În vederea concentrării resurselor către finanțarea populației și a firmelor, a reducerii impactului asupra situațiilor financiare sau asupra activității operaționale a instituțiilor de credit, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în ședință de urgență, a analizat o serie de măsuri relevante din perspectiva rezoluției bancare, în contextul efectelor economice ale pandemiei cu COVID 19 și al altor hotărâri privind funcționarea sistemului bancar.

Ca urmare a acestor considerente, Consiliul de administrație al BNR a hotărât:

  1. Amânarea cu 3 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, a termenului de colectare a contribuțiilor anuale la fondul de rezoluție bancară pentru anul 2020.
  2. Amânarea termenelor de raportare a unor informații aferente planificării rezoluției, în linie cu abordarea comunicată de Autoritatea Bancară Europeană.
  3. Corelarea termenelor și condițiilor privind cerințele de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) cu deciziile Comitetului de Supraveghere din 20 martie 2020.

Banca Națională a României va transmite instituțiilor de credit scrisori de informare referitoare la hotărârile adoptate și la modalitatea de aplicare a reglementărilor în vigoare, potrivit celor de mai sus.