Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act cu îngrijorare de notificările primite de consumatori de la unul din cei mai mari furnizori de energie electrică. Astfel, consumatorii acelui furnizor sunt anunțați că în luna aprilie le expiră perioada contractuală pentru tariful actual, iar propunerea furnizorului de energie electrică este de 1,386 lei/kWh fără accize și taxe.

Experții APC au adăugat la prețul de mai sus următoarele accize, taxe și tarife reglementate introduse prin acte normative:

–         Tarif de distribuție energie electrică: 0,169870 lei/kWh;

–         Tarif de extragere energie electrică din rețea (TL): 0,022470 lei/kWh;

–         Tarif de introducere energie electrică în rețea (TG): 0,001490 lei/kWh;

–         Tarif pentru serviciul de sistem: 0,009320 lei/kWh;

–         Contravaloare certificate verzi: 0,071310 lei/kWh;

–         Contribuție cogenerare de înaltă eficiență: 0,025540 lei/kWh;

–         Acciză: 0,005420 lei/kWh;

Prin însumarea tarifului de 1,386 lei/kWh cu valoarea celor șapte taxe de mai sus obținem tariful de 1,691 lei/kWh la care aplicăm TVA-ul de 19% și obținem 0,321 lei TVA pentru un kWh energie electrică. Prețul final plătit de consumator pentru un kWh de energie electrică va fi de 2, 012 lei/kWh (1,691 lei/kWh + 0,321 lei TVA).

În situația în care consumatorul a optat pentru furnizarea de energie electrică în regim de piaţă concurențială, mai plătește un abonament în valoare de 57 de bani/zi, care mai înseamnă 17,10 lei pe lună adăugați la prețul final al energiei consumate timp de o lună de zile. Din păcate, foarte mulți consumatori nu cunosc faptul că pentru acel abonament lunar de 17,10 lei beneficiază de 2 intervenții de urgență pe an la instalațiile electrice, de alimentare cu apă, desfundarea instalației de canalizare a apei, lăcătușerie, repararea boilerelor electrice, servicii care sunt prestate de partenerul furnizorului de energie electrică.