data de 26 noiembrie 2020, iar observaţiile referitoare la proiectul de ordin propus spre consultare publică se transmit la sediul autorităţii în perioada 2 decembrie – 11 decembrie 2020. Masca identificată la comercializare sub denumirea „Acoperitoare facială de utilizat în colectivitate” de culoare albastru imită o mască facială de uz medical, în timp ce toate cerinţele din proiectul de ordin al ANPC se regăsesc pe eticheta acesteia şi pot fi citite doar prin folosirea unei lupe.

Propunerea ANPC-ului de a reglementa măştile fashion sub denumirea de „acoperitoare faciale de utilizat în colectivitate” nu face altceva decât să inducă în eroare consumatorii cu privire la această categorie de măşti. Singura soluție pentru a asigura consumatorilor măști de protecție împotriva Covid 19 este interzicerea comercializării măștilor fashion.

Toate alertele transmise de ANPC pe platforma europeană Safety Gate au ca neconformitate marcajul CE fără numărul de identificare al organismului de certificare care ar fi trebuit să realizeze evaluarea conformităţii lotului respectiv de măşti. Din păcate, verificările postfactum făcute de ANPC sunt tardive pentru consumatori, mare parte din măştile identificate la vânzare ca fiind neconforme sunt în posesia consumatorilor. Acest lucru ar fi putut fi evitat dacă Direcţia Generală a Vămilor ar fi verificat documentele de însoţire ale loturilor de măşti de protecţie respiratorie şi ar fi stopat introducerea în ţară a loturilor de măşti de protecţie respiratorie la care certificatul de conformitate CE nu era însoţit de numărul de identificare al organismului de certificare. Lipsa de activitate a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în domeniul verificării conformităţii măştilor de protecţie respiratorie împotriva SARS-CoV-2, precum şi a dezinfectanţilor de mâini a fost menţionată de Curtea de Conturi a României în Raportul de audit asupra activității privind protecția consumatorilor pentru perioada 2015-2018, pagina 96 (Sinteza ANPC_20201008.pdf (curteadeconturi.ro), astfel: „Auditul a remarcat faptul că ANPC nu a elaborat o strategie de răspuns la situații de criză, iar pe site-ul ANPC nu a fost creată o secțiune distinctă COVID-19 care să cuprindă informații actuale prin care să fie îndrumați consumatorii în vederea soluționării diferitelor probleme cu care se confruntă (ex. achiziționarea diferitelor pachete turistice pentru sejururi ce nu mai pot fi efectuate din cauza limitărilor de circulație impuse, recuperarea sumelor achitate pentru transport aerian ce nu se mai poate efectua etc), atenționări pentru consumatori cu privire la anumite produse precum echipamente de protecție, dezinfectanți astfel încât aceștia să poată identifica produsele contrafăcute. Auditul a remarcat o implicare mai puțin activă a ANPC în următoarele cazuri deosebit de sensibile pentru consumatori în situația extinderii pandemiei COVID 19. Referitor la echipamentele de protecție necesare în contextul pandemiei COVID-19 (măști, mânuși, dezinfectanți): ANPC a elaborat la finele lunii februarie 2020 o tematică națională de control și supraveghere a pieței cu privire la modul de comercializare, de informare a consumatorilor, de afișare a prețurilor și a modului de derulare a eventualelor promoții pentru aceste echipamente de protecție. La momentul finalizării prezentului audit de performanță, controlul tematic la nivel național se află în desfășurare.”

„Din păcate, nu s-a constatat din partea Guvernului României o preocupare în privinţa verificării conformităţii măştilor de protecţie respiratorie împotriva SARS-CoV-2, respectiv a dispozitivelor medicale şi a echipamentelor individuale de protecţie. Din data de 16 martie 2020 şi până în prezent în România s-au folosit peste 5 miliarde de măşti de protecţie respiratorie, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost măşti fashion care i-au protejat pe români doar împotriva prafului şi a polenului. Nicio instituţie a statului român cu atribuţii în domeniul verificării măştilor de protecţie respiratorie nu a făcut analize de laborator pentru acest tip de produs comercializat prin intermediul farmaciilor, marilor reţele comerciale şi a altor structuri de vânzare. Cele 20 de milioane de măşti retrase de ANPC în luna noiembrie şi cele 2,3 milioane de măşti medicale retrase de Direcţia Generală a Vămilor în luna septembrie, au fost singurele acţiuni întreprinse de instituţiile statului român în acest domeniu bazate doar pe verificarea unor documente. Firesc ar fi fost ca Ministerul Sănătăţii să coordoneze o structură de verificare a măştilor de protecţie respiratorie împotriva Covid 19 formată din Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România (verificări de laborator ale dispozitivelor medicale/măști faciale de uz medical/măști chirurgicale şi nu o administrare a unei baze naţionale de date cu măştile faciale de uz medical), Inspecţia Muncii (verificări de laborator a echipamentelor individuale de protecţie/semi-măşti filtrante împotriva particulelor/FFP1, FFP2 şi FPP3) şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (verificarea modului de etichetare a măştilor faciale de uz medical şi a semi-măştilor filtrante împotriva particulelor).” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori.