Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – martie 2019 p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 212 milioane euro, comparativ cu 1 027 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 895 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 112 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent de 91 milioane euro, comparativ cu un deficit de 589 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 142 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – martie 2018p ianuarie – martie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 23 013 24 040 -1 027 24 970 26 182 -1 212
A. Bunuri şi servicii 20 542 21 318 – 776 21 788 23 571 -1 783
a. Bunuri 15 510 18 195 -2 685 16 072 19 652 -3 580
b. Servicii 5 032 3 123 1 909 5 716 3 919 1 797
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor  698  55  643  740  40  700
– transport 1 500  620  880 1 694  778  916
– turism – călătorii  455  752 – 297  480  886 – 406
– alte servicii 2 379 1 696  683 2 802 2 215  587
B. Venituri primare 1 593 2 182 – 589 1 797 1 706  91
C. Venituri secundare  878  540  338 1 385  905  480

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 243 milioane euro (comparativ cu 1 555 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 854 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 389 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2019, datoria externă totală a crescut cu 397 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 427 milioane euro la 31 martie 2019 (67,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,8 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2019 nivelul de 32 387 milioane euro (32,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,0 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.03.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 966 67 427 3 398
I.1. Datoria publică 34 763 34 738  717
I.1.1. Datoria publică directă 34 415 34 399  701
I.1.2. Datoria garantată public  348  339  16
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 007 31 471 2 668
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 241 1 620  759
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 218  13
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 218  13
II. Datoria externă pe termen scurt 31 451 32 387 12 224e
Total datorie externă (I+II) 99 417 99 814 15 622

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,6 la sută în perioada ianuarie – martie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2019 a fost de 70,0 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.