Începând cu data de 21 decembrie 2020 vor intra în vigoare următoarele acte normative emise de către Banca Națională a României:

  • Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2020 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1244 din 17.12.2020, care abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24.04.2015;
  • Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1234 din 15.12.2020.

Modificările au fost inițiate în vederea implementării semnăturii electronice cu privire la desfășurarea operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, cu scopul simplificării operaţionale a procesului de îndeplinire a atribuţiilor referitoare la implementarea politicii monetare și creşterii securităţii datelor transmise între Banca Națională a României şi instituţiile de credit care au calitatea de participant eligibil.

Totodată, în contextul implementării sistemului de semnătură electronică și ținând cont de circumstanțele create de actuala pandemie, a apărut și necesitatea reglementării unor proceduri alternative (back-up) în vederea comunicării între participanții eligibili și Banca Națională a României a documentației aferente desfășurării operațiunilor de piață monetară prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de Banca Națională a României participanţilor eligibili, pentru a avea o siguranţă crescută în procesul de derulare a operaţiunilor menţionate şi pentru a se înlătura eventuale impedimente de ordin tehnic referitoare la potențiala nefuncţionare a sistemului de transmitere a documentelor.