Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – februarie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 568 milioane euro, comparativ cu 425 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 671 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 122 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent de 94 milioane euro, comparativ cu un deficit de 117 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 195 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – februarie 2018p ianuarie – februarie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 941 15 366 – 425 16 819 17 387 – 568
A. Bunuri şi servicii 13 150 13 578 – 428 14 274 15 251 – 977
a. Bunuri 9 952 11 581 -1 629 10 516 12 816 -2 300
b. Servicii 3 198 1 997 1 201 3 758 2 435 1 323
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor  455  28  427  492  25  467
– transport  949  399  550 1 113  514  599
– turism – călătorii  306  489 – 183  320  576 – 256
– alte servicii 1 488 1 081  407 1 833 1 320  513
B. Venituri primare 1 299 1 416 – 117 1 507 1 413  94
C. Venituri secundare  492  372  120 1 038  723  315

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 036 milioane euro (comparativ cu 704 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 927 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 109 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2019, datoria externă totală a crescut cu 193 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 68 252 milioane euro la 28 februarie 2019 (68,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,4 la sută faţă de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2019 nivelul de 31 358 milioane euro (31,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută faţă de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 2 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 28.02.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 966 68 252 1 789
I.1. Datoria publică 34 763 34 765  596
I.1.1. Datoria publică directă 34 415 34 424  586
I.1.2. Datoria garantată public  348  341  10
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 007 32 280 1 183
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 241 2 022  258
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 207  10
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 207  10
II. Datoria externă pe termen scurt 31 451 31 358 8 759e
Total datorie externă (I+II) 99 417 99 610 10 548

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,5 la sută în perioada ianuarie – februarie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 28 februarie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2019 a fost de 72,8 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.