Banca Naţională a României Sigla-BNR

În luna ianuarie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 114 milioane euro, comparativ cu 7 milioane euro în luna ianuarie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 476 milioane euro, iar balanța veniturilor primare, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor au înregistrat excedente mai mari cu 181 milioane euro, cu 141 milioane euro, respectiv cu 47 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie 2018p ianuarie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 571 7 578 -7 8 280 8 394 -114
A. Bunuri şi servicii 6 557 6 760 -203 6 776 7 408 -632
a. Bunuri 4 950 5 729 -779 5 022 6 277 -1 255
b. Servicii 1 607 1 031 576 1 754 1 131 623
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 224 14 210 216 13 203
– transport 454 199 255 528 236 292
– turism – călătorii 172 254 -82 179 285 -106
– alte servicii 757 564 193 831 597 234
B. Venituri primare 779 710 69 933 683 250
C. Venituri secundare 235 108 127 571 303 268

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 362 milioane euro (comparativ cu 192 milioane euro în luna ianuarie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 341 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 21 milioane euro.

În luna ianuarie 2019, datoria externă totală a scăzut cu 817 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 529 milioane euro la 31 ianuarie 2019 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2019 nivelul de 30 856 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 1 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.01.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 919 67 529 895
I.1. Datoria publică 34 763 34 280 388
I.1.1. Datoria publică directă 34 411 33 938 381
I.1.2. Datoria garantată public 352 342 7
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
31 960 32 047 504
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 110 2 179 70
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 202 3
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 202 3
II. Datoria externă pe termen scurt 31 283 30 856 4 587e
Total datorie externă (I+II) 99 202 98 385 5 482

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,2 la sută în luna ianuarie 2019, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2019 a fost de 73,1 la sută, comparativ cu 74,6 la sută la 31 decembrie 2018.