Autoritatea Electorală Permanentă informează că Departamentul de control al finanțării partidelor politice și al campaniilor electorale din cadrul instituției efectuează, în perioada 06.01.2020 – 10.02.2020, verificarea documentelor privind veniturile încasate și cheltuielile efectuate de către competitorii electorali în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din noiembrie 2019.

Pentru un număr de șase competitori electorali care au întrunit pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, verificările vizează și rambursarea sumelor cheltuite, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, în cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European și Președintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidaților independenți, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel național în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidatul independent a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.

Precizăm că, pentru un număr de zece competitori electorali care nu au întrunit pragul electoral de 3%, se verifică legalitatea veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală.

Rezultatele finale ale verificărilor întreprinse de departamaentul de specialitate din cadrul AEP vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de Internet a Autorității.

Reamintim că pe site-ul www.finantarepartide.ro găsiți informații privind situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrare de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din anu 2019.