În perioada ianuarie – iulie 2020p p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 863 milioane euro, comparativ cu 6 038 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 370 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus deficitul cu 945 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 495 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iulie 2019p ianuarie – iulie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 59 170 65 208 -6 038 51 643 56 506 -4 863
A. Bunuri şi servicii 52 241 56 918 -4 677 44 869 49 811 -4 942
a. Bunuri 37 195 46 654 -9 459 31 541 41 635 -10 094
b. Servicii 15 046 10 264 4 782 13 328 8 176 5 152
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 764 97 1 667 1 439 85 1 354
– transport 4 594 2 028 2 566 3 722 1 521 2 201
– turism – călătorii 1 594 2 932 -1 338 714 1 664 -950
– alte servicii 7 094 5 207 1 887 7 453 4 906 2 547
B. Venituri primare 3 991 5 727 -1 736 3 845 4 636 -791
C. Venituri secundare 2 938 2 563 375 2 929 2 059 870

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 326 milioane euro (comparativ cu 3 335 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 779 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 547 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2020, datoria externă totală a crescut cu 9 616 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 82 499 milioane euro la 31 iulie 2020 (71,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 12 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2020 nivelul de 32 990 milioane euro (28,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,4 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 7 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 31.07.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 73 646 82 499 7 890
I.1. Datoria publică 39 477 48 888 1 350
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 48 643 1 313
I.1.2. Datoria garantată public 285 245 37
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 953 32 436 6 537
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 749 200 413
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 175 3
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 175 3
II. Datoria externă pe termen scurt 32 227 32 990e 34 762e
Total datorie externă (I+II) 105 873 115 489 42 652

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2785 echivalent milioane euro), precum și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 648 milioane euro, diminuate de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -323 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2020 a fost de 5,9 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2020 a fost de 81,4 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.